Úvod do výzkumu a vývoje 5. díl – rozpočet

Poslední díl série článků na téma výzkum a vývoj zakončujeme plánováním rozpočtu. Jedná se o etapu plánování, kterou se nevyplácí podcenit v jakémkoliv dotačním projektu.

Ondřej Horčička

10. 7. 2023
Úvod do výzkumu a vývoje 5. díl - rozpočet (2)

Předchozí díl Úvodu do výzkumu a vývoje jsme věnovali plánování, nicméně jednu etapu jsme si schovali na samostatný článek. A tou je rozpočet. Věříme totiž, že plánování rozpočtu si zaslouží větší pozornost než cokoliv jiného. Jedná se o etapu projektu, ze které by měl mít každý žadatel přirozený respekt a přistupovat k ní s největší obezřetností.

Vyvarujte se častým chybám

Jistě vás zajímá, jak vás může takový rozpočet, jak se říká, vypéct. Nejčastěji se setkáváme s dvěma případy.

Špatné vyložení uznatelných nákladů

Tím prvním je špatné pochopení některých uznatelných nákladů. Zrádnost této chyby spočívá v jejím pozdním odhalení, ke kterému dochází až po ukončení projektu, nebo jedné etapy, která trvala například jeden rok. Vy v tuto chvíli, když jste již finanční prostředky vydali, zjistíte, že dotaci na určité výdaje jednoduše nezískáte, anebo je musíte vrátit.

Praktický příklad

Jako jeden příklad za všechny si tady dovolíme použít jednu z velmi často pojmenovávaných nákladových položek mezi uznatelnými náklady dotačních programů poskytujících podporu na projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Touto položkou jsou „Náklady na nástroje, přístroje a vybavení“, u kterých se nejednomu žadateli stane, že si do projektu jednoduše naplánuje pořízení nových přístrojů a vybavení, které při svém vývoji bude používat. Realita je ovšem jiná – pod touto položkou se totiž v její definici skrývá, že se s ohledem na neinvestiční zaměření jedná pouze o náklady uplatněné ve formě odpisů, a to pouze po dobu, po kterou budou prokazatelně využity pro účely projektu.

 

Jak se chyby vyvarovat?

Pokud si zpracováváte žádost o dotaci sami je nezbytné nastudovat veškeré podmínky čerpání dané dotace velmi detailně. Dále je nutné se seznámit také s konkrétními pojmy, které se v těchto dokumentech vyskytují. Pokud si nejste čímkoliv jistí, raději se obraťte na dotačního specialistu. Není nic zvláštního na tom, když potřebujete poradit pouze v určité oblasti či etapě projektu. Mějte na paměti, že každá chyba v dotačním procesu může být velmi drahá.

V tomto případě je nutné se seznámit s výkladem uznatelných nákladů. Pro přehlednost proto uvádíme výběr nejčastěji uznávaných nákladů a co si pod nimi představit.

 

 • Osobní náklady – mzdové náklady včetně odvodů na členy projektového týmu podílejícího se na realizaci projektu.
 • Náklady smluvního výzkumu – služby ve výzkumu a vývoji nakupované od externích dodavatelů – např. testování, ověřování, vypracování studií apod.
 • Ostatní přímé náklady – zahrnuje zejména nákup materiálu, komponent, drobného hmotného majetku nezbytného pro realizaci projektu apod. (např. laboratorní spotřební materiál).
 • Náklady na nástroje, přístroje a vybavení – jak již bylo popsáno na příkladu výše, jde primárně o náklady ve formě odpisů např. výrobního zařízení, na kterém bude zhotovovat prototypy vyvíjených produktů.
 • Režie – ostatní náklady, které nevznikají v přímé souvislosti s projektem, nicméně jsou projektem rovněž částečně spotřebovávány – např. nájem, energie, administrativní podpora, servis, údržba a další.

Nejedná se pochopitelně o úplný výčet, ale o hlavní položky, na kterých by měly být projekty VaV zejména postaveny.

 

Plánujte s rezervou

Pamatujte, že rozpočet, který jednou odevzdáte, již nikdy více nenavýšíte. U projektů výzkumu a vývoje je vysoká pravděpodobnost, že finální rozpočet bude vyšší, než jste plánovali, a je potřeba s tím počítat již od samého počátku. Nejvíce vás ohrožuje nevyzpytatelnost vývoje celého projektu, která je dána jeho rozsáhlostí a časovou náročností.

 

Minimalizovat rizika vzniku navyšování rozpočtu můžete kvalitní a realistickou přípravou rozpočtu na samém počátku. Avšak i sebedokonalejší rozpočet vám neposkytne jistotu, že se v průběhu vašeho projektu nestane něco, co zásadně zamíchá vaším rozpočtem.

Základní principy sestavování rozpočtu

Dobře připravený rozpočet vám nejen šetří finance, které byste museli v průběhu realizace extra vynakládat na váš projekt a které již nebudou podléhat dotační podpoře, ale také významně zvyšuje vaši důvěryhodnost před hodnotiteli vašeho projektu.

V GRANTEXU se řídíme čtyřmi principy, které označujeme pojmem PROS.

 

 • P – přiměřenost – Náklady by vždy měly být nastaveny přiměřeně aktivitám, které jsou v projektu plánovány. Rozhodně se nevyplatí mít tzv. velké oči ani naopak některé položky významněji podcenit. Proto je dobré vždy vycházet z co nejreálnější potřeby, která by měla odrážet všechny aspekty projektu tak, jak jste si jej plánovali (z pohledu zdrojů, týmu, rozsahu aktivit, harmonogramu atd.)

 • R – reálnost/realizovatelnost – Než přistoupíte k ocenění jakéhokoli nákladu, rozhodně doporučujeme si provést alespoň základní průzkum „tržních cen“ (pokud se pochopitelně nejedná o položky, které jsou vám velmi dobře známé). Není nic horšího než naplánovat projekt za ceny, za které jej reálně nebudete schopni zrealizovat.

 • O – ověřitelnost – Zejména u projektů, které budete předkládat do dotačních programů, by se do rozpočtů nemělo dostávat mnoho určitým způsobem „záhadných“ položek, u kterých by jejich cena nebyla ověřitelná na trhu. Vystavovali byste se zbytečně riziku, že váš rozpočet nebude hodnocen jako transparentní, což bude mít dopad na hodnocení celkové kvality projektu.

 • S – srozumitelnost – Nakonec je důležité vždy nastavit pravidlo, na základě jakého konkrétní rozpočtovou položku budete plánovat a toto pravidlo umět srozumitelně popsat. Jednak tím pomůžete ostatním členům projektu se v rozpočtu lépe orientovat, ale současně tím přispíváte k lepší srozumitelnosti a tím i obhajitelnosti rozpočtu např. před poskytovatelem dotace či případnými investory apod. 

Pokud byste měli dotaz k projektu výzkumu a vývoje, nebo k jeho financování, neváhejte se na nás obrátit. V našem týmu najdete několik dotačních specialistů z oblasti výzkumu a vývoje, kteří vám rádi předají tipy přímo z praxe.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Ondřej Horčička

Ondřej je partnerem pro oblast dotačního poradenství. Pomáhá českým firmám a municipalitám správně identifikovat a pojmenovat potřebu využití veřejné podpory. Konzultuje s nimi, jak nastavit její uplatnění, aby sloužila k jejich rozvoji i v budoucích letech.

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

Související články

ÚVOD DO VÝZKUMU A VÝVOJE 4. DÍL – PLÁNOVÁNÍ

21. 6. 2023

Ve čtvrtém díle článku věnovaném výzkumu a vývoji se zaměříme na to, jak správně naplánovat projekt, který čerpá dotační podporu. Získejte jak teoretické znalosti, tak i praktické tipy od našich dotačních specialistů.

ÚVOD DO VÝZKUMU A VÝVOJE 3. DÍL – ZÁKLADNÍ POJMY

24. 4. 2023

Tentokrát se budeme věnovat vysvětlení základních pojmů, bez kterých se ve světě výzkumu a vývoje neobejdeme – základní výzkum, průmyslový výzkum a experimentální vývoj.

ÚVOD DO VÝZKUMU A VÝVOJE 2. DÍL – PŘÍLEŽITOST PRO MALÉ I VELKÉ PODNIKY

13. 3. 2023

Ve druhém dílu Úvodu do výzkumu a vývoje se dozvíte, kdy je ideální doba na investování do výzkumu a vývoje a jakou rozdílnou úlohu hraje v podnicích malé a velké velikosti.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

  *povinné pole

  Přejít nahoru