Změny u dohod o provedení práce

Od 1. července 2024 čekají zaměstnavatele změny v oblasti zpracování Dohod o provedení práce (DPP). Cílem těchto změn je podle Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) zajistit, aby dohody nebyly jediným a hlavním příjmem zaměstnance a zároveň zajistit zaměstnanci dávky nemocenského a důchodového pojištění v případě ztráty příjmu, pokud již na základě více dohod práci uskutečňuje.

Zdeňka Kavalírová

19. 6. 2024
dohoda o DPP

Intenzivně diskutované téma zaměstnání mimo pracovní poměr v režimu dohod o provedení práce s sebou již od července přináší změny. Jak uvádí MPSV, cílem právní úpravy je posílit ideu zaměstnání v podobě DPP jako příležitostného a doplňkového příjmu, nikoliv jako jediného zdroje výdělku u více zaměstnavatelů. Nutno dodat, že změny se týkají pouze dohod o provedení práce, nikoliv dohod o pracovní činnosti (DPČ).

Stav do 30. června 2024

Dle současné právní úpravy je u Dohod o provedení práce nutné hlásit u institucí sociálního a zdravotního pojištění pouze takové DPP, kdy odměna přesáhne v daném měsíci částku 10 000 Kč, přičemž se sčítá příjem z různých DPP u jednoho zaměstnavatele.

Nová úprava od 1. července 2024

Od 1. července 2024 nově vyplývá povinnost hlásit všechny platné DPP, a to i DPP uzavřené na dané období, bez ohledu na výši odměny. S touto změnou je spojena nutnost registrovat i firmy, které dosud své „dohodáře“ nehlásily. Oznamovací povinnost se týká jak nástupu do zaměstnání na DPP, tak i skončení tohoto poměru.

Co to pro zaměstnavatele znamená?

S další legislativní změnou přichází i větší pracnost. U každého „aktivního dohodáře“ (tj. zaměstnance, který má u zaměstnavatele platnou DPP), bude měsíčně reportován jeho příjem z DPP, a to i v případě, že v daném měsíci žádnou odměnu neobdržel, v termínu do 20. dne následujícího měsíce.

 

První oznámení tak bude provedeno za měsíc červenec 2024 s termínem do 20. srpna 2024. Kromě základních informací jako jméno, příjmení, datum narození a státní příslušnost bude nutné znát i další informace, jako jsou rodné číslo/EČP, pohlaví, rodné příjmení, zdravotní pojišťovna, státní občanství, místo narození.

Změny v režimu oznámené dohody od 1. ledna 2025

Tato změna bude pro zaměstnavatele zásadní. V praxi to bude znamenat, že si zaměstnanec určí, u které firmy má tzv. hlavní dohodu o provedení práce (Oznamovací dohodu) a ta se nahlásí na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). U této DPP bude zaměstnanec i firma odvádět pojistné, pokud odměna přesáhne limit 25 % z průměrné mzdy v ČR (předpokládá se částka 11 000 Kč). U ostatních zaměstnavatelů by pak bez odvodů mohl mít tentýž zaměstnanec DPP pouze do 10 % průměrné mzdy v ČR (předpokládá se 4 500 Kč). Před uzavřením dohody bude tedy nutné se zaměstnancem dohodnout, zda již nemá oznámenou dohodu jinde.

Máte nějaký dotaz týkající nových změn u DPP? Neváhejte se na nás obrátit.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Zdeňka Kavalírová

Zdeňka je mzdovou účetní. Dlouhé roky také pracovala v bankovnictví, a to zejména jako hypoteční bankéř a následně jako bankéř pro korporátní firmy. Po 10 letech chtěla vyzkoušet život mimo banku, ale zároveň pracovat stále s čísly. Vstoupila proto do světa mzdového účetnictví. Tato práce ji nadchla a věnuje se ji dodnes.

MÁM ZÁJEM O MZDOVÉ PORANDESTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru