Žádost o vyřízení dotace

Záruka Elektromobilita – I. výzva – Volkswagen Financial services

Tento formulář je určen všem obchodníkům společnosti ŠkoFIN s. r. o.

Kompletní produktovou kartu k této výzvě si můžete stáhnout níže.

Základní informace k dotacím:

Podpora pořízení bezemisních vozidel (bateriová a vodíková elektrická vozidla) a budování neveřejné dobíjecí infrastruktury podnikatelskými subjekty;

Finanční příspěvek na vozidlo

Současně s podporou formou Záruky, která je poskytována formou bankovní záruky za komerční úvěr,

může být příjemci podpory poskytnut finanční příspěvek na financované vozidlo, konkrétně:

 • Kategorie M1 – příspěvek: max. 200 tis. Kč/vozidlo, až 1,5 mil. Kč pořizovací cena bez DPH
 • Kategorie N1 – příspěvek: max. 250 tis. Kč/vozidlo až 2 mil. Kč pořizovací cena bez DPH
 • Kategorie N2 a FCEV – příspěvek: max. 300 tis Kč/vozidlo až 2,5 mil. Kč  pořizovací cena bez DPH

V rámci udržitelnosti projektu platí 24měsíční podmínka zákazu prodeje podpořeného vozidla nebo dobíjecí stanice od data vyplacení finančního příspěvku.

(částky jsou uvedeny bez DPH)

Finanční příspěvek na dobíjecí stanici

Současně s podporou formou Záruky, která je poskytována formou bankovní záruky za komerční úvěr,

s finančním příspěvkem na vozidlo může být příjemci podpory poskytnut rovněž finanční příspěvek na

dobíjecí stanici a to konkrétně:

 • Dobíjecí stanice AC – příspěvek: max. 50 tis. Kč/dobíjecí stanice
 • Dobíjecí stanice DC do 40 kW – příspěvek: max. 100 tis. Kč/dobíjecí stanice
 • Dobíjecí stanice DC nad 40 kW – příspěvek: max. 150 tis Kč/dobíjecí stanice

Dobíjecí stanice může být pořízena pouze spolu s vozidlem. Maximální finanční příspěvek na dobíjecí stanici nesmí přesáhnout pořizovací cenu dobíjecí stanice bez DPH.

Dobíjecí stanice může být po dobu udržitelnosti projektu využívána pouze žadatelem/příjemcem podpory.

Kontaktní formulář:

  Název dealera, e-mail dealera, číslo úvěrové smlouvy a vaše zpráva:

  *povinné pole

  V případě problémů s formulářem pošlete požadované informace na: dotace@grantex.cz

  Přejít nahoru