Dotace pro sociální služby, školy, školky či nemocnice

V následujících letech budou vyhlášeny desítky dotačních výzev, ve kterých si žadatelé rozdělí více než 120 mld. Kč. Jaké projekty v rámci tohoto programu řeší Grantex se svými klienty nejčastěji?

Jan Jirsák

4. 3. 2022
Dotace pro sociální služby, školy, školky či nemocnice

V následujících letech budou v Integrovaném regionálním operačním programu vyhlášeny desítky dotačních výzev, ve kterých si žadatelé rozdělí více než 120 mld. Kč. Jaké projekty v rámci tohoto programu řeší Grantex se svými klienty nejčastěji?


Integrovaný regionální operační program 2021–2027 je dotační program spadající pod Ministerstvo pro místní rozvoj. Jeho hlavním cílem je posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života obyvatel se zřetelem na vyvážený rozvoj území. Podporovány jsou tak například projekty vedoucí ke zvýšení kvality vzdělávání či zdravotní péče, projekty posilující sociální integraci či udržitelnost cestovního ruchu.

Sociální služby / sociální integrace

Cílem podpory je dostupnost a kvalita služeb vedoucích k sociální inkluzi, sociální bydlení dostupné potřebným a snížení počtu sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením a chudobou.

 

Podpora je určena na:

 

 • přechod od ústavní péče na komunitní péči (deinstitucionalizace) – např. chráněné bydlení,
 • vytváření lepších podmínek pro poskytování sociální péče, zvyšování její kvality a dostupnosti,
 • budování komunitních center sloužících k setkávání členů komunit ohrožených sociálním vyloučením,
 • pořízení bytů a bytových domů, jejich úpravy a vybavení pro poskytování sociálního bydlení.

Kdo může žádat o dotaci: kraje, obce, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

 

Příklady projektů:

 

 • Výstavba 3 domů (tzv. chráněné bydlení) pro osoby se zdravotním postižením
 • Vytvoření azylového domu pro ženy a rodiny s dětmi
 • Výstavba noclehárny a nízkoprahového denního centra

S jakými klienty Grantex nejčastěji spolupracuje?

 

 • Neziskové organizace
 • Charity
 • Církve a církevní organizace
 

Vzdělávání

Cílem podpory IROP je navyšování kapacit v předškolním vzdělávání a zajištění kvalitní infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí, které žáci základních a středních škol využijí v praxi. Je kladen důraz na výuku technických a řemeslných oborů, přírodní vědy, cizí jazyk a práci s digitálními technologiemi.

 

Podpora je určena na:

 

 • zvyšování kapacit mateřských škol – výstavba nových mateřských škol či přístavba pavilónů a modernizace stávajících mateřských škol,
 • budování a modernizaci odborných učeben na základních, středních a vyšších odborných školách pro přírodní vědy, technické a řemeslné obory, cizí jazyky a práci s digitálními technologiemi, např.laboratoře chemie a biologie, učebna fyziky, dílny, počítačové a jazykové učebny),
 • modernizace učeben pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v přírodních vědách, technických a řemeslných oborech, cizích jazycích a v práci s digitálními technologiemi,
 • modernizaci škol a školských zařízení k umožnění přechodu žáků a studentů do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života.

Kdo může žádat o dotaci: školy v oblasti základního a předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu

 

Příklady projektů:

 

 • Navýšení kapacity mateřské školy
 • Rekonstrukce/přístavba základní nebo střední školy za účelem pořízení a vybavení odborných učeben

S jakými klienty Grantex nejčastěji spolupracuje?

 

 • Soukromé mateřské, základní a střední školy
 • Obce

Zdravotnictví

Cílem podpory je zlepšení systému funkční a udržitelné zdravotní péče a zkrácení doby pobytu mimo domácí prostředí, zkrácení doby pracovní neschopnosti a umožnění přístupu ke kvalitním zdravotním službám, které dosud nebyly ve všech regionech dostupné.

 

Podpora je určena na:

 

 • zvýšení kvality vysoce specializované onkogynekologické a perinatologické péče,
 • zvýšení kvality návazné péče,
 • deinstitucionalizaci psychiatrické péče.

Konkrétně se jedná o:

 

 • pořízení přístrojového vybavení pro vysoce specializovanou onkogynelogickou a perinatologickou péči, např.: magnetická rezonance, ultrazvukový přístroj, laparoskopická věž, operační stůl,
 • pořízení přístrojového vybavení pro návaznou péči, např.: lůžka, monitory vitálních funkcí, plicní ventilátory, defibrilátory, lineární dávkovače, ultrazvuk, CT, skiagraficko-skiaskopický přístroj,
 • vybudování, úpravy a vybavení prostor pro poskytování psychiatrické péče v centrech duševního zdraví, v psychiatrických ambulancích a v psychiatrických odděleních nemocnic.

Příklady projektů:

 

 • Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče
 • Modernizace a obnova vybavení centra vysocespecializované intenzivní péče v perinatologii

S jakými klienty Grantex nejčastěji spolupracuje?

 

 • Soukromé nemocnice

Neváhejte se na nás obrátit, pokud vás výše popsaný program zaujal a my vám rádi pomůžeme se všemi kroky – od získání poukázky až po vyřízení ochranné známky.


Zároveň můžeme probrat další kroky, jak efektivně využít zdroje nejen z evropských fondů při vašem podnikání.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Jan Jirsák

Honza je obchodním ředitelem celé skupiny GRANTEX. Zaměřuje se na komplexní poradenství pro klienty a podílí se také na strategickém směřování firmy. Má všestranné projektové i obchodní dovednosti. Ty využívá zejména při péči o klienty skupiny a identifikaci vhodných dotačních příležitostí pro jejich projekty.

Neseme odpovědnost spolu s vámi

Za naše služby nám náleží odměna až po úspěšném získání vaší dotace. Realizujeme proto pouze takové projekty, které mají vysokou šanci na úspěch. Nemarníme zbytečně váš čas a neslibujeme vám nemožné. Naprostá otevřenost je klíčovým pilířem naší spolupráce.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole

  Přejít nahoru