Inovace do praxe – výzva v programu The Country for the Future bude vyhlášena na konci ledna 2021

MPO vyhlásilo předběžné podmínky již třetí výzvy Inovace do praxe, která spadá pod program The Country for the Future. Jaké projekty budou podpořeny? Jaké jsou parametry úspěšného projektu? A jaké jsou změny oproti předchozí výzvě?
Divinova

Veronika Divinová

25. 11. 2020
portrait-minded-man-pointing-his-mind-about-money

Inovace do praxe – další výzva v programu The Country for the Future bude vyhlášena na konci ledna 2021

MPO vyhlásilo předběžné podmínky již třetí výzvy Inovace do praxe, která spadá pod program The Country for the Future. Jaké projekty budou podpořeny? Jaké jsou parametry úspěšného projektu? A jaké jsou změny oproti předchozí výzvě?

 

Na co je program zaměřen?

 

Program podporuje zavedení procesních a organizačních inovací ve firmách. Dotaci získají firmy, které plánují inovovat svoji výrobu, uvádět na trh nový inovativní produkt či digitalizovat a automatizovat svoje procesy.

 

Čím se odlišuje od programů podporovaných evropskými fondy?

 

 • Dotace je poskytována ex ante, tzn. že je vyplácena předem. Na realizaci projektu máte až 3 roky, přičemž na začátku každého vám je proplacena plánovaná část rozpočtu.
 • Dotační program je určený i pro firmy, které mají provozovny v Praze.
 • Je možná kombinace investičních a neinvestičních nákladů.

Jaké jsou uznatelné náklady projektu?

Program rozděluje 2 druhy uznatelných nákladů. Záleží, jestli je dotace na ně vyplácena v režimu GBER, nebo režimu de minimis (omezení na 200 tis. EUR).

Dotaci v rámci GBER dostanete například na:

 • Poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací –  konzultace či vzdělávání
 • Mzdy zaměstnanců
 • Náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty
 • Ostatní provozní náklady –  materiál, zásoby, drobný hmotný a nehmotný majetek
 • Režijní náklady

Dotaci v režimu de minimis získáte na:

 • Investice do technologií – CNC stroje, 3D tiskárny, automatické/poloautomatické linky
 • Pořízení informačních systémů – ERP, MES, MIS

Jak vysokou dotaci mohu získat?

Výše podpory je pro oba typy nákladů 50%, maximálně však 25 mil. Kč. Zde ovšem pozor. Program není zaměřen čistě na podporu investic. Na investice je tedy možné získat v režimu de minimis 50% dotaci, musí zde být ale velmi dobře popsána vazba na celý projekt. Není tak možné například pořídit nový CNC stroj bez toho, aniž by to mělo vazbu na zavedenou inovaci v podobě digitální transformace firmy.

Změny oproti předchozí výzvě

V porovnání s minulou výzvou je největší změna právě v uznatelných nákladech. Nadále již neplatí, že investice proplácené v režimu de minimis musí být vyšší než náklady GBER. Zároveň ale byla podpora na investice snížena ze 100% na 50%.

 

V této třetí výzvě je tak například možné podat projekt, který bude celý proplacen v režimu de minimis. Bude se nicméně jednat spíše o výjimky. Tou může být například pořízení ERP nebo MES systému, který je považován za dlouhodobý nehmotný majetek.

CO MUSÍ SPLŇOVAT KVALITNÍ PROJEKT DLE HODNOTITELŮ MPO?

Jak bylo popsáno výše, projekt podporuje zavedení procesních a organizačních inovací ve firmách. Úspěšný projekt by měl splňovat následující body:

 

1. Rozumně nastavené uznatelné náklady

Rozpočet není tvořen pouze investicemi. Naopak by spíše měly převažovat náklady dle GBER. Zároveň je důležité, aby se projekty „uměle nenafukovaly“. To se často děje zejména při mzdových nákladech a nákladech na externí konzultanty.

 

2. Kvalitně a realisticky popsané ekonomické přínosy projektu

Ekonomické přínosy projektu budou pro hodnotitele naprosto klíčové. Je tedy důležité si dát práci s velmi důkladným popisem. Zde ale pozor. Tento parametr bude následně hodnocen v udržitelnosti projektu. Pokud se tedy toto číslo záměrně „přepálí“ a realita bude poté násobně nižší, může být dotace krácena.

 

3. Průmysl 4.0

Zvláštní bodová bonifikace čeká na projekty, které řeší zavádění inovací do praxe v duchu Průmyslu 4.0. Chystáte se zavádět čárové kódy do výroby, automatizovat váš fakturační systém či dokonce celou výrobu? Takovéto projekty budou mít zelenou.

Klíčové termíny

Výzva má být vyhlášena na konