TWIST – PP3: Vouchery transferu znalostí

Cílem podprogramu č. 3 je podpořit šíření výsledků výzkumu a vývoje do reálného fungování podniků.

Příjem žádostí:

Vyhlášení plánováno na 4. kvartál 2024

Míra podpory:

Až 50 %

Velikost projektu:

Plánovaná alokace na výzvu je 0,2 mld. Kč

Místo realizace:

Na území celé ČR

Žadatel:

Malé a střední podniky, start-up, spin-off

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je průběžný
Pro schválení projektu je zásadní datum podání projektu, proto je důležité začít s přípravou včas.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-post
Dotace je proplacena po ukončení projektu nebo v jeho průběhu (v případě více etap).

KDO A NA CO MŮŽE ČERPAT

Uvedené informace jsou pouze orientační, po vyhlášení výzvy se mohou změnit. Cílem podprogramu č. 3 je podpořit šíření výsledků výzkumu a vývoje do reálného fungování podniků. Zaměření je obdobné jako u výzvy Inovační vouchery. Výstupem může být: Nový nebo podstatně zdokonalený výrobek, služba, proces v podniku, způsob organizace činností v podniku, významně změněný způsob obchodování s výrobky/službami v podniku, příprava zavedení inovace.

Žádat můžete, pokud jste:

Dotaci je možné využít na následující aktivity/výdaje:

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Kritéria pro hodnocení projektu:

  • Soulad s celkovými cíli programu (využití nových technologií, digitalizace…)
  • Odborná a ekonomická způsobilost uchazeče.
  • Technickoekonomická úroveň a komplexnost navrhovaného řešení.
  • Přiměřenost časového plánu a finančních požadavků.
  • Uplatnění výsledků a přínosy projektu.

Chcete vědět víc o dotacích z oblasti výzkumu, vývoje a inovací?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru