TWIST – nový program v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Chystaný program TWIST by neměl uniknout zájemcům o dotace v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Má za cíl pomoci začlenit výzkum a vývoj mezi běžné aktivity podniků a podpořit jejich spolupráci s výzkumnými institucemi. Svým zaměřením navazuje na dosavadní programy TREND a The Country for the Future, ve kterých se po roce 2024 nebudou vyhlašovat další veřejné soutěže.

Tereza Kubešová

22. 5. 2024
twist

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU TWIST

(Transfer, Výzkum, Vývoj a Inovace pro Strategické Technologie)

 • Název: Program výzkumu, vývoje a inovací TWIST
 • Poskytovatel: MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu)
 • Předpokládané vyhlášení: 4. kvartál 2024
 • Způsob financování: ex-ante

Alokace

mld. Kč
0

Doba trvání

let (2025 – 2031)
0

Vyhlášení

kvartál 2024
0 .

Oblasti: 3 podprogramy

1

Aplikovaný výzkum ve strategických oblastech (alokace 5,4 mld. Kč)

2

Inovace do praxe

(alokace 2,6 mld. Kč)

3

Vouchery transferu znalostí (alokace 0,2 mld. Kč)

JAKÉ JSOU CÍLE PROGRAMU TWIST?

Program TWIST obsahuje 3 podprogramy. Podporované budou aktivity, které napomáhají výzkumu, vývoji a inovacím ve firmách a přispívají tak k jejich konkurenceschopnosti.Ucházet se o dotaci mohou projekty, které budou v souladu s jedním nebo více následujícími cíli:

 

 • Podnícení spolupráce mezi sférou výzkumu a podniky
 • Rozvoj výzkumu, vývoje a inovací v podnicích a ve veřejném sektoru
 • Podpora digitální transformaci podniků
 • Zaměření na rozvoj a využívání umělé inteligence
 • Uplatnění výsledků spolupráce výzkumu a podniků v enviromentální oblasti

Nejste si jistí, jestli splňujete podmínky pro to, abyste v novém programu TWIST mohli žádat o dotační podporu? Naši specialisté, kteří se dlouhodobě zaměřují na oblast výzkumu, vývoje a inovací, vám rádi poradí, jak být v tomto programu úspěšní.

PP1 | APLIKOVANÝ VÝZKUM VE STRATEGICKÝCH OBLASTECH

 • Svým zaměřením navazuje na dosavadní TREND.
 • Cílem je podnítit spolupráci mezi podniky a výzkumnou sférou.
 • Podporované budou projekty v těchto oblastech:
  • Výrobní technologie (pokročilé výrobní technologie, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie aj.)
  • Digitální technologie (mikro a nanoelektronika, fotonika, umělá inteligence)
  • Kybernetické technologie (zabezpečení, konektivita)
 • Výstupem mohou být: užitné vzory, průmyslové vzory, prototypy, software, poloprovoz, ověřená technologie
 • Je určený pro podniky malé a střední velikosti, nebo pro jejich spolupráci s jiným podnikem (i velké velikosti) či výzkumnou organizací.
 • Výše podpory dosáhne až 70 % (v souhrnu pro oba žadatele), podobně jako v případě aktuálních programů TREND nebo Aplikace. Výzkumné organizace budou mít nárok na podporu až 90 %, ale pouze na nehospodářské činnosti (ty, které neovlivňují hospodářský trh neboli konkurenci na trhu; nepředstavují nabízení zboží nebo služeb)

PP2 | INOVACE DO PRAXE

 • Tento podprogram se zaměří na zavádění nových, inovovaných výrobků, postupů nebo služeb do praxe (s důrazem na jejich inovativnost – tzn., že musí jít o značně zdokonalenou verzi, například v případě výrobků nová funkce). Jedná se o podobné oblasti jako v případě dotačního programu Inovace a The Country for The Future, který částečně nahradí.
 • Podniky a výzkumné organizace budou žádat o podporu až do výše 50 % způsobilých nákladů.
 • Podporované aktivity jsou:
  • proces přípravy (např. příprava výroby, zpracování dokumentace, testování)
  • pořízení know-how (od jiné firmy nebo výzkumné instituce)
  • pořízení a adaptace potřebných technologií nebo certifikace výrobků/služby před jejich uvedením na trh
  • inovace, které pomáhají procesům digitalizace v podnicích – sem spadají takové aktivity, které digitalizují procesy a dokumenty v podnicích
 • Výstupem může být: Nový nebo podstatně zdokonalený výrobek, služba, proces v podniku, způsob organizace činností v podniku, významně změněný způsob obchodování s výrobky/službami v podniku.

PP3 | VOUCHERY TRANSFERU ZNALOSTÍ

Cílem podprogramu č. 3 je podpořit šíření výsledků výzkumu a vývoje do reálného fungování podniků. Zaměření je obdobné jako u výzvy Inovační vouchery.

 • Je určený pro malé a střední podniky, včetně start-upů a spin-offů.
 • Výše podpory je až 50 % způsobilých nákladů.
 • Podpora se vztahuje na:
  • Pořízení know-how pro realizaci projektu (licenci nebo odkup podílu od výzkumné organizace)
  • využití poradenských či expertních služeb v oblasti výzkumu, které se podílejí na zavádění inovací.
 • Výstupem může být: Nový nebo podstatně zdokonalený výrobek, služba, proces v podniku, způsob organizace činností v podniku, významně změněný způsob obchodování s výrobky/službami v podniku, příprava zavedení inovace.

JAKÁ BUDOU KRITÉRIA HODNOCENÍ PROGRAMU TWIST?

 1. Soulad s celkovými cíli programu – v tomto případě jde o využívání nových technologií (umělá inteligence, kvantové technologie, polovodiče a mikroelektronika), digitalizaci, posílení inovační výkonosti firem.
 2. Odborná a ekonomická způsobilost uchazeče.
 3. Technickoekonomická úroveň a komplexnost navrhovaného řešení.
 4. Přiměřenost časového plánu a finančních požadavků.
 5. Uplatnění výsledků a přínosy projektu.

Informace o programu TWIST nadále sledujeme. O novinkách vám dáme včas vědět.

Chcete se o dotacích na výzkum, vývoj a inovace dozvědět víc?

 

 • Detailnější informace o tom, co pojmy výzkum a vývoj znamenají, jaký je mezi nimi rozdíl a jak se na ně dívat z hlediska dotačních výzev, najdete v našem dřívějším článku.
 • Zajímá vás, jak konkrétně spolupráce s námi probíhá? Podívejte se na případovou studii, která mapuje projekt digitalizace tradiční české pekárny při čerpání dotační podpory. Probíhal v rámci programu The Country for the Future.

Zajímají vás dotace na výzkum a vývoj? Využijte našich dlouholetých zkušeností v této oblasti. Společně připravíme váš projekt včas tak, aby dosáhl na nejvyšší možnou podporu.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Tereza Kubešová

Tereza se v marketingovém týmu GRANTEXU věnuje copywritingu. Pravidelně pro vás připravuje aktuality a zajímavosti ze světa dotací. S jejími texty se setkáte na webu i v dalších propagačních materiálech. Stará se také o naše sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole

  Přejít nahoru