Veřejná soutěž programu GAMA 2

Veřejná soutěž je zaměřena na podporu komercializace průlomových inovačních řešení (produkt, technologie, služba aj.), které přispějí k expanzi, růstu a rozvoji podniků. Veřejná soutěž není oborově zaměřená.

Příjem žádostí:

Nové vyhlášení není plánováno

Míra podpory:

55 %

Velikost projektu:

Max. 1 mil. Kč dotace

Místo realizace:

Na území celé ČR

Žadatel:

Malé a střední podniky

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je kolový
Důležitá je kvalita podaného projektu.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-ante
Dotace nebo její část je vyplacena před zahájením projektu.

KDO A NA CO MŮŽE ČERPAT

V této veřejné soutěži může TA ČR podporovat pouze návrhy projektů, kde se předpokládá uplatnění výstupů/výsledků do praxe. V každém návrhu projektu musí být zvolen minimálně jeden hlavní výstup/výsledek druhu O - ostatní výsledek ve formě studie proveditelnosti.

Žádat můžete, pokud jste:

Dotaci je možné využít na následující aktivity/výdaje:

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Jako malý nebo střední podnik se mohou hlásit také startupy, výzkumné organizace či jiné právní
formy, pokud splňují podmínky velikosti.

Chcete vědět víc o dotacích z oblasti vědy a výzkumu?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru