Inovace – výzva II je vyhlášena. Jaká jsou její specifika?

V rámci operačního programu OP TAK byla vyhlášena nová výzva Inovace. Jejím cílem je podpořit inovační výkonnost firem, rozšíření jejich know-how pro vlastní inovace nebo posílení schopností v oblasti high-tech výroby. Alokace je stanovena ve výši 1 mld. Kč.

Tereza Kubešová

24. 4. 2024
inovace

Dne 23. 4. 2024 byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR vyhlášena Inovace – výzva II. Příjem žádostí bude zahájen dne 7. 5. 2024 a potrvá do 31. 7. 2024. Podniky mohou dosáhnout výše podpory od 15 % do 60 % v závislosti na velikosti firmy a regionu. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt musí být minimálně 3 mil. Kč a maximálně 100 mil. Kč.

Podmínky a omezení výzvy

 •           Výzva je určená pro malé a střední podniky a malé společnosti se střední tržní kapitalizací. Na 1 IČO je možné přihlásit pouze 1 projekt.

 • Podporované budou produktové inovace (zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií či služeb) a procesní inovace (zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb).
 • Systém sběru žádostí je stanoven jako kolový (dle kvality zpracované žádosti). Projekty budou hodnocené podle tzv. modelu hodnocení. Aby projektu uspěl, musí získat minimálně 50 bodů ze 75 možných).

Na co lze čerpat dotační podporu?

Způsobilé výdaje výzvy Inovace II se dělí do 4 kategorií:.

 •           Technologie. Musí tvořit minimálně
  polovinu hodnoty předpokládaných výdajů. Lze sem zahrnout veškerý dlouhodobě
  používaný majetek (stroje, výrobní linky, hardware, sítě aj.). 

 •          SW a data, aktualizace databází, IT aj.

 • Práva k užívání duševního vlastnictví 

 • Certifikace produktů

Oproti předchozí výzvě došlo k zásadní změně – do způsobilých výdajů nejsou zahrnuté stavby.

Ukončený výzkum a vývoj

Realizace projektu musí nutně navazovat na ukončený výzkum a vývoj. V rámci žádosti je nutné doložit dokumenty, které dokládají náročnost, inovativnost a ukončení vývoje (např. zápisy, protokoly). Není přitom potřeba, aby podnik měl vlastní výzkumný tým. Podmínku ukončeného výzkumu a vývoje lze splnit i ve spolupráci s jinými podniky, výzkumnými institucemi, univerzitami, nebo transferem technologie (např. nákup patentů).

 

V rámci hodnocení se posuzuje, zda je funkčnost technologie ověřená v relevantním prostředí, zda skutečná disponuje předkládanými vlastnostmi (dle stupnice TRL 5). Dalším aspektem je vazba na národní výzkumnou a inovační strategii (NRIS3).

Regionální mapa podpory

Mapa regionální podpory

Nejste si jistí, zda máte na dotační podporu v rámci Inovací – výzvy II nárok? Ozvěte se nám a společně ověříme, zda jste způsobilým žadatelem. Probereme s vámi detailně váš záměr i to, na jak vysokou podporu byste mohli dosáhnout.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Tereza Kubešová

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole

  Přejít nahoru