Dotace na nemovitosti – Dotace na novostavbu

Jaké dotační tituly lze využít na realizaci novostavby? A jaké typy dotačních výzev jsou pro Vás ty nejlepší? Přečtete si více v našem článku, kde se dozvíte jejich výhody a nevýhody.
Divinova

Veronika Divinová

29. 3. 2022
Dotace na nemovitosti – Dotace na novostavbu

Jaké dotační tituly lze využít na realizaci novostavby?

Výběr dotačních titulů, ve kterých lze mezi způsobilé výdaje zahrnout náklady na stavení práce, je poměrně široký; stavební práce jsou způsobilým výdajem např. v programu Potenciál; zde je však zapotřebí, aby stavba sloužila pro účely výzkumu a vývoje, nikoli výroby. Mimo to je limitován poměr stavebních prací k celkové investici. Stavební práce jen doplňují investici do strojního zařízení, a obdobná situace je pak v případě programu Inovace. Program Školicí střediska je pak již jen jakousi nostalgickou vzpomínkou na doby minulé a nelze příliš očekávat jeho opakování v novém programovém období. Pokud uvažujeme o nemovitosti, která by měla sloužit pro účely podnikání (výrobní hala, administrativní budova/sklad), pak za relevantní výzvy, které jsou zaměřeny cíleně na stavební práce, lze považovat výzvy Nemovitosti a Úspory energie – Energeticky efektivní budovy. Obě výzvy také podporují přístavby a nástavby na stávající budovy.

Výzva Nemovitosti

 

Výzva Nemovitosti je zaměřena na rekonstrukce podnikatelských nemovitostí, a novostavby na tzv. zelené louce neumožňuje. Vzhledem k charakteru výzvy, která umožňuje demolici původní budovy a následnou výstavbu nové nemovitosti, která může být až dvakrát větší, velmi často daná realizace odpovídá spíše novostavbě, než rekonstrukci, na kterou je výzva formálně zaměřena.

Výzva Úspory energie – Energeticky efektivní budovy

 

Tato výzva je na rozdíl od „klasické“ výzvy Úspory energie zaměřena na novou výstavbu, konkrétně pak na podporu výstavby nových energeticky efektivních budov. Podpořená budova musí plnit parametry téměř nulové budovy, podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato výzva umožňuje i výstavbu na zelené louce. 5 % z celkové dodané energie musí být z OZE.

Která výzva je lepší?

Na tuto otázku není jednoznačná odpověď, vždy je zapotřebí posoudit konkrétní potřeby žadatele, zhodnotit finanční efektivitu a konkrétní parametry budoucí budovy a způsobu jejího využití.

Kdy je vhodné využít program Nemovitosti?

Klíčovou otázkou pro posouzení možnosti získání dotační podpory z programu Nemovitosti je stav původní budovy, která má být nahrazena novou. Program Nemovitosti podporuje rekonstrukci objektů splňující definici brownfield (nemovitost, která není využívaná, je zanedbaná a případně i kontaminovaná, nelze ji efektivně využít pro podnikatelské účely, aniž by proběhl proces její celkové regenerace).

 

Abych ilustroval charakter výzvy a požadavek na původní stav nemovitosti, rád bych zde poukázal na podmínku z předchozí výzvy, která udává, že za objekt který lze dotovat není považována nemovitost, která je sice zakreslena v KN, ale výška obvodových zdí nedosahuje ani 1. nadzemního podlaží.

 

Program jako takový novostavbu nepovoluje, pokud je však finančně efektivnější provést demolici původní stavby a novou výstavbu, pak je toto řešení umožněno.

Výhody programu Nemovitosti

  • Za zásadní výhodu oproti programu Úspory energie – Energeticky efektivní budovy lze jednoznačně označit požadavky na energetickou náročnost nové budovy, program Nemovitosti tak lze efektivně využít i pro budovy sloužící ke skladování materiálu či výrobní haly, u který je jejich realizace ve vysokém energetickém standardu buď nemyslitelná, nebo finančně zcela neefektivní.
  • Přesto, že míra podpory je u programu Nemovitosti nižší, s ohledem na způsob stanovení způsobilých výdajů bude celková dotace vztažená k investic prakticky vždy vyšší. Program počítá s podporou ve výši 60-80 %, přičemž je však pořízení stavebních prací způsobilé pouze do výše 3 000 m2 energeticky vztažné plochy.

Nevýhody programu Nemovitosti

  • Zásadní nevýhodou je nemožnost realizovat projekt na zelené louce. Další nevýhodou jsou pak již méně zásadní věci typu nižšího počtu žádostí na žadatele, či vyšší administrativní zátěž v rámci přípravy žádosti spojená s nutností zajištění některých příloh.
  • Má-li být dotace poskytnuta na celou budovu, tak nová budova může být max. dvakrát větší než budova původní (je umožněn nárůst až o 100 % podlahové plochy či kubatury), v opačném případě je dotace poskytnuta pouze na alikvotní část nové budovy.

Kdy je vhodné využít program Úspory energie – Energeticky efektivní budovy?

Potřebuji zrealizovat stavbu na zelené louce.

 

Jedná se prakticky o jediný program, který umožňuje dotovat výstavbu nové podnikatelské nemovitosti, která slouží pro účely aktivit výzkumu a vývoje, bez nutnosti demolice nějakého jiného objektu.

 

Stavba bude sloužit pro takové účely, aby mělo smysl jí realizovat ve vyšším energetickém standardu.

 

Budoucí využití nemovitosti není limitováno ani podmínkami výzvy jako spíše reálnými okolnostmi, může mít smysl vystavět novou administrativní budovu, ve které budou sídlit např. IT pracovníci, právníci či účetní. Realizovat však v tomto programu budovu, ve které budu následně skladovat stavební materiál, příliš smysl nedává.

Výhody programu Úspory energie – Energeticky efektivní budovy

  • Jednoznačnou výhodou je možnost realizovat stavbu na zelené louce, přičemž žadatel není omezen z hlediska její velikosti; program podporuje výrazně větší počet podnikatelských činností (tzv. CZ-NACE).

Nevýhody programu Úspory energie – Energeticky efektivní budovy

  • Nevýhodou programu je nutnost dodržet vysoký energetický standard budovy (téměř nulové budovy) a s tím spojené zvýšené náklady na realizaci projektu, které v určitých případech finančně efektivní výstavbu potřebné budovy i za přispění dotace prakticky vylučují.
 

Chcete mít jistotu, že podáte úspěšný projekt? Ozvěte se vám, rádi vám se získáním dotace pomůžeme.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

Neseme odpovědnost spolu s vámi

Za naše služby nám náleží odměna až po úspěšném získání vaší dotace. Realizujeme proto pouze takové projekty, které mají vysokou šanci na úspěch. Nemarníme zbytečně váš čas a neslibujeme vám nemožné. Naprostá otevřenost je klíčovým pilířem naší spolupráce.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru