Dotace na nemovitosti – Dotace na rekonstrukci

Jaké dotační tituly lze využít za účelem rekonstrukce nemovitosti? A jaká dotační výzva je ta nejlepší pro vaší firmu? Zjistěte v našem článku.
Divinova

Veronika Divinová

23. 3. 2022
Dotace na nemovitosti – Dotace na rekonstrukci

Jaké dotační tituly lze využít za účelem rekonstrukce nemovitosti?

Dotace, ve kterých je možné primárně financovat stavební práce spojené s rekonstrukcí, jsou programy Nemovitosti a Úspory energie, které zaznamenaly velký úspěch v programu OP PIK a je plánováno jejich opakování i v nadcházejícím období v rámci OP TAK. Přestože nelze vyloučit určité odlišnosti mezi těmito operačními programy a jejich výzvami, základní parametry budou zachovány.

Výzva Nemovitosti

Výzvou, která je primárně zaměřena na rekonstrukci podnikatelských nemovitostí, je výzva Nemovitosti. Jedná se o výzvu, která je plně zaměřena na stavební práce. V posledním programovém období byly vyhlašovány jak tematicky zaměřené výzvy, mezi které patřila např. výzva zaměřená na objekty cestovního ruchu, nemovitosti v uhelných regionech nebo jako podpora po tornádu v červnu roku 2021, tak i obecné výzvy podporující celou škálu podnikatelských činností na celém území ČR mimo Prahu.

Výzva Úspory energie

V těchto výzvách byla podporována opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti podniků. Nejedná se tedy o dotaci zaměřenou čistě na náklady na stavební práce, podporovat je možné např. i výměnu strojního zařízení, zároveň však výzva umožňuje podpořit rekonstrukce nemovitostí bez nutnosti dalších investic do strojního vybavení a je tedy možné využít celou dotaci právě na stavební práce.

Která výzva je lepší?

Na tuto otázku není jednoznačná odpověď, každá z těchto dotací má své výhody a nevýhody, a stanovení výhodnější varianty je tak vždy otázkou konkrétního případu. Níže uvádíme některé z klíčových faktorů pro toto rozhodování.

Kdy je vhodné využít program Nemovitosti?

Rekonstruovaná nemovitost je „ruina“

 

Program Nemovitosti podporuje rekonstrukci objektů typu brownfield, za který je považována budova, která je nejen nevyužívána, ale je i nevyužitelná, přičemž je zapotřebí vzít na vědomí, že za využití je považován např. i sklad materiálu. Nemovitost tedy musí být buď ve velmi špatném stavu, nebo být např. kontaminována.

 

Potřebuji zásadním způsobem měnit vnitřní dispozice

 

Změna vnitřních dispozic nemá vliv na energetickou náročnost dané budovy a je tedy v programu Úspory energie nezpůsobilá; v programu Nemovitosti je změna dispozic však způsobilým výdajem.

 

Potřebuji nejen rekonstruovat stávající část budovy, ale realizovat i přístavbu

 

Program Nemovitosti umožňuje získat dotaci na navýšení podlahové plochy či kubatury rekonstruované budovy až o 100 %.

Výhody programu Nemovitosti

  • Mohu realizovat i energeticky méně efektivní řešení, způsobilé jsou celé náklady na nemovitost, nikoli jen náklady s vlivem na úsporu energie, lze žádat i na vybudování zpevněných ploch a pozemních komunikací.

Nevýhody programu Nemovitosti

  • Vysoká náročnost z hlediska přípravy, jak po stránce administrativní, tak i finanční (je zapotřebí mít projektovou dokumentaci apod.); nižší alokace výzev, nižší míra podpory; podpora jen pro vybrané ekonomické činnosti; nemovitost musí být ve velmi špatném stavu, aby splnila požadavky definice brownfield (např. nelze rekonstruovat v současné době již využívanou budovu).

Kdy je vhodné využít program Úspory energie

Potřebuji zrekonstruovat budovu, kterou aktuálně využívám pro podnikání

 

Program Úspory energie zcela neřeší stav nemovitosti v tuto chvíli, pokud dojde k dostatečnému snížení energetické náročnosti.

 

Jsem zemědělský podnikatel, podnikám v cestovním ruchu či danou nemovitost pronajímám

 

Výzva Úspory energie má výrazně širší spektrum oprávněných žadatelů z hlediska jejich oboru podnikání, je možné dotovat např. i budovy určené k zemědělské prvovýrobě, hotely, restaurace, případně pak i nemovitosti určené k pronájmu (nikoli však pro účely bydlení).

Výhody programu Úspory energie

  • Vyšší míra podpory i max. výše dotace, pro podání žádosti potřebuji jen energ. posudek, zbylou dokumentaci, která bývá finančně velmi náročná. Mohu pořídit až po schválení dotace; vyšší šance schválení žádosti; vyšší množství způsobilých žadatelů (druhů podnikatelské činností).

Nevýhody programu Úspory energie

  • Způsobilé jsou pouze výdaje vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu; v období udržitelnosti je nutné provést ověření dosažených úspor.

Chcete mít jistotu, že podáte úspěšný projekt? Ozvěte se vám, rádi vám se získáním dotace pomůžeme.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

Neseme odpovědnost spolu s vámi

Za naše služby nám náleží odměna až po úspěšném získání vaší dotace. Realizujeme proto pouze takové projekty, které mají vysokou šanci na úspěch. Nemarníme zbytečně váš čas a neslibujeme vám nemožné. Naprostá otevřenost je klíčovým pilířem naší spolupráce.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru