Získejte dotaci na expanzi podniku

Až do konce října mohou malé a střední podniky žádat o jedinečnou dotační podporu, která podpoří jejich expanzi na zahraniční trh.
Divinova

Veronika Divinová

22. 8. 2023
Fotky-web-86-1-1024x575

Malé a střední podniky mohou stále žádat o dotaci ve výzvě Marketing, ve které nově očekáváme navýšení celkové alokace. Úspěšně se ucházet o podporu tak můžete až do 30. října 2023.

Dotace 50 % na účast na mezinárodních veletrzích

Cílem výzvy Marketing je podpořit expanzi malých a středních podniků na mezinárodní trh, a to prostřednictvím 50% dotace na veškeré náklady spojené s účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách. Dotaci lze využít až na 5 akcí, které se uskuteční do 31. 12. 2025.

 

Podpora se vztahuje na pronájem stánku včetně veškerých poplatků, dále také na dopravu stánku i exponátů, ale také na pořízení marketingových materiálů, jako jsou letáky, brožury, prospekty nebo videa.

Zjednodušená administrace celého projektu

Vůbec poprvé příjemci dotace využijí zjednodušené metody vykazování způsobilých výdajů, kdy se nebudou předkládat žádné faktury, pokladní doklady, doklady o uhrazení či jiné účetní a daňové doklady.

Výpočet celkových způsobilých výdajů, a tedy i poskytované dotace, se vypočítá na základě nákladů na účast, propagaci a dopravu. Zde se k určení výše nákladů využívají jednotkové náklady, jednorázové částky a paušální financování, jejichž výše je konkrétně specifikována v podmínkách výzvy. V praxi příjemce dotace tedy místo dokladů dokládá:

 

 • potvrzení pořadatele akce o velikosti pronajímaného prostoru,
 • fotografie z akce,
 • kopii katalogu vystavovatelů,
 • nebo vzory propagačních materiálů.

Získat můžete až 2,45 mil. Kč

 

Žádat o dotaci mohou malé a střední podniky, s místem realizace projektu mimo území hl. m. Prahy. Výše podpory je pro všechny příjemce dotace jednotná, a to ve výši 50 % veškerých způsobilých výdajů. 

 

Celkem lze získat finance ve výši 200 000 Kč – 2 450 000 Kč.

Podporovány nejsou akce typu konference, semináře, sympózia či jiné, jejichž hlavním účelem není výstavní či veletržní funkce. Dále nejsou podporovány akce realizované společně s více účastníky nebo účast v Ruské federaci. Vyloučené jsou také některé kategorie CZ-NACE, a to:

 

 • Výroba tabákových výrobků;
 • Velkoobchod s tabákovými výrobky;
 • Maloobchod s tabákovými výrobky;
 • Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti;
 • Lesnictví a těžba dřeva;
 • Rybolov a akvakultura;
 • Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel;
 • Velkoobchod, kromě motorových vozidel;
 • Maloobchod, kromě motorových vozidel.

S přípravou žádosti neotálejte

Pokud byste rádi dotační podpory využili, na nic nečekejte a začněte s přípravou vaší dotační žádosti co nejdříve. Termín vyhlášení další dotační výzvy Marketing není zatím znám, a tak je důležité podat žádost do konce října 2023. V GRANTEXU vám rádi s přípravou vaší žádosti pomůžeme. S realizací dotačních projektů máme více než 10 let zkušeností, a tak těžíme nejen z detailní znalosti podmínek výzvy, ale i z dlouholetých zkušeností.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole

  Přejít nahoru