Deinstitucionalizace psychiatrické péče

100% dotace na zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytnutí komunitní péče, dále pak vybavení mobilních komunitních týmů.

Příjem žádostí:

Do 1. 5. 2024

Míra podpory:

85–100%

Výše podpory:

Až 40 mil. Kč

Místo realizace:

Celá ČR kromě Prahy

Žadatel:

Podniky všech velikostí a ostatní subjekty

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je průběžný
Pro schválení projektu je zásadní datum podání projektu, proto je důležité začít s přípravou včas.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-post
Dotace je proplacena po ukončení projektu nebo v jeho průběhu (v případě více etap).

KDO A NA CO MŮŽE ČERPAT

Deinstitucionalizace psychiatrické péče znamená zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče a podporu vzniku mobilních komunitních týmů. Podpora je zaměřena na služby center duševního zdraví, psychoterapeutické stacionáře a psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí a "zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení za účelem dosažení deinstitucionalizované péče (akutní psychiatrická péče ve všeobecných nemocnicích).

Žádat můžete, pokud jste:

Dotaci je možné využít na následující aktivity/výdaje:

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Podporovanou aktivitou je rovněž pořízení a modernizace přímo souvisejícího přístrojového vybavení, věcného vybavení, nábytku, zdravotnických prostředků, technologií včetně informačních technologií

Chcete vědět víc o dotacích z oblasti sociálních služeb?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole
    Scroll to Top