Cirkulární ekonomika – úspora vody

Až 40% podpora přechodu na oběhové hospodářství prostřednictvím vybudování recyklační infrastruktury, využívání druhotných surovin a optimalizací spotřeby vody a další.

Příjem žádostí:

Do 31. 10. 2022

Míra podpory:

40%

Výše podpory:

1–25 mil. Kč

Místo realizace:

Na území celé ČR

Žadatel:

Podniky všech velikostí

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je průběžný
Pro schválení projektu je zásadní datum podání projektu, proto je důležité začít s přípravou včas.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-post
Dotace je proplacena po ukončení projektu nebo v jeho průběhu (v případě více etap).

KDO A NA CO MŮŽE ČERPAT

Dotace je vhodná na snížení spotřební vody ve výrobním procesu, recyklaci vody, filtrační technologie, opětovné používání znečištěné nebo využité provozní vody v jiných procesech, parní systémy a další výdaje na technologie, stavební práce, dodávky a služby. Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů.

Žádat můžete, pokud jste:

Dotaci je možné využít na následující aktivity/výdaje:

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Vlastník komponenty může příjem žádostí o podporu zastavit při překročení alokace v přijatých žádostech o podporu, nejdříve však 30 dnů od vyhlášení výzvy a nejdříve 14 dnů od zahájení příjmu žádostí o podporu.

Podrobný výčet způsobilých výdajů:

 • Snížení spotřeby vody ve výrobním procesu, ale i ve vedlejších provozech (údržba, logistika, doprava, sociální zařízení).
 • Recyklace vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody (energetika, průmysl potravinářský, papírenský, chemický, textilní, zpracovatelský a recyklační a další) a ve vybraných odvětvích služeb.
 • Opětovné využívání znečištěné nebo využité provozní vody v jiných procesech – instalace filtračních technologií (např. pro vody znečištěné pouze tuhými látkami) a pro přípravu vody k dalšímu využití v rámci podniku, včetně sociálních zařízení.
 • Snižování ztrát vody v uzavřených okruzích nebo rozvodech vody.
 • Jímání, akumulace, využívání dešťové a užitkové vody.
 • Posílení kapacity záložních zdrojů povrchové vody a zlepšení jakosti vody dodávané záložními zdroji.
 • Zřízení retenčních nádrží pro zadržení a využití vody.
 • Budování nebo modernizace systémů pro monitorování netěsností rozvodů vod.
 • Pořízení technologií spojených s parními systémy.
 • Optimalizace technologie chlazení (např. náhrada otevřených chladicích věží).

Chcete vědět víc o dotacích z oblasti Energetiky a FVE?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

  *povinné pole
  Scroll to Top