Nezemědělské projekty slaví úspěch v jarním kole SZP 2023–2027

Necelé 3,5 miliardy Kč byly rozdělené mezi žadatele o podporu projektových intervencí v rámci Společné zemědělské politiky. Příjem žádostí byl otevřený během prvních 3 týdnů května, další kolo bude zahájeno v říjnu 2024. Jakým oblastem se letos na jaře nejvíce dařilo?

Ondřej Horčička

17. 6. 2024
Fotky web-1

100% úspěšnost nezemědělských projektů

V intervenci Investice do nezemědělských činností bylo podáno celkem 462 žádostí. Všechny z nich byly úspěšné a získají dotační podporu. S žádostí o dotaci uspělo celkem 380 projektů zaměřených na vybrané nezemědělské činnosti (např. na pořizování manipulátorů, nakladačů či jiných stavebních strojů), 81 projektů z oblasti agroturismu a 1 projekt se může těšit z podpory pro pořízení zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv.

Jaké oblasti byly podpořeny?

Intervence (Alokace)

35.73 – Technologické investice v lesním hospodářství (373,4 mil. Kč)

36.73 – Investice do lesnické infrastruktury (956 mil. Kč)

37.73 – Technologie snižující emise GHG a NH3 (1 195 mil. Kč)

40.73 – Vodohospodářská opatření v lesích  (74,5 mil. Kč)

43.73 – Neproduktivní investice v lesích (93,3 mil. Kč)

44.73 – Přeměna porostů náhradních dřevin (181,8 mil. Kč)

45.73 – Investice do nezemědělských činností (597,5 mil. Kč)

Jen polovina projektů na snížení GHG a NH3 získala podporu

Emise skleníkových plynů a amoniaku představují zásadní globální problém. Ukázalo se, že jsou i prioritou našich zemědělců. Důkazem je 527 žádostí o dotace v oblasti technologií, které snižující emise GHG a NH3, a to v hodnotě téměř 2,4 miliardy Kč. Bohužel, úspěšných bylo jen necelých 50 % projektů, což je nejnižší míra úspěšnosti ze všech intervencí v jarním kole SZP. Téměř 1,4 mld. Kč získaly projekty na podporu lesního hospodaření, celkem bylo schváleno 823 žádostí. 

 

Podpořené žadatele nyní čeká nezbytná administrativa. Musí doplnit povinné a nepovinné přílohy, a to nejpozději do 8. října 2024 tak, aby administrace jejich projektu mohla bez problému pokračovat a nebyla ukončena ze strany SZIF. 

Nestihli jste žádat o podporu?

Připravte se včas na 4. kolo příjmu žádostí, které SZIF otevře v říjnu 2024. Dotační specialisté GRANTEXU jsou připraveni vám pomoci s administrací projektů ve všech fázích procesu.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Ondřej Horčička

Ondřej je partnerem pro oblast dotačního poradenství. Pomáhá českým firmám a municipalitám správně identifikovat a pojmenovat potřebu využití veřejné podpory. Konzultuje s nimi, jak nastavit její uplatnění, aby sloužila k jejich rozvoji i v budoucích letech. Aktivně šíří povědomí o této problematice mezi odbornou i laickou veřejností. Podílí se na tvorbě seminářů a workshopů, které s problematikou veřejné podpory souvisí. V oblasti veřejné podpory se pohybuje již od roku 2011.

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru