Konec „nekonečného“ prodlužování promlčecí lhůty tzv. řetězením daňových ztrát

Nejvyšší správní soud („NSS“) svým aktuálním rozsudkem změnil dosavadní ustálenou praxi finanční správy, podle které vznik daňové ztráty odsouval nejen okamžik promlčení tohoto ztrátového období a pěti následujících období, po které lze ztrátu odčítat, ale i za období předcházející, pakliže aktuálně ztrátové období spadá do pětileté lhůty pro uplatňování daňových ztrát z minulosti.
Divinova

Veronika Divinová

1. 5. 2020
money-256312-1920

Nejvyšší správní soud („NSS“) svým aktuálním rozsudkem změnil dosavadní ustálenou praxi finanční správy, podle které vznik daňové ztráty odsouval nejen okamžik promlčení tohoto ztrátového období a pěti následujících období, po které lze ztrátu odčítat, ale i za období předcházející, pakliže aktuálně ztrátové období spadá do pětileté lhůty pro uplatňování daňových ztrát z minulosti.

 

Obecně totiž platí, že základ daně lze měnit pouze po dobu tzv. lhůty pro stanovení daně. Ta je obecně tříletá a běží ode dne zákonného termínu pro podání řádného daňového přiznání. Zvláštní pravidla obsažená v zákoně o daních z příjmů však stanoví, že v případě vzniku daňové ztráty uplyne lhůta pro stanovení daně jak pro toto ztrátové období, tak i pro pět následujících obdobích, ve kterých lze obecně daňovou ztrátu odčítat od základu daně, až společně se lhůtou pro vyměření daně za poslední (tj. páté) z těchto období.

 

Nejasnosti pak panovaly zejména v situaci, kdy v průběhu výše uvedeného pětiletého období pro odčítání daňových ztrát z minulých let dojde opět ke vzniku daňové ztráty a tudíž k opětovné aplikaci speciálních pravidel odsouvajících okamžik promlčení dřívějšího ztrátového období na ještě pozdější okamžik. Takovýmto mechanismem tzv. řetězení daňových ztrát, který daňová správa ve své praxi aplikovala, by v krajním případě nemuselo dojít k promlčení někdejšího ztrátového období nikdy.

 

V předmětném rozsudku se NSS konkrétně zabýval případem tuzemské společnosti, která v letech 2008 a 2009 vykázala daňové ztráty. Rok 2009 byl tedy rokem vzniku daňové ztráty, ale zároveň prvním rokem, ve kterém obecně mohla být uplatněna daňová ztráta z roku 2008. Hlavní otázkou tohoto sporu bylo, zda ztrátový rok 2009 a s ním spojená lhůta pro kontrolu ze strany finančního úřadu ovlivňuje, tj. prodlužuje zároveň lhůtu pro kontrolu ztrátového roku 2008. Finanční správa se dle rozsudku držela výkladu, že daňová ztráta z roku 2009 přímo ovlivňuje běh lhůty u roku 2008.

 

To však NSS zamítl. Dle názoru soudu nemá výklad připouštějící tzv. řetězení ztrát výslovnou oporu v samotném textu zákona a představuje zároveň nepřiměřený zásah do právní jistoty daňových subjektů. Vznik daňové ztráty proto dle názoru soudu dále opětovně neprodlužuje lhůtu pro stanovení daně u dřívějších období předcházejících tomuto ztrátovému období.

 

Rozsudek lze tedy hodnotit jako pozitivní pro daňové subjekty, a zároveň jako přelomový pro dosavadní praxi.

Zaujal vás tento článek, není vám cokoliv jasné nebo máte zájem využít naše služby? Napište nám a naši specialisté vám co nejdříve ozvou zpět.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru