GRANTEX ADVISORY GROUP členem asociace inovačních poradců

GRANTEX ADVISORY GROUP se stala členem Evropské asociace inovačních poradců. Tento krok vznikl především s cílem rozvoje naší společnosti a zvyšování úrovně poskytovaných služeb našim klientům.
Divinova

Veronika Divinová

11. 7. 2022

V rámci rozvoje naší společnosti a zvyšování úrovně poskytovaných služeb se aktivně zapojujeme i do vedlejších aktivit, které podporují činnost podnikatelů, a tím zlepšují kvalitu nejen podnikatelského prostředí, ale v konečném důsledku i prostředí, ve kterém žijeme. Proto jsme velmi rádi, že můžeme oznámit vstup GRANTEX ADVISORY GROUP do Evropské asociace inovačních poradců.

V tomto roce se naše skupina stala členem European Association of Innovation Consultants (EAIC) sdružující aktivní inovační poradce v oblasti evropských výzkumných a inovačních projektů. Cílem EAIC je podporovat malé a střední podniky členských státu EU při inovačních a výzkumných projektech. Zajišťuje snazší výměnu informací, přináší ověřené postupy a sdílí v rámci skupiny odborné znalosti z oblasti výzkumu, vývoje a inovací. V současné době skupina sdružuje 52 členů z 29 zemí Evropy. Její vizí je stát se uznávaným celoevropským subjektem poskytujícím profesionální konzultantské služby pro programy zaměřující se na financování výzkumných, vývojových a inovačních projektů. V repertoáru asociace tak můžeme najít klíčová slova nového programového období jako Horizon Europe, Next Generation EU apod. Asociace si klade za cíl rozvíjet synergie mezi poradenskými institucemi v rámci celé Evropy, a jejich spojením zvýšit dopad akcí EU na celou společnost.

JAKÉ JSOU REÁLNÉ VÝHODY ČLENSTVÍ?

  • Příležitost vzájemně sdílet zkušenosti s institucemi obdobného zaměření v rámci jednotlivých zemí
  • Přispívání k ovlivňování budoucnosti programů financování inovací
  • Silnější vyjednávací pozice ve vztahu k EU institucím
  • Přístup k včasným informacím o programech EU pro financování inovací a pravidlech účasti v nich

 

Hlavním smyslem zapojení se do obdobných aktivit jsou především výhody, které tím plynou pro naše klienty. Pro ty budeme mít díky EAIC informace o aktuálních i plánovaných programech, jejich podmínkách, změnách, ale i novinkách v oblasti financování inovací z první ruky. Zároveň budeme mít příležitost lépe využít poznatky a zkušenosti získané řešením projektů při dalším nastavování podmínek programů tak, aby více odpovídaly potřebám podnikatelů. Efektivnější nastavení podmínek reagující na praktické problémy a nedostatky bude usnadňovat celý proces čerpání, což pomůže vytvořit prostředí pro úspěšnou realizaci kvalitních výzkumných a inovačních projektů na evropské úrovni.

IMPLEMENTACE A REALIZACE INICIATIVY NEXT GENERATION EU

 EAIC se pravidelně účastní a podílí na přípravě mnoha akcí. V minulém týdnu byla součástí zahájení NextGenEU Innovation Forum. Akce byla součástí 1. summitu Evropského inovačního prostoru pořádaného pod záštitou Evropského parlamentu. V současné době, kdy jsou plány Next Generation EU již implementovány, byly představeny a prodiskutovány první zkušenosti, klíčové faktory úspěchu, ale také výzvy, které se objevily. Cílem těchto diskuzí je, aby se osvědčené postupy v jednom nebo druhém členském státě mohly replikovat v jiných členských státech. Zvláštní důraz byl kladen na ty projekty, které se zabývají ekologickým přechodem, a které se týkají všech členských států. K investicím do inovací a čistých technologií, které pohánějí zelenou a digitální transformaci, totiž vybízí i výkonný místopředseda komise Valdis Dombrovskis.

V rámci této akce EAIC představila druhou aktualizaci své stěžejní publikace „Příručka NextGenerationEU“, na jejíž tvorbě se za Slovensko významně podílela skupina GRANTEX ADVISORY GROUP. První vydání bylo publikováno již v červenci 2021, kdy byly Evropskou komisí přijímány první národní plány obnovy. Současná publikace shrnuje roční posun od přijetí prvních národních plánů obnovy v jednotlivých členských zemích. K této události byla vydána tisková zpráva informující o zásadních novinkách a obsahu příručky.

Tisková zpráva je k dispozici ZDE.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru