Energetické úspory veřejných budov

Až 60 % dotace pro vlastníky veřejných budov na energeticky úsporné renovace s využitím obnovitelných zdrojů.

Příjem žádostí:

1. 7. – 31. 10. 2024

Míra podpory:

Až 60 %

Velikost projektu:

Dle specifických pravidel

Místo realizace:

Na území celé ČR

Žadatel:

Města a obce, ostatní subjekty

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je průběžný
Pro schválení projektu je zásadní datum podání projektu, proto je důležité začít s přípravou včas.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-post
Dotace je proplacena po ukončení projektu nebo v jeho průběhu (v případě více etap).

KDO A NA CO MŮŽE ČERPAT

Žádat můžete, pokud jste:

Dotaci je možné využít na následující aktivity/výdaje:

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Realizací projektu musí dojít k úspoře minimálně 30 % energie z neobnovitelných zdrojů, pro vyšší míru dotace je potřeba uspořit 40 % energie.

 

Výdaje jsou způsobilé od 1.1.2020, i když již došlo k ukončení realizace (za dodržení podmínek výzvy)

Další podporované aktivity/výdaje:

 • Ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech jejího provozu např.:
  • zavedení energetického managementu, včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie
  • rekonstrukce předávacích stanic tepla
  • rekonstrukce teplovodních rozvodů v rámci areálových škol, nemocnic apod. s jednou centrální kotelnou
 • Modernizace vnitřního osvětlení.
 • Opatření k eliminaci negativních akustických jevů
 • Vnější stínící prvky
 • Technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití
 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za:
  • tepelné čerpadlo
  • kotel na biomasu
  • kondenzační kotel na zemní plyn
  • zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE
 • Instalace solárně-termických systémů
 • Instalace fotovoltaických systémů
 • Rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE

Chcete vědět víc o dotacích pro města a obce?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

  *povinné pole

  Přejít nahoru