Přehled dotací na nákup nových technologií

Přinášíme kompletní přehled aktuálních dotací, v rámci kterých můžete žádat o podporu na pořízení nových strojů a zařízení. Pro podniky všech velikostí je nezbytné držet krok s technologickým pokrokem. Nové technologie mohou výrazně zvýšit efektivitu, snížit náklady a otevřít dveře k novým obchodním příležitostem. Investice do nich je pro firmy finančně náročná, s dotační podporou můžete ale tuto zátěž zmírnit a investovat do růstu vašeho podnikání.

Matěj Podhajský

Zuzana Koutná

Martina Justová

2. 7. 2024
přehled dotací, nákup nových technologií

Investiční projekty aneb dotace na CNC stroje, automatické linky a další zařízení

Nákup nových výrobních i nevýrobních strojů a dalších technologií jde podpořit hned z několika dotačních titulů. Při jejich pořízení je však nutné vždy naplnit i další specifické podmínky, které klade konkrétní výzva. K nejvhodnějším dotačním programům na podporu nákupu nových technologií patří Inovace, Potenciál, Úspory energie, Digitální podnik a Oběhové hospodářství v rámci OP TAK, anebo specificky pro zemědělce některé výzvy v rámci Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF)

Dotační program Inovace je zaměřený na pořízení nových výrobních strojů určených k zahájení výroby inovovaných produktů či odstartování nových inovativních výrobních procesů.

Příjem žádostí:

7. 5. – 31. 7. 2024

Míra podpory:

Až 60 %

Velikost projektu:

3 - 100 mil. Kč způsobilých výdajů

Místo realizace:

Celá ČR kromě Prahy

Žadatel:

Podniky do 499 zaměstnanců

V dotačním programu Potenciál je možné pořídit pouze nevýrobní technologie. Musí se jednat o technologie nezbytné pro zajištění výzkumných a vývojových aktivit. 

Příjem žádostí:

4. kvartál 2024

Míra podpory:

Až 70 %

Velikost projektu:

2 – 100 mil. Kč dotace

Místo realizace:

Celá ČR kromě Prahy

Žadatel:

Podniky všech velikostí (do 3 tis. zaměstnanců)

V rámci výzvy Úspory energie je možná náhrada (výměna) starších energeticky náročných technologií za nové úsporné. 

Příjem žádostí:

25. 4. 2024 – 31. 10. 2025

Míra podpory:

30 – 80 %

Velikost projektu:

625 tis. – 2 mld. Kč způsobilých výdajů

Místo realizace:

Celá ČR kromě Prahy

Žadatel:

Podniky všech velikostí

Program Digitální podnik – Technologie 4.0 se zaměřuje na pořízení technologií za účelem digitální transformace. Technologie musí vést k digitalizaci a automatizaci výroby. 

Příjem žádostí:

22. 11. 2023 – 15. 3. 2024

Míra podpory:

Až 60%

Velikost projektu:

Max. 30 mil. Kč

Místo realizace:

Celá ČR kromě Prahy

Žadatel:

Podniky malé a střední velikosti

Program Oběhové hospodářství podporuje pořízení technologií, které umožní znovuvyužití vlastního nebo cizího odpadu, recyklovaných materiálů nebo snížení spotřeby materiálů ve výrobním procesu.  

Příjem žádostí:

Plánováno ve 4Q 2024

Míra podpory:

40 – 60 %

Velikost projektu:

1 – 100 mil. Kč

Místo realizace:

Celá ČR kromě Prahy

Žadatel:

Malé a střední podniky, small mid-cap

Mezi dvě hlavní výzvy v oblasti pořízení technologií v zemědělství patří výzvy Investice do zpracování zemědělských produktů a Investice do zemědělského podniku. Abyste mohli vtěchto výzvách žádat, musíte být v evidenci zemědělského podnikatele. Pokud jste pouze výrobce potravin/krmiv, žádat můžete do první zmíněné výzvy (ale také do předchozích 5 výzev uvedených výše).  

V této výzvě si můžete pořídit řadu technologií, které souvisejí s výrobou potravin anebo se sledovatelností výrobků a včasného upozornění na nebezpečné potraviny. Základní míra podpory je 30 % z výdajů, ale pokud žádáte jako mikro či malý podnik, míra podpory je 40 %.  

Příjem žádostí:

Říjen 2024

Míra podpory:

Až 50 %

Velikost projektu:

Max. 30 mil. Kč

Místo realizace:

Celá ČR kromě Prahy

Žadatel:

Podniky všech velikostí

V rámci této výzvy si můžete pořídit například technologie, které souvisejí s ustájením nosnic nebo technologie skladování obilovin a olejnin. Základní míra podpory je 40 % z výdajů, ale pokud žádáte jako Mladý zemědělec nebo jste registrován jako osoba podnikající v ekologickém zemědělství, še podpory může být až 60 %. 

Příjem žádostí:

Od 30. 4. 2024

Míra podpory:

Až 60 %

Velikost projektu:

Max. 10 mil. Kč způsobilých výdajů

Místo realizace:

Celá ČR kromě Prahy

Žadatel:

Mikro, malé a střední podniky

Zvažujete pořízení nových technologií a nejste si jistí, který dotační program je pro vás nejvýhodnější? Kontaktujte nás a naši dotační specialisté s vámi projekt zkonzultují.  

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Matěj Podhajský

Matěj je senior projektovým manažerem. Má na starosti koordinaci projektových týmů pro tvorbu dotačních projektů i komplexní dotační poradenství. Aktuálně se soustředí především na projekty oblasti inovací, výzkumu a vývoje, dále na procesy digitalizace a automatizace v rámci současných trendů průmyslu 4.0 a procesy vedoucí k úsporám energií. 

Zuzana Koutná

Zuzana je seniorní dotační specialistka, která své bohaté zkušenosti uplatňuje také v podpoře celého projektového týmu. Hlavním zaměřením je pro ni podnikatelský sektor a specializací náročnější dotační programy z oblasti inovací, výzkumu a vývoje, digitalizace na úrovni Průmyslu 4.0, cirkulární ekonomiky, úspory energií nebo vody v podnicích.

Martina Justová

Martina je součástí projektového týmu. Specializuje se především na přípravu dotačních žádostí v oblasti zemědělství a energetiky. Je také úspěšnou absolventkou inženýrského oboru Rozvoj venkovského prostoru na České zemědělské univerzitě v Praze.

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru