3 otázky, které by si měl klást příjemce dotace ve výzvě č. 101 IROP – „Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností“

Podali jste žádost o dotační podporu včas a podle předběžných výsledků by právě Vaše žádost měla být podpořena? Jistě se zamýšlíte nad otázkami, které by si měl klást každý příjemce dotace.
Divinova

Veronika Divinová

25. 2. 2022
3-otazky-ktere-by-si-mel-klast-prijemce-dotace-ve-vyzve-c.-101-IROP-–-„Socialni-infrastruktura-se-zvysenou-energetickou-ucinnosti

Řídicí orgán IROP vyhlásil 31. května 2021 průběžnou výzvu č. 101 „Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností“ zaměřenou na nákup budov, zařízení a vybavení, výstavbu budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb. Do 3. 2. 2022 bylo v této výzvě podáno 422 žádostí o podporu.

Jste-li právě Vy tím šťastlivcem, který podal žádost o podporu včas a podle předběžných výsledků dostupných zde by právě Vaše žádost měla být podpořena, jistě se zamýšlíte nad otázkami, které by si měl klást každý příjemce dotace.

Níže uveřejňujeme odpovědi na dotazy, které nám naši klienti kladli nejčastěji:

Co znamená, že jsem dotovaný zadavatel?

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v § 4 rozděluje zadavatele do třech kategorií – na zadavatele veřejné, sektorové a dotované.

 

Veřejnými zadavateli jsou Česká republika  a její organizační složky, Česká národní banka, státní příspěvkové organizace, územní samosprávné celky (obce) a jejich příspěvkové organizace a také právnické osoby, které byly zřízeny za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, nemají průmyslovou nebo obchodní povahou a jsou financovány nebo kontrolovány převážně jiným veřejným zadavatelem.

 

Sektoroví zadavatelé jsou zadavatelé vykonávající relevantní činnost na základě zvláštního či výhradního práva (koncese) nebo zadavatelé, nad nimiž veřejný zadavatel může uplatňovat dominantní vliv. Takoví zadavatelé operují zj. v odvětví plynárenství, teplárenství, elektroenergetiky, vodárenství aj.

 

Poslední kategorií jsou právě dotovaní zadavatelé. Jedná se o zadavatele, kteří zakázku hradí z veřejných zdrojů (rozpočtu veřejného zadavatele, z rozpočtu Evropské unie nebo jiného veřejného rozpočtu) a dostávají na ni více než 50% dotaci (s dotací 50,0 % tedy dotovaný zadavatel nejste, ale s dotací 50,1 % už ano) nebo více než 200 mil. Kč. Zákon o zadávání veřejných zakázek sice již od roku 2016 s pojmem „dotovaný zadavatel“ nepracuje, ale dané označení se používá i nadále. To je důvod, proč pojem „dotovaný zadavatel“ v § 4 příslušného zákona nenajdete. Obecně lze říci, že s ohledem na výši dotace ve výzvě č. 101 budou všichni příjemci dotace buď veřejným zadavatelem, nebo právě zadavatelem dotovaným.

 

Zadavatelé  veřejní, sektoroví i ti „dotovaní“ se při výběru dodavatele za určitých podmínek řídí zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Co se stane, když požádáme pozdě žádost o platbu?

Abyste mohli podat žádost o platbu, nemůžete již být pouze žadatelem o dotaci, ale musíte mít již vydané rozhodnutí o poskytnutí dotace, které z vás dělá tzv. příjemce dotace. Žádost o platbu je příjemce povinen předložit vždy nejpozději do 20 pracovních dnů od ukončení etapy projektu, případně celé realizace projektu – závěrečné etapy (případně do 20 pracovních dnů od vydání rozhodnutí v případě, že je realizace závěrečné etapy ukončena před jeho vydáním).

 

Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace uvádí, že za pozdní podání žádosti o platbu bude dotace krácena o 1 % schválené výše dotace k proplacení, maximálně však o 10 000 Kč.

Co se stane, když vozidlo pořízené z dotace někdo nabourá?

Jako příjemci dotace jste povinni v době udržitelnosti zachovat účel, na který vám byla dotace poskytnuta – v případě pořízení vozidla jste tedy povinni vozidlo 5 let využívat k předem daným účelům. Za předpokladu, že vozidlo nešťastně nabourá a bude tzv. na odpis, bude nutné pořídit jiné, srovnatelné vozidlo, kterým původní vozidlo nahradíte  (tím učiníte opatření k nápravě). V opačném případě byste museli vrátit celkovou částku vyplacené dotace. Pro tyto případy (nikde nevíte) je ale v každém případě lepší majetek pořízený z dotace pojistit. U vozidla se pak zajisté vyplatí sjednání nejen povinného ručení, ale i havarijního pojištění.

Zaujal vás tento článek, potřebujete se na něco zeptat nebo chcete využít služby našich dotačních odborníků? Využijte možnost nezávazné konzultace a my vám rádi poradíme s vašim projektem.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

Neseme odpovědnost spolu s vámi

Za naše služby nám náleží odměna až po úspěšném získání vaší dotace. Realizujeme proto pouze takové projekty, které mají vysokou šanci na úspěch. Nemarníme zbytečně váš čas a neslibujeme vám nemožné. Naprostá otevřenost je klíčovým pilířem naší spolupráce.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru