online seminář

Na co by si měl dát pozor příjemce dotace

vhodný pro podnikatele, zástupce firem, obce a zastupitelé měst

20. dubna 2021

10:00-11:00

ZDARMA

Každému se tu a tam stane, že se dopustí omylu. Ve světě dotací se však chyby nevyplácí. Doslova.


Jistě už jste slyšeli o případu, kdy dotace musela být krácena či vrácena.
Při dodržení správného postupu, k tomu ale vůbec nemusí dojít.

CO SE NA SEMINÁŘI DOZVÍTE

Jak předejít tomu, aby vám krátili dotaci

Jak se bránit, když vám poskytovatel odmítl dotaci proplatit

Indikátory v projektech – k čemu slouží a co pro vás znamenají

Na jaké povinnosti a cíle se v projektu zaměřit, abyste se vyhnuli budoucím problémům

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN

Podnikatelé

Zástupci firem a podniků

Starost(k)y a místostarost(k)y

Zastupitelé měst a obcí

Neziskové organizace

KDO VÁS SEMINÁŘEM PROVEDE

Ondřej Horčička

Managing Partner, Grants | GRANTEX

Ondřej je partnerem pro oblast dotačního poradenství. Pomáhá českým firmám a municipalitám správně identifikovat a pojmenovat potřebu využití veřejné podpory. Konzultuje s nimi, jak nastavit její uplatnění, aby sloužila k jejich rozvoji i v budoucích letech. Aktivně šíří povědomí o této problematice mezi odbornou i laickou veřejností. Podílí se na tvorbě seminářů a workshopů, které s problematikou veřejné podpory souvisí.

ZAREGISTRUJTE SE ZDARMA

Registrace

Zaregistrujte se pomoci formuláře níže.

Potvrzení

V e-mailu, který vám po vyplnění formuláře zašleme, potvrdíte svou registraci.

Seminář

Odkaz k připojení naleznete ráno v den konání semináře ve vaší e-mailové schránce.

Záznam

Po semináři od nás získáváte záznam i prezentaci.


    *povinné pole
    Přejít nahoru