Zemědělské intervence – tajemství a nástrahy preferenčních kritérií

Dne 22. srpna startuje příjem žádostí 1. kola zemědělských a potravinářských intervencí, na které je vyčleněno 8,3 mld. Kč. Podívejte se na naše tipy, na co se zaměřit, aby vaše žádost byla úspěšná.

Ondřej Horčička

26. 7. 2023
fotky-web-78-optimized-1 (1)

V první kole projektových intervencí, které se žadatelům otevře již 22. srpna tohoto roku, se nejen mezi zemědělské podniky bude rozdělovat téměř 8,3 mld. Kč. Z toho nadpoloviční většina téměř 4,9 mld. Kč bude směřovat do podpory klíčového projektového opatření 33.73 – Investice do zemědělských podniků.

 

Vzhledem k faktu, že za poslední 2 roky byl zemědělský sektor takřka bez dotační podpory v oblasti důležitých rozvojových investic, dá se v aktuálním 1. kole projektových intervencí předpokládat rekordní zájem.

Rychle a včas neznamená úspěšně

Jsme už v podstatě zvyklí na to, že sběr žádostí o dotace bude i v tomto 1. kole nastaven tzv. soutěžím způsobem. V praxi to tedy znamená, že se příjem žádostí otevře na období od 22. srpna do 12. září 2023 a během této doby budou moci všichni zájemci odevzdat svoje žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře.

 

„Lámat chleba“ se tak začne až v okamžiku, kdy se kolo uzavře a poskytovatel dotace bude projekty vyhodnocovat a rozhodovat o přidělení dotace podle dostupné finanční alokace. Všem žádostem o dotaci totiž poskytovatel postupně udělí hodnocení podle tzv. preferenčních kritérií a na základě nich se potom rozhodne, kdo na dotaci dosáhne či nikoli.

Každý bod se počítá

Při přípravě vašeho projektu proto není radno podcenit opomenutí, byť jen jednoho důležitého bodu preferenčních kritérií, jelikož právě jednotky bodů budou nakonec rozhodovat.

 

V tomto článku jsme si pro vás tedy připravili shrnutí obecných preferenčních kritérií společných pro všechny záměry v rámci projektové intervence v pořadí podle jejich důležitosti, abychom vám dopředu pomohli se na dotaci lépe připravit s zvýšit tak vaše šance na úspěch.

 

Celkem bude možné získat až 48 bodů v celkem 11 obecných preferenčních kritériích.

Zpracovat vlastní produkty se vyplatí

Klíčovou výhodu budou mít zemědělci, kteří současně zpracovávají své vlastní zemědělské produkty, a to v oboru, kterého se bude projekt žadatele týkat. Zpracováním produktů se přitom myslí změna povahy produktu (tedy například loupání, sušení, krájení apod.). Rozhodující přitom bude především stav po podání žádosti o dotaci, protože plnění této podmínky se bude kontrolovat na základě 2 účetních období následujících po podání žádosti o dotaci. Za toto kritérium bude poskytovatel dotace udělovat až 7 bodů z celkových max. 48.

Hned v 6 kritériích lze získat až 5 preferenčních bodů

Hospodaříte v ekologickém zemědělství podle §6 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství? Pokud máte v LPIS všechny pozemky evidované v režimu ekologického zemědělství nebo v přechodném režimu, získáte 5 preferenčních bodů, v případě plnění této podmínky alespoň u 50 % pozemků, pak 3 preferenční body.

 

Kolik jste odvedli na sociálním pojištění za rok 2022? Pokud více než 130 901 Kč na 100 ha zemědělské půdy, kterou máte zapsanou v LPIS, dosáhnete na dalších 5 preferenčních bodů.

 

Na dodatečných 5 preferenčních bodů také dosáhnou uchazeči z kategorie tzv. mladých zemědělců do 40 let. Toto zvýhodnění se týká pouze fyzických osob podnikajících ve věku 18 až 40 let (včetně) anebo právnických osob, u kterých je členem statutárního osobu a současně 100% vlastníkem osoba v daném věkovém rozmezí.

