Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy

Až 100% dotace na rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy. Podpora se vztahuje na projekty po celé České republice vč. Prahy.

Příjem žádostí:

Od 14. 5. 2024

Míra podpory:

Až 100 %

Výše podpory:

Až 450 mil. Kč

Místo realizace:

Na území celé ČR

Žadatel:

Města a obce, ostatní subjekty

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je průběžný
Pro schválení projektu je zásadní datum podání projektu, proto je důležité začít s přípravou včas.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-post
Dotace je proplacena po ukončení projektu nebo v jeho průběhu (v případě více etap).

KDO A NA CO MŮŽE ČERPAT

Až 100% dotace pro žadatele v rámci celé České republiky včetně Prahy na nákup či vybudování komunikační infrastruktury (nadzemní i podzemní), na pořízení a implementaci hardwaru a softwaru, ale také na nezbytná školení, testování a jiné náklady, které jsou vázány k rozšíření a modernizaci neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy.

Žádat můžete, pokud jste:

Dotaci je možné využít na následující aktivity/výdaje:

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Nejsme pouze dotační poradci, v týmu spolupracujeme se špičkovými odborníky z mnoha různých oborů. V případě jakékoliv potřeby se tedy neváhejte na nás s čímkoliv obrátit.

Podrobný výčet způsobilých výdajů

Přímé výdaje na hlavní část projektu

 • nákup vybudovaných komunikačních tras – optických vláken
 • nákup HDPE trubky (následný záfuk vlákna), nákup mikrotrubičky (následný záfuk vlákna), přifouknutí vlákna do vlastněné mikrotrubičky do stávající telekomunikační trasy, nákup odděleného prostoru v kabelovodu, nákup trasy v kolektoru a další související prvky
 • výdaje na zemní a stavební práce spjaté s budováním a modernizací komunikační infrastruktury (nadzemní, podzemní) např. související výkopy; podvrty a protlaky; žlaby; kabelovody; kabelové komory; spojky; chráničky; nosné prvky pro nadzemní sítě; přenosové prvky; pasivní prvky sítí; kabely (včetně strukturované kabeláže – jedná se o „poslední míli“ po budově, tzn. bez duplicit, co nejkratší cestou do sdružovacího zařízení/serverovny); bezdrátové vysílače; další související prvky (viz níže upozornění k zemním a stavebním pracím)
 • pořízení drobného hmotného majetku – HW s výjimkou koncových HW zařízení
 • pořízení drobného nehmotného majetku – SW
 • pořízení dlouhodobého hmotného majetku – HW s výjimkou koncových HW zařízení
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – SW
 • daň z přidané hodnoty

Do pořízení HW/SW se řadí i následná implementace, nezbytné zaškolení obsluhy, testovací provoz a provozní dokumentace pořízeného HW/SW.

 

Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

 • výdaje na realizaci vybraných, odůvodněných, stavbou vyvolaných, podmiňujících a souvisejících investic do výše 15 % celkových způsobilých výdajů: o stavbou vyvolané úpravy a přeložky stávajících inženýrských sítí; o opravy povrchů související s neveřejnou sítí veřejné správy pořízenou z projektu.
 • daň z přidané hodnoty

Nepřímé náklady
Náklady, které nelze při použití paušální sazby 7 % zahrnout mezi přímé výdaje.

 • dokumentace žádosti o podporu
 • projektová dokumentace a dokumentace pro realizaci projektu
 • administrativní kapacity a řízení projektu
 • poplatky
 • režijní, provozní a jiné náklady
 • publicita projektu a další náklady související s projektem

Chcete vědět víc o dotacích z oblasti digitalizace?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

  *povinné pole
  Scroll to Top