Verca V

Dotace pro zemědělce na zpracování surovin, výrobu produktů nebo maloobchod

Dotační výzva Investice do nezemědělských činností bude otevřena pro žadatele v dubnu 2024 a je určena primárně k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů. Podporu ve výši až 60 % bude možné využít k zahájení nebo rozšíření činnosti v oblasti zpracování zemědělské produkce, obnovy řemeslné výroby, maloobchodu, zpracování dřeva, specializované stavební činnosti či například agroturismu.

Dotace pro zemědělce na zpracování surovin, výrobu produktů nebo maloobchod Číst dál »

Dotace na modernizaci veřejného prostranství

Více jak 10 mld. Kč je připraveno pro žadatele ve výzvě Zelená infrastruktura měst a obcí z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), která je zaměřena na modernizaci a revitalizaci veřejného prostranství a nevyužívaných ploch. Příjem dotačních žádostí startuje již 23. 1. 2024 a bude probíhat do 10. 6. 2024, nebo do vyčerpání celkové alokace výzvy.

Dotace na modernizaci veřejného prostranství Číst dál »

Přejít nahoru