Dotace v potravinářství

Využijte potenciálu dotačních příležitostí v potravinářství a získejte nejen dlouhodobý zdroj financí pro vaše investice, ale i významnou oporu do podnikání.

Velký přehled dotací pro potravináře

Zveme vás 7. 5. na online seminář, kde vám naši dotační specialisté představí nejzajímavější dotace, o které se můžete letos ucházet. Dorazte a přesvědčte se, že vaší pozornosti neuniká žádná dotační příležitost, kterou můžete podpořit plánované investice v roce 2024.  

dotace

Investice do zpracování zemědělských produktů

Dotace na investice související s finální úpravou, balením nebo značením výrobků, na výstavbu budov nebo na nákup strojů.

Úspory energie - komplexní projekty

Program nabízí podnikům všech velikostí dotaci na širokou škálu energeticky-úsporných opatření od zateplení po FVE.

Fotovoltaické elektrárny 10KW - 5MW s vlastní spotřebou

Dotace na nákup FVE. Podmínkou výzvy je primární využití vyrobené elektrické energie pro vlastní spotřebu.

Fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 1 MWP

Dotace na nákup FVE. Elektřinu lze využívat jak pro vlastní spotřebu, tak přebytky bez omezení odprodávat.

Digitální podnik – Virtuální podnik

Podporována je digitalizace i automatizace podnikových procesů i výroby nebo například robotizace ve skladech. Dotace je určena malým a středním podnikům.

Udržitelné hospodaření s vodou

Omezte spotřebu vody ve vašem podniku zvýšením účinností rozvodů, snížením spotřeby vody technologií, využitím dešťové vody, recyklací nebo cirkulací vody.

Oběhové hospodářství

Dotace na nákup technologií zajišťujících předcházení vzniku odpadů, navýšení recyklační infrastruktury nebo omezení plýtvání druhotnými surovinami.

The Country for the Future

Podpora širokého spektra aktivit, jejichž výstupem je inovace výrobku, služby, postupu nebo inovace organizační, která disponuje prvkem digitalizace.

Inovace - nastartujte sériovou výrobu

Dotace na pořízení budov, strojů, technologií, softwarů nebo nehmotného majetku nezbytného pro uvedení inovace na trh.

Marketing

Dotace na účast podniků na zahraničních veletrzích a výstavách na podporu expanze na zahraniční trhy.

na co je možné získat dotaci?

Pořízení nových výrobních technologií

Zavádění inovací do výroby

Pořízení obnovitelných zdrojů energie

Využití odpadního tepla

Energetické úspory – zateplení, výměna oken a další.

Automatizace a robotizace výroby

Digitalizace společnosti – pořízení SW a HW

Investice do technologií snižující spotřebu vody

Podpora účasti na zahraničních veletrzích

Naše reference

Co je dobré vědět?

Do jaké kategorie velikosti podniku patříte?

Většina dotačních programů je určena i pro tzv. velké podniky s více než 250 zaměstnanci. Ty však často musí splnit řadu podmínek „navíc“ oproti podnikům malým či středním.

Dosáhnete na potřebnou úsporu energie?

Ve více programech je kladen požadavek na snížení energetické náročnosti provozu. Doporučujeme spočítat si potenciál vašeho projektu na úsporu energie hned na začátku jeho přípravy.

Co znamená podmínka de minimis?

Řada uznatelných nákladů napříč programy je podpořena pouze v režimu de minimis. V takových projektech můžete načerpat z veřejné podpory max. 200 000 EUR během posledních 3 let.

VYBRANÍ SPECIALISTÉ NA OBLAST POTRAVINÁŘSTVÍ

Zuzka Šlížková

Zuzana je součástí obchodního týmu a věnuje se převážně dotacím pro města a obce, zemědělce a potravináře. Společně s projektovým oddělením nastaví váš záměr tak, aby vyhovoval všem podmínkám dotační výzvy a aby naplnil vaše očekávání.

Martina Justová

Martina je součástí projektového týmu. Specializuje se především na přípravu dotačních žádostí v oblasti zemědělství a energetiky. Je také úspěšnou absolventkou inženýrského oboru Rozvoj venkovského prostoru na České zemědělské univerzitě v Praze.

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru