Energetická analýza, posudek a audit. Co potřebujete při žádosti o dotaci? 

Rádi byste využili dotaci v oblasti energetiky, ale nejste si jistí, jestli na ni máte nárok? Rozhodování vám usnadníme díky důkladné energetické analýze, kterou naše spolupráce začíná. Díky jasným datům uvidíte, jestli je pro vás projekt skutečně přínosný. Jak se energetická analýza liší od energetického posudku a auditu? A které z těchto dokumentů budete potřebovat? Pojďme si objasnit, co tyto termíny znamenají.

Tereza Kubešová

22. 3. 2024
Fotky web - 2024-03-22T150538.151

Energetická analýza jako vstupní zhodnocení

Energetické projekty mají svá specifika a na první pohled mohou odrazovat kvůli složitosti. Z našich zkušeností ale víme, že šance uspět je velká. Navíc dokážeme s velkou pravděpodobností odhadnout, jestli váš projekt bude v žádosti o dotaci úspěšný. Spolupráci s našimi klienty začínáme energetickou analýzou, v rámci které: 

 

 • Ověříme, jestli váš projekt splňuje kritéria výzvy a na jakou výši dotace dosáhnete. 
 • Poradíme vám, jaké úsporné opatření vybrat, abyste získali maximální podporu. 
 • Vypočítáme celkovou výši způsobilých výdajů. Ta se však neodvíjí od investice, ale na základě ušetřených MWh.  
 • Myslíme i na to, aby úspora energií dávala smysl z hlediska vašeho podnikání. 

Získáte tak kompletní data o aktuálním energetickém hospodaření vašeho podniku spolu s konkrétními návrhy na úsporná opatření. Nechybí ani vyčíslení potenciálních energetických úspor.  

Energetický posudek pro ověření úspor

Pokud se rozhodnete některý z návrhů nebo komplexní řešení využít, začínáme s přípravou žádosti o dotaci. Její povinnou součástí je energetický posudek. Co obnáší? Energetičtí specialisté zhodnotí konkrétní návrh, který má přispět k energetickým úsporám. Na rozdíl od auditu nebo analýzy nenavrhuje opatření. Pouze posuzují, zda projekt splní technické, ekologické a ekonomické parametry. Ty závisí na tom, kdo posudek zadává a vyhodnocuje.

  

Energetický posudek je povinnou součástí v různých dotačních titulech, a to kvůli prokázání úspor. Provádět ho mohou jen specialisté, kteří mají oprávnění od ministerstva. V rámci služeb GRANTEXU vám vypracování energetického posudku zajistíme. Pro jeho zpracování je možné oslovit i individuální energetickou společnost. Ověřte si ale, zda má v oblasti dotací zkušenosti. Je nezbytné dodržet specifická pravidla dotační výzvy. I drobná nepřesnost může odsoudit projekt k neúspěchu. 

 

Důležité je také to, že v rámci dotačního posudku energetický auditor určuje závazné hodnoty úspor, na které projekt dosáhne. Zda skutečně došlo ke splnění cíle se dokládá dalším energetickým posudkem po skončení realizace projektu. Proto je velmi důležité zvolit takové hodnoty, které jsou dostatečné pro poskytnutí dotační podpory, ale zároveň jsou dosažitelné. Při nesplnění závazných hodnot hrozí, že o žadatel o část podpory (nebo dokonce celou) přijde. 

Energetický audit – pro koho je povinný?

U žádostí o dotaci není energetický audit povinný, ale týká se ze zákona řady větších i menších podnikatelů a firem. Jde o důkladné zhodnocení toho, jak se spotřebovává energie a jak se s ní nakládá v rámci energetického hospodářství objektu. Na základě výsledků pak energetický auditor navrhuje možnosti optimalizace minimálně ve dvou variantách. Zahrnují ekonomické a ekologické vyhodnocení. V závěru doporučí jednu nejvhodnější variantu z hlediska úspor energie i nákladů. Energetický audit mohou stejně jako posudek provádět pouze kvalifikovaní energetičtí specialisté s oprávněním od ministerstva.  

 

Kdo má povinnost zpracovávat energetický audit? 

 

1.Podnikatel, který ve dvou kalendářních letech po sobě splňuje jednu nebo více z následujících podmínek:

 

 • Zaměstnává 250 a více osob  
 • Vykazuje vyšší roční obrat než 1,3 mld. Kč  
 • Má vyšší roční bilanční sumu rozvahy než 1,1 mld. Kč 

2.Podnikatel, u jehož činnosti je hodnota průměrného ročního nakládání s energií vyšší než 5 000 MWh za poslední dva po sobě následující kalendářní roky. 

 

3.Veřejná správa (Česká republika, kraj, obec, příspěvková organizace státu aj.) s roční spotřebou energetického hospodářství větší než 500 MWh za poslední 2 roky. 

Výjimky z povinnosti zpracovávat energetický audit mají podnikatelé, u kterých platí, že energetické hospodářství má nižší spotřebu energie než 200 MWh ročně. Dále také ti, kteří mají zavedený a akreditovanou osobou certifikovaný systém hospodaření s energií podle dané technické normy o hospodaření s energií (ČSN EN ISO 50001 – Systém managementu hospodaření s energií). 

Pokud se vás zákonná povinnost netýká, energetický audit provádět nemusíte. Podobné zhodnocení spolu s návrhy úspor vám zajistí i výše zmíněná energetická analýza.  

S čím vám v GRANTEXU pomůžeme?

V oblasti energetiky máme dlouhodobé zkušenosti a našim klientům šetříme čas i starosti. Nabízíme kompletní řešení od prvotní energetické analýzy, která vám zhodnotí současné energetické hospodaření a nabídne možná úsporná řešení. Následně připravíme dotační žádost spolu se všemi potřebnými dokumenty. Ani úspěšným získáním žádosti naše spolupráce nekončí, klienty provázíme také realizací a následnou udržitelností projektu 

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Tereza Kubešová

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole

  Přejít nahoru