Fotovoltaiky pro podnikatele

35-50 % dotace na pořízení a instalaci systémů fotovoltaiky včetně akumulace energie, projektovou dokumentaci stavby (fotovoltaické elektrárny) a inženýrskou činnost ve výstavbě – externě nakupované služby.

Příjem žádostí:

Do 30. 11. 2022

Míra podpory:

35–50 %

Výše podpory:

Místo realizace:

Na území celé ČR

Žadatel:

Podniky všech velikostí

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je průběžný
Pro schválení projektu je zásadní datum podání projektu, proto je důležité začít s přípravou včas.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-post
Dotace je proplacena po ukončení projektu nebo v jeho průběhu (v případě více etap).

KDO A NA CO MŮŽE ČERPAT

Žádat můžete, pokud jste:

Dotaci je možné využít na následující aktivity/výdaje:

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Výše dotace není stanovena procentuálně, ale jednotkovou výši dotace na 1 instalovaný kWp. Pro výpočet výše dotace projektu je nutné nejdříve stanovit celkové způsobilé výdaje projektu.

Chcete vědět víc o dotacích v oblasti energetiky a FVE?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole
    Scroll to Top