Aplikace #2

Aplikace Výzva I – vývoj software*

Až 85% dotace je určena na vývoj nových produktů, technologických postupů, procesů apod. Žádat mohou malé, střední i velké podniky.

Příjem žádostí:​

24. 4. 2024 - 24. 5. 2024​

Míra podpory:

Až 70 %

Velikost projektu:

2 – 125 mil. Kč dotace

Místo realizace:

Celá ČR kromě Prahy

Žadatel:

Podniky všech velikostí, výzkumné organizace

Model hodnocení:

Kolový

Způsob financování:

ex-post

Dotace je proplacena po ukončení projektu nebo v jeho průběhu (v případě více etap).

NA CO LZE ČERPAT DOTACI

Oprávněné výdaje

 • Osobní náklady na výzkumné pracovníky, vývojáře, techniky, testery a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele, jinými slovy si nárokujete superhrubou mzdu).
 • Náklady na nástroje, přístroje a vybavení ve formě odpisů (např. brusky, frézy, CNC centrum, servery, vysokokapacitní PC).
 • Náklady na smluvní výzkum (např. spolupráce s vysokými školami nebo jinými podniky).
 • Ostatní provozní náklady, které svým charakterem nejsou výzkumnou ani vývojovou činností (např. provádění rutinních měření, kalibrace přístrojů, pronájem SW nebo výpočetního výkonu pro účely projektu)
 • Dodatečné režijní náklady (max. 15 % ze mzdových nákladů – z této položky lze hradit osobní náklady na administrativní a řídící pracovníky – projektový či finanční manažer, účetní, koordinátor apod.
 • Náklady na materiál, který je užit pro účely výzkumu a vývoje (např. materiál pro stavbu prototypů)

Oprávněné aktivity

Aktivity průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Výše dotace

Výše dotace je minimálně 2 mil. Kč, maximálně je možné získat 125 mil. Kč dotace. Míra podpory se odvíjí od velikosti podniku, typu aktivit a zapojení partnera do projektu.

Věděli jste, že...

Pokud máte sídlo firmy v Praze, můžete žádat, pokud bude místo realizace mimo Prahu?

oprávněný žadatel

Kdo může o dotaci žádat?

Jaké obory jsou podporovány?

Splňujete požadavky na žadatele?

 • výzkum a vývoj by měl vést k dosažení komerčně uplatnitelných výsledků, které půjde uvést do praxe,
 • nelze financovat výstavbu výzkumného centra,
 • musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU,
 • máte minimálně dvě uzavřená účetní období v daném oboru podnikání,
 • máte dostatek peněz na financování projektu z vlastních zdrojů/případně můžete získat bankovní úvěr – dotace je vyplácena až zpětně.

Nevíte, zda splňujete požadavky? My to budeme vědět za vás.

Chcete vědět víc o dotacích z oblasti výzkumu, vývoje a inovací?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

  *povinné pole

  Přejít nahoru