Umělá inteligence a autorská práva: Rozhodnutí Městského soudu v Praze 

V tomto digitálním věku, kdy umělá inteligence (AI) ovlivňuje kreativní procesy nezanedbatelného množství z nás, se právní systémy musí vypořádat s novými výzvami v oblasti autorských práv. Rozhodnutí Městského soudu v Praze č. j. 10 C 13/2023-16 se touto problematikou zabývá a přináší klíčový pohled na tuto oblast v České republice.

Jan Jakl

27. 6. 2024
Fotky web-2

Spor o autorství obrázku vytvořeného AI

Žalobce podal žalobu s požadavkem na uznání autorství obrázku, který vytvořila AI DALLE na základě jeho zadání. Specifické zadání znělo: „Vytvoř vizuální zobrazení dvou stran, které podepisují obchodní smlouvu ve formálním prostředí například v komerční místnosti nebo v kanceláři advokátní kanceláře v Praze. Ukaž pouze ruce.“ Žalobce zároveň požadoval odstranění obrázku z webových stránek žalovaného, který ho zveřejnil bez souhlasu. Domáhal se tedy zdržovacího a odstraňovacího nároku z titulu neoprávněného zásahu žalovaného do žalobcem vytvořeného autorského díla. 

Žalovaný tvrdil, že obrázek vytvořený AI nesplňuje definici autorského díla podle zákona, a tedy žalobce není jeho autorem. 

Žalobce byl soudem vyzván k prokázání způsobu vzniku předmětného obrázku a na základě jakého zadání byla tato grafika vytvořena. Žalobce uvedl, že kromě samotného obrázku a obsahu zadání umělé inteligenci nedisponuje žádnými jinými důkazy. 

Rozhodnutí soudu:

Dopady rozsudku

Rozhodnutí Městského soudu v Praze ukazuje na problémy při prokazování autorství děl vytvořených AI a potvrzuje, že takové obrázky nejsou považovány za autorská díla podle současného zákona. Tento rozsudek podněcuje diskusi o možných změnách autorského práva, které by reflektovaly technologický pokrok a nové formy tvůrčích procesů. 

ZÁVĚR

Rozsudek soudu přináší důležité poučení pro budoucí právní spory týkající se tvorby pomocí AI a zdůrazňuje potřebu modernizace právního rámce, aby lépe odpovídal současným technologickým možnostem. 

Budete-li potřebovat pomoci v autorskoprávní problematice, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím formuláře níže. Rádi na Vaše dotazy odpovíme. 

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Jan Jakl

Jan je řídícím partnerem advokátní kanceláře GRANTEX legal s.r.o. a advokátem s více než desetiletou praxí. Předtím působil na řídících pozicích v několika renomovaných mezinárodních advokátních kancelářích, kde se zabýval především právem obchodních společností a právem nemovitostí. Dále se zaměřuje také na oblast dotačního a transakčního poradenství a pracovního práva.

MÁM ZÁJEM O PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru