Monika

Pojistné u OSVČ

Podívejte se na přehlednou tabulku pro OSVČ a zjistěte, dle čeho se řídit při určování výše záloh na sociální a zdravotní pojištění.

Úprava home office po novele zákoníku práce

Nová úprava práce na dálku vychází ze směrnic EU – tzv. work-life balance směrnice a směrnice o transparentních a předvídatelných podmínkách, jejichž úprava má být k 1. lednu následujícího roku transponována do českého právního řádu.

Scroll to Top