Dotace na energetické úspory pro města a obce

Článek pro zastupitele měst a obcí na téma aktuálních dotačních příležitostí v oblasti energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie.
Divinova

Veronika Divinová

30. 6. 2023
Dotace na energetické úspory pro města a obce

Hledání energetických úspor mezi městy a obcemi je dnes velmi aktuální téma. Zjišťujeme, že je nutné k této problematice přistupovat komplexně, tak abychom byli schopni i nadále nacházet ve veřejném rozpočtu finance na výdaje a projekty zkvalitňující život našich obyvatel. Proto je nutné nejen apelovat na zodpovědný přístup k energetickým zdrojům, ale především zajistit energeticky nenáročný provoz vámi spravovaných objektů a dlouhodobě zvyšovat vaši energetickou soběstačnost.

Dobrou zprávou je, že na tyto klíčové projekty v boji proti vysokým cenám energií můžete nyní čerpat zajímavé dotace. Pojďme si je představit.

1. Snižte energetickou náročnost veřejných budov

Příjem žádostí otevřen do 1. března 2024.

 

Snížit energetickou náročnost vašich objektů můžete prostřednictvím komplexních projektů, které zahrnují například výměnu oken, dveří, osvětlení, zdrojů tepla nebo například zateplení či pořízení systémů využívajících odpadního tepla.

S dotační výzvou Snížení energetické náročnosti veřejných budov můžete čerpat až 100% dotaci nejen na tyto projekty, ale také na spoustu dalších. Aby byl daný náklad uznatelný pro dotaci, musí vést k minimální úspoře 30 % z neobnovitelných zdrojů.

IoT

Dotaci lze využít také na zřízení energetického managementu, a to jak na software, tak i na řídicí a měřicí senzory pro optimalizaci spotřeby energie. K tomu výborně slouží internet věcí (IoT), díky kterému můžete například:

 • shromažďovat údaje o teplotě, osvětlení, pohybu a dalších parametrech. Tyto informace analyzovat, a následně využít k optimalizaci spotřeby energie.
 • automatizovat osvětlení ve veřejných prostorách, jako jsou chodby, schodiště nebo parkoviště. Senzory detekují přítomnost lidí a na základě toho se osvětlení přizpůsobuje aktuální potřebě.
 • vzdáleně monitorovat a řídit topení, klimatizaci a další energeticky náročné systémy na základě aktuálních potřeb a podmínek.
 • včas detekovat poruchy a anomálie ve spotřebě energie nebo výkonnosti zařízení a automaticky upozornit správce na potenciální problémy.

Na co si dát ve výzvě pozor?

 

 • Pokud je jedním z opatření projektu zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy, musí být na objektu proveden zoologický průzkum a na jeho základě zpracován odborný posudek k možnému výskytu synantropních zvláště chráněných druhů živočichů.
 • Udržitelnost 5 let od ukončení realizace projektu.
 • Proplácení ex-post (po ukončení realizace).
 • Projekty se nesmí realizovat na bytových a rodinných domech.

Podívejte se jakým způsobem využívá IoT město Písek v případové studii společnosti The Cloud Provider.

The Cloud Provider s.r.o.
Vizí společnosti je pomáhat firmám s fungováním IT infrastruktury. Díky bohatým znalostem a zkušenostem dokáží poradit každému tak, aby se jeho IT stalo konkurenční výhodou. Společnost se zabývá jak cloudovými technologiemi a fyzickou infrastrukturou, tak i jejich kombinací v jeden fungující celek. Na virtualizační platformě rozvíjí nové produkty, které přizpůsobují potřebám a požadavkům zákazníků

2. Zvyšte energetickou soběstačnost pořízením fotovoltaiky

Příjem žádostí otevřen do 29. září 2023.

 

Dotaci až 75 % pro obce s počtem obyvatel do 3 000, pro větší obce pak až 50 % lze využít na nákup a instalaci fotovoltaických systémů.

Mezi uznatelné náklady patří přímé realizační výdaje, činnost technického odborného dozoru, vícepráce a propagační opatření. V případě obcí do 3 000 obyvatel také pořízení energetického posudku a projektová příprava. Naopak podporován není, bez ohledu na velikost obce, nákup použitého vybavení, nákup nemovitosti, vyvolané investice bez propojení s účelem projektu, správní poplatky, mzdové a ostatní výdaje na zaměstnance.

 

Na co si dát ve výzvě pozor?

 

 • Uznatelné jsou náklady bezprostředně související s realizací vzniklé nejdříve 1. 1. 2022.
 • Je nutné zajistit odborný technický dozor v průběhu realizace projektu.
 • Musí být spotřebováno 80 % vyrobené energie.
 • Doba realizace nesmí u obcí s počtem obyvatel do 3 000 přesáhnout 3 roky, u větších obcí doba realizace nesmí přesáhnout 5 let.
 • Udržitelnost 5 let od ukončení realizace projektu.
 • Proplácení ex-post (po ukončení projektu).
 • Akumulace energie nesmí přesáhnout výkon nově instalované FVE a musí se rovnat minimálně 20 % z teoretické hodinové výroby FVE.

věděli jste, že…

Povinným dokumentem dotační žádosti je energetický posudek, který připravuje energetický specialista?

 

Je nezbytné, aby tato osoba byla detailně seznámena s podmínkami dotační výzvy. I přehlédnutí jedné poznámky pod čarou vás poté může stát dotaci, a proto GRANTEX spolupracuje s energetickým partnerem, který se na dotační projekty specializuje a energetické posudky našim klientům dlouhodobě připravuje.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

  *povinné pole

  Přejít nahoru