TWIST – PP2: Inovace do praxe

Tento podprogram se zaměří na zavádění nových, inovovaných výrobků, postupů nebo služeb do praxe (s důrazem na jejich inovativnost – tzn., že musí jít o značně zdokonalenou verzi, například v případě výrobků nová funkce).

Příjem žádostí:

Vyhlášení plánováno na 4. kvartál 2024

Míra podpory:

Až 50 %

Velikost projektu:

Plánovaná alokace na výzvu je 2,6 mld. Kč

Místo realizace:

Celá ČR kromě Prahy

Žadatel:

Podniky a výzkumné organizace

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je průběžný
Pro schválení projektu je zásadní datum podání projektu, proto je důležité začít s přípravou včas.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-ante
Dotace nebo její část je vyplacena před zahájením projektu.

KDO A NA CO MŮŽE ČERPAT

Uvedené informace jsou pouze orientační, po vyhlášení výzvy se mohou změnit. Tento podprogram se zaměří na zavádění nových, inovovaných výrobků, postupů nebo služeb do praxe (s důrazem na jejich inovativnost – tzn., že musí jít o značně zdokonalenou verzi, například v případě výrobků nová funkce). Jedná se o podobné oblasti jako v případě dotačního programu Inovace a The Country for The Future, který částečně nahradí.

Žádat můžete, pokud jste:

Dotaci je možné využít na následující aktivity/výdaje:

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Výstupem může být: nový nebo podstatně zdokonalený výrobek, služba, proces v podniku, způsob organizace činností v podniku, významně změněný způsob obchodování s výrobky/službami v podniku.

Chcete vědět víc o dotacích z oblasti výzkumu, vývoje a inovací?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru