ILC Factory pracuje na projektech pro lepší budoucnost

Firma ILC Factory je na trhu od roku 2011 a od té doby intenzivně pracuje na sobě, pro lepší budoucnost nás všech. V našem článku se dozvíte, co to obnáší.
Divinova

Veronika Divinová

19. 8. 2020
1395

„PRACUJEME PRO LEPŠÍ A BEZPEČNĚJŠÍ BUDOUCNOST NÁS VŠECH“.

Podobně by mohl znít slogan společnosti ILC Factory, českého výrobce svítidel, řídících systémů VO, inteligentních kamerových systémů a digitalizačních jednotek iReparo, jehož hlavní devizou je kvalita výrobků a práce s nejmodernějšími technologiemi. Společnost navrhuje LED svítidla pro průmyslové i veřejné osvětlení a jejich řídící systémy do úrovně světelného bodu včetně vývoje řídícího SW na cloudové platformě, vyvíjí nové aplikace a zařízení pro bezpečnější pohyb osob v místech křížení více druhů pozemní dopravy. Významně se podílí na vývoji digitalizační jednotky, jež umožní rekonstrukci poškozených či jinak nečitelných dokumentů. Díky jejich projektům v budoucnu můžeme obnovit nebo získat informace, které jsou nyní považovány za zapomenuté.

 

Nemusíme říkat, že finanční nákladovost takových projektů není zrovna malá. K tomu, aby vůbec takové projekty mohly vzniknout, je zapotřebí rozsáhlá výzkumná a projektová činnost a spolupráce více subjektů. ILC Factory dlouhodobě spolupracuje s firmou Open Limit, Hochschule für Technik, Klima Engineering ve Stuttgartu – katedra Smart City a TU Liberec a se Západočeskou univerzitou v Plzni.

PROJEKTY PRO BUDOUCNOST

Safe City a Safe Area

 

SAFE CITY je hardwarová a softwarová platforma pro řízení systémů veřejného osvětlení, parkovacích systémů, meteorologických senzorů, detekci vozidel, osob a nebezpečných situací inteligentními kamerovými systémy. Propojení IoT a bezpečném monitoringu umožní městům řídit, kontrolovat a koordinovat parkování, kontrolu energií, řízení dopravy, detekční kamerové systémy, meteorologické stanice, chytré veřejné osvětlení a inteligentní informační systémy, elektromobilitu, protipovodňové systémy, passport majetku, navigační systémy v areálech a budovách, enviromentální oblasti atd.

 

Integrace modulu SAFE AREA umožní v reálném čase rozpoznávat a zaznamenávat nebezpečné dopravní situace v místech křížení více druhů pozemní dopravy (přechody a místa určená pro přecházení).

 

Systém umožní sběr velkého objemu dat pro vyhodnocení nebezpečných situací a následné nalezení opatření snižujících rizikovost a nehodovost na těchto místech. Smyslem tohoto projektu je přinést výrazné zvýšení bezpečnosti pro cyklisty a chodce. Na přechodech pro chodce může bezprostředně varovat na příliš rychle se přibližující vozidlo, nebo na vozidlo s právem přednosti v jízdě (typicky vozidlo záchranné služby se zapnutou světelnou a zvukovou signalizací). Při dopravní nehodě dokáže iniciovat přivolání integrovaného záchranného systému. Projekt je spolufinancován z programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, v rámci programu Aplikace.

iReparo

 

Digitalizační jednotka iReparo navazuje na úspěšný projekt ePuzzler, díky kterému mohly být rekonstruovány poškozené, roztrhané a znehodnocené dokumenty tajných služeb STASI. iReparo dokáže digitalizovat, skládat a rekonstruovat fragmenty poškozených dokumentů a listin a rekonstruovat je zpět do původního stavu tak, jak vypadaly před poškozením. Automatická rekonstrukce historických, ale i současných dokumentů či jejich částí, digitální třídění a vyhodnocení přinese České republice velký kulturní benefit a pomůže nám objevit již zapomenuté části historie. Digitalizační jednotka iReparo je spolufinancována z programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, v rámci programu Aplikace.

Industrylab

 

Zvýšení kapacit a zefektivnění výzkumné a vývojové činnosti společnosti ILC Factory a.s. Cílem této činnosti je vývoj nové generace zdravotnických prostředků, které budou využívány pro specifické léčebné a diagnostické účely. Technologie budou využívány i pro další projekty, kterými se společnost ILC Factory zabývá. Vývoj dílčích částí a 3D tisk umožní progresivnější postup při přípravě prototypů i následného uvedení na trh. Projekt Industrylab – 3D tisk je spolufinancován z programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, v rámci programu Potenciál. 

Jsme rádi, že můžeme být jedním z partnerů společnosti ILC Factory a.s a podílet se tak na projektech, které mění budoucnost.

JAKÁ ÚSKALÍ VIDÍ ILC FACTORY A.S V ŽÁDOSTI O DOTACI?

