Veřejná soutěž programu THÉTA 2

Získejte ve veřejné soutěži až 90% dotaci na podporu výzkumu, vývoje a inovací v energetickém sektoru.

Příjem žádostí:

3. kvartál 2024

Míra podpory:

Až 90 %

Velikost projektu:

V PP1 max. 10 mil. Kč, v PP2 a PP3 max. limit není stanoven

Místo realizace:

Na území celé ČR

Žadatel:

Podniky a výzkumné organizace

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je kolový
Důležitá je kvalita podání projektu.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-ante
Dotace vám bude proplacena do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory.

KDO A NA CO MŮŽE ČERPAT

Veřejná soutěž je určena podnikům bez ohledu na velikost a právní formu (tedy i např. spolky, zapsané ústavy a jiné neziskové organizace, OSVČ, obce nebo příspěvkové organizace) a výzkumným organizacím. Cílem soutěže je naplnit vize transformace a modernizace energetického sektoru, a to právě prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací. Veřejná soutěž je dále rozdělena na tři podprogramy - PP1, PP2 a PP3.

Podprogram 1

Podprogram 2

Podprogram 3

Chcete vědět víc o dotacích z oblasti výzkumu, vývoje a inovací?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru