Verca V

Propustka k lékaři 2023

Návštěva lékaře není neobvyklou záležitostí. Byť by měl zaměstnanec přednostně navštívit lékaře v mimopracovní dobu, mnohdy to tak udělat nelze, jelikož lékařská zařízení mají pevně stanovené ordinační hodiny, které často kopírují naši pracovní dobu.

Osvobození příjmů při prodeji nemovitosti

Prodáváte nebo jste v poslední době prodali nemovitost? Podívejte se, kdy jsou vaše příjmy z prodeje osvobozené dle nejnovější novely zákona o daních z příjmů z roku 2021.

Získejte dotaci na expanzi podniku

Až do konce října mohou malé a střední podniky žádat o jedinečnou dotační podporu, která podpoří jejich expanzi na zahraniční trh.

Scroll to Top