Projekty týkající se vědy a výzkumu jsou vždy tak trochu věštěním z křišťálové koule. Přesto je třeba být už v žádosti co nejvíce konkrétní. Musíte předložit žádost v takové podobě, aby byla i takto realizovatelná. Záměry musí být realistické, a hlavně reálně uskutečnitelné. Důležitým kritériem je správné nastavení poměru mezi způsobilými výdaji. Nezapomínejte na doložení smluv o spolupráci s dalšími institucemi a výsledky již zrealizovaných projektů.

NA CO SI DÁT POZOR PŘI REALIZACI?

  • Správný výběr dodavatele
  • Dodržení podmínek účinné spolupráce
  • Správné zaúčtování nákladů
  • Dodržení poměru mezi průmyslovým výzkumem a experimentálním vývojem
  • Správný poměr mezi způsobilými výdaji dle informací v podnikatelském záměru

DOPORUČENÍ PRO FIRMY

Zvažujete, zda využijete při zpracování dotace externí poradenskou firmu, nebo si zpracujete žádost vlastními silami? Dotací a podpor existuje celá řada a je důležité vědět, že celý proces je velmi administrativně i časově náročný. Mezi náročností vyřizování a administrací jednotlivých podpor panují velké rozdíly, které často vyžadují také praktické zkušenosti. 

 

Při rozhodování je třeba zvážit vaše vlastní zkušenosti a časové možnosti vzhledem k náročnosti zpracovávané žádosti. Získáním prostředků na realizaci vašeho projektového záměru proces nekončí. Čerpáním finančních prostředků se začíná rozbíhat neméně náročný a zdlouhavý proces dotačního managementu (výběrová řízení, administrace a kontrola využití schválené dotace apod).

 

Kvalitní poradenská firma zvládne vyřídit celý proces projektového cyklu za vás. To znamená, že identifikuje vhodný dotační program, aby odpovídal povaze zvolené dotace nebo navrhne, jak záměr přizpůsobit kritériím příslušného programu či výzvy. Takové doporučení může výrazně zvýšit vaše šance na získání dotace.

 

Zpracuje za vás projektovou žádost včetně příloh, pomůže vám se studií proveditelnosti, časovým harmonogramem i ekonomickou stránkou projektu. Pomůže vám také získanou dotaci udržet, tedy dodržet veškerá kritéria dotačního programu tak, abyste v budoucnu nemuseli řešit krácení či vrácení dotace.

 

Před celým procesem administrace žádosti o dotaci si tedy položte otázku, zda raději nepřenecháte tyto činnosti zkušeným odborníkům a svůj čas budete věnovat vlastním projektům, dalšímu rozvoji podnikání, nebo zaslouženému odpočinku.

Žadatelem o dotaci je společnost (podnik) ILC FACTORY a.s.

 

ILC FACTORY a.s. je česká společnost, která má historii už od roku 2011. Věříme v tradice, které jsou založené na pevných vztazích.

 

V průběhu naší letité činnosti jsme dospěli v dynamicky se rozvíjející technologickou společnost, a díky zkušenostem, které jsme historicky získali například i výrobou Smart svítidel a inteligentních řídících systémů veřejného osvětlení, jsme dnes schopni na trh přinášet naprosto originální IT technologie a inteligentní zařízení, chytré kamerové systémy s pokročilou integrací FR a AI, modulární meteostanice, nabíječky pro elektromobily, digitalizační jednotky iReparo a další. Vytváříme pro své klienty efektivní řešení na klíč pomocí inovací a digitalizace.

 

Díky dlouholetým zkušenostem spolupracujeme na významných projektech i na mezinárodní úrovni. S našimi zahraničními partnery, jako například Open Limit A.G., Fraunhofer IPK Berlin, Hochschule für Technik, Klima Engineering ve Stuttgartu – katedra Smart City a TU Liberec. Na dalších projektech spolupracujeme se společnostmi jako je např. DATASYS s.r.o, reCognitec a se Západočeskou univerzitou v Plzni.

 

Připravujeme produkty, které pro klienty znamenají především bezpečné, chytré a efektivní řešení. To nás motivuje dál hledat další novátorská a originální řešení.

 

Jsme tým kvalitních odborníků a uvědomujeme si, že posláním našich produktů je naplnění potřeb společnosti a trhu, zároveň však vyznáváme i sociální hodnoty, bez kterých si skutečnou spolupráci umíme jen těžko představit. I v době sdíleného a zrychleného světa si vážíme a ctíme lidské vlastnosti jako otevřenost, komunikativnost, spolehlivost. V takovém duchu budujeme i naše partnerské vztahy, snažíme se co nejlépe porozumět našim klientům a učíme se tak hledat ideální možnosti vzájemné prosperity.

 

Na mezinárodních trzích je společnost ILC FACTORY a.s. reprezentována zastoupeními ve Velké Británii, Spolkové republice Německo, Rakousku, Slovensku, Moldavsku, Řecku a Číně.

Líbil se vám tento článek a zaujalo vás na něco, není vám cokoliv jasné nebo chcete využít služeb nás a našich odborníků? Neváhejte nám napsat a naši specialisté se vám ozvou zpět.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru