Michal

DOTACE NA VÝMĚNU ZASTARALÝCH STROJŮ A TECHNOLOGIÍ

Rádi byste obměnili ve vašem podniku stávající stroje nebo technologie za nové? Zveme vás na online seminář, kde se budeme věnovat úspoře energií díky správnému výběru strojů a technologií v podniku a aktuálním dotačním výzvám, kterými lze nákup nového zařízení významně podpořit.

Sleva na sociálním pojištění pro zaměstnavatele

Od 1. února 2023 si mohou zaměstnavatelé, na základě novely zákona o sociálním pojištění , uplatnit slevu na odvodu ze sociálního pojištění, a to do výše 5 %. Toto opatření motivuje zaměstnavatele, aby měli větší zájem o vybrané skupiny osob, které mohou být často při ucházení se o danou pozici v nevýhodě.

Změny v minimálních zálohách pro OSVČ 2023

S účinností od 1. ledna 2023 jsou nařízením vlády č. 290/2022 Sb. zvýšeny minimální zálohy pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ) na sociální i zdravotní pojištění. Podívejte se, k jakým změnám dojde v zálohách pro OSVČ v roce 2023.

Scroll to Top