8 tipů pro úspěšnou realizaci projektu v dotačním programu TREND

Jedna z nejoblíbenějších dotačních podpor v oblasti výzkumu a vývoje již zná své úspěšné žadatele! Dotační program TREND pořádaný Technologickou agenturou ČR v roce 2023 ukončil svou první fázi – vyhodnocení dotačních žádostí, a přesouvá se do hlavní etapy, kterou je realizace projektů. Ještě před tím musí ovšem úspěšní žadatelé o dotaci podepsat smlouvu s poskytovatelem dotace.

Eva Kantorová

30. 11. 2023

GRANTEX V ROCE 2023 DOSÁHL VÝZNAMNÉHO ÚSPĚCHU V DOTAČNÍM PROGRAMU TREND

Uspět v dotačním programu TREND není pro žadatele vůbec jednoduché, jelikož v jedné z nejoblíbenějších výzev výzkumu a vývoje získají podporu pouze ty nejkvalitnější projekty. Proto je nám velkým potěšením, že v pětce nejúspěšnějších letošních projektů jsou dva, na kterých spolupracovali dotační specialisté GRANTEXU a že celková úspěšnost GRANTEXU je více než dvojnásobná, než je celkový průměr mezi žadateli!

 

Děkujeme vám za vaši důvěru! Velmi si ji vážíme.

Úspěšní žadatelé se mohou těšit na obdržení financí hned v počátku realizace projektu, což je hlavní benefit odlišující program TREND od svých konkurenčních dotačních podpor. Standardně žadatelé obdrží první platbu v průběhu března daného roku. Nic se však nemění na tom, že stejně jako u jakékoliv jiné dotační výzvy, je nyní nutné projekt realizovat přesně dle podmínek čerpání dotační podpory, ale zároveň také v souladu s vámi navrženým postupem a cíli.

 

Při realizaci projektu v tomto programu je důležité dosáhnout stanoveného cíle (případně vícero cílů) ve stanoveném termínu s hospodárným využitím plánovaného rozpočtu, lidských a jiných zdrojů. Změny v projektu jsou za určitých podmínek možné, důležité však je řešit je včas. V opačném případě vám hrozí vrácení dotační podpory, a to až do její plné výše.

 

Změnová řízení nejsou v takto rozsáhlých projektech ničím neobvyklým a velká část realizovaných projektů se v určité fázi odkloní od svého původního plánu. Pak je však nutné věnovat maximální pozornost komunikaci s poskytovatelem dotační podpory a tyto změny náležitě a včas odůvodnit. A právě tady vám může GRANTEX nabídnout své dlouholeté znalosti a zkušenosti. Provázíme vás nejen změnami ve vašich projektech, ale také například vykazováním a dokládáním nákladů nebo předkládáním zpráv, kde neexistují žádné závazné šablony.

Na co si dát při realizaci projektu pozor

1. 

Čerpejte přidělené finanční prostředky dle Smlouvy na daný rok a dle plánovaného rozpočtu. Finanční prostředky, které se nevyčerpají v daném roce a nebudou formou Žádosti o změnu převedeny do následujícího roku budou nenávratně vráceny na účet TAČR.

3.

Dodržujte povinnosti hospodárnosti a odděleného účetnictví projektu.

5.

Dodržte povinnou publicitu.

7.

Dodržujte plánované termíny pro dosažení stanovených cílů za jednotlivá období realizace.


2.

Veďte evidenci zaměstnanců na projektu (výkazy odpracovaných hodin na projektu u jednotlivých členů řešitelského týmu – ačkoliv se nedokládá se v Roční zprávě, je důležitým podkladem v případě kontroly).

4.

Dosáhněte stanovených cílů dle definic ve vašem projektu – prototyp, funkční vzorek a jiné.

6.

Nahlašujte změny ve vašem Řešitelském týmu.

8.

V průběhu realizace veďte podrobnou dokumentaci projektu. Ta je důležitá k doložení Ročních zpráv a výsledků projektu (protokoly, měření, fotodokumentace, videa a jiné).

Jak vám během realizace projektu pomáhá GRANTEX

 • Úvodní seznámení s projektem a upozornění na případná úskalí díky zkušenostem z předchozích projektů
 • Kontrola a podpora pro správné čerpání rozpočtu, hlídání termínů během celého projektu
 • V případě změny – zpracování žádostí o změnu v programu ISTA
 • Zajištění průběžných konzultací při realizaci projektu
 • Pomoc a podpora při zpracování Ročních zpráv – předání podrobného „scénáře“ zpracování a pomocné vzory jednotlivých povinných podkladů
 • Zpracování a doplnění povinných bodů do Roční zprávy – přehled řešitelského týmu, tabulky čerpání, popis změn apod.
 • Vložení a dopracování Roční zprávy v systému ISTA – zpracování finančních tabulek, přepočet Řešitelského týmu apod.
 • Seznámení s průběhem oponentního řízení k závěrečné zprávě a provedení celým procesem závěrečného hodnocení
 • Pomoc při zpracování Implementačního plánu
 • Předložení výsledků projektů do RIV

Rádi byste, aby vás GRANTEX úspěšně provedl realizací vašeho projektu? Přebereme za vás administrativu, pohlídáme důležité termíny, ale především dohlídneme na realizaci projektu dle veškerých náležitostí. Ozvěte se nám!

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Eva Kantorová

Eva je projektovou manažerkou se zaměřením na after care služby. Klientům tak pomáhá s řešením veškeré dotační administrativy v době realizace projektu od výběrových řízení přes změnová řízení až po vyřízení žádosti o platbu a sepsání zpráv o realizaci projektu.
Divinova

Veronika Divinová

Veronika miluje psaní a již od studií obdivovala umění marketingu. Po dokončení magisterského oboru Management a podnikání na Newton University se proto rozhodla plně rozvíjet právě v marketingu. Její nejsilnější parketou je copywriting, e-mail marketing a sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole

  Přejít nahoru