Předběžné parametry programu TREND oznámeny! 

Technologická agentura ČR společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu zveřejnily předběžné parametry programu TREND (PP1 – Technologičtí lídři). Vyhlášený bude 26. 6. 2024 a má za cíl podpořit průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Pro žadatele je připravena podpora až 25 mil. Kč.

Tereza Kubešová

14. 6. 2024
aktualiza VAV_Trend

Veřejná soutěž Programu TREND, PP1 se soustředí na podporu výsledků výzkumu a vývoje (VaV) a jejich praktické využívání pro podnikatelskou činnost. A to jak u podniků, které samy realizují VaV, tak u těch, které VaV služby nakupují od výzkumných organizací

Kdo je oprávněným žadatelem?

Uchazečem o podporu může být podnik (jako hlavní uchazeč nebo další účastník) nebo výzkumná organizace (jen jako další účastník). Hlavní uchazeč musí mít min. 2 uzavřené účetní uzávěrky. Lze podat max. 1 návrh projektu, který bude povinně obsahovat tyto 3 přílohy: Představení projektu, Doložení uplatnění výsledků, Tabulka ekonomických přínosů za hlavního uchazeče.

Přehled termínů

 • Datum vyhlášení: 26. 6. 2024
 • Soutěžní lhůta: 27. 6. – 14. 8. 2024
 • Vyhlášení výsledků: 28. 2. 2025
 • Zahájení řešení: od ledna 2025 do března 2025
 • Délka projektu: min. 12 měsíců – max. 36 měsíců
 • Nejzazší termín ukončení projektu: 31. 12. 2027

Povolené druhy výstupů a výsledků: Průmyslový vzor; Užitný vzor; Prototyp; Funkční vzorek; Software; Poloprovoz; Ověřená technologie.

Finanční limity podpory

 • Alokace: bude upřesněna 
 • Max. částka podpory na projekt: 25 mil. Kč 
 • Max. intenzita podpory na projekt: 70 % 

Způsobilé kategorie nákladů: osobní náklady (uznatelné vč. stipendií), dále jsou uznatelné subdodávky, nepřímé náklady a ostatní přímé náklady (vykazování metodou flat rate ve výši 20 %).  

Nepřehlédněte

Detailnější informace a podmínky pro podání návrhu projektu v zadávací dokumentaci se upřesní v  den vyhlášení soutěže, tj. 26. 6. 2024. O detailních podmínkách soutěže vás budeme včas informovat. TA ČR a MPO budou pro zájemce rovněž pořádat informační webinář, jeho termín upřesní na webu TA ČR.

Máte zájem o dotační podporu v oblasti výzkumu a vývoje? Rádi vás provedeme celým dotačním projektem. Ozvěte se nám pro nezávaznou konzultaci, během které s vámi zkonzultujeme váš záměr. 

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Tereza Kubešová

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole

  Přejít nahoru