 

5 bodové zvýhodnění rovněž dostanou žadatelé, kteří vyrábí energii z obnovitelných zdrojů (OZE) a to s minimálním instalovaným výkonem 10 kW. Paradoxem je, že mimo standardní OZE jako jsou solární panely, větrné elektrárny, malé vodní elektrárny, bioplynové stanice, kotle na biomasu apod., bude za obnovitelný zdroj pro účely získání preferenčního kritéria poskytovatel dotace uznávat i tepelná čerpadla, a to včetně čerpadel na ochlazování interiéru (klimatizačních jednotek). Minimální instalovaný výkon 10 kW pak žadatel bude moci splnit i součtem vícero výše uvedených zdrojů v rámci hospodářství.

 

Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech představuje dalších dodatečných 5 bodových zisk za předpokladu, že tento podíl u žadatele za poslední 2 uzavřená účetní období před podáním žádosti dosáhne min. 50 %.

 

Poslední 5 bodové preferenční kritérium zvýhodňuje žadatele, jejichž projekt bude přímo navazovat na projekty schválené v rámci podpory tzv. Operačních skupin a projektů EIP(Evropské inovační partnerství), tzv. že projekt bude přímo využívat výsledky z takto schváleného projektu.

Zbývajících 11 bodů představují 4 poslední preferenční kritéria

4 body vám zajistí členství v organizaci producentů registrované SZIF. Tuto podmínku splníte pouze v případě, že organizace funguje v odvětví, kterého se vámi předkládaný projekt týká.

 

3 body získají žadatelé, kteří jsou sociálním podnikem. Pro udělení bodů je nezbytné, aby byl žadatel nejpozději k datu podání žádosti veden v Adresáři sociálních podniků. Pro zařazení je však nutné splnit řadu podmínek především z hlediska naplňování základních 5 principů sociálního podnikání (společenská, sociální, ekonomická, environmentální a místní prospěšnost daného podniku).

 

Po 2 bodech pak shodně můžete získat za spolupráci s potravinovou bankou a dále za realizaci projektu v rámci zemědělské lokality s prioritní potřebou regenerace či asanace. Spolupráci s potravinovou bankou postačí zahájit až po podání žádosti o dotaci a podmínky splnit nejpozději do podání žádosti o platbu dotace. Splnění kritéria lokality s prioritní potřebou regenerace či asanace je nutné podložit potvrzením od VÚMOP nejpozději k datu podání žádosti o dotaci – POZOR – v posledních kolech bylo na vydání potvrzení potřeba počítat s cca. 20denní lhůtou!

A to není všechno...

Samozřejmě je potřeba nezapomenout rovněž na specifická preferenční kritéria, která jsou dále pro každý typ projektového záměru vyhodnocována samostatně. Nicméně jejich konkrétní výčet už by zásadním způsobem překračoval možnosti tohoto článku. Naši specialisté v GRANTEXU vám však rádi s jejich vyhodnocením poradí.

Závěrem bychom všem zemědělcům rádi popřáli úspěšnou sklizeň a těm, kteří se rozhodnou předložit svůj projekt do 1. kola projektových intervencí přejeme pevné nervy při přípravě projektu, a především správný výběr preferenčních kritérií tak, aby i jejich projekt na dotaci úspěšně dosáhl. S tím vám samozřejmě rádi pomůžeme, neváhejte se na nás kdykoli obrátit i třeba na našem novém portálu zaměřeném na zemědělství www.grantexagro.cz

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Ondřej Horčička

Ondřej je partnerem pro oblast dotačního poradenství. Pomáhá českým firmám a municipalitám správně identifikovat a pojmenovat potřebu využití veřejné podpory. Konzultuje s nimi, jak nastavit její uplatnění, aby sloužila k jejich rozvoji i v budoucích letech. Aktivně šíří povědomí o této problematice mezi odbornou i laickou veřejností. Podílí se na tvorbě seminářů a workshopů, které s problematikou veřejné podpory souvisí.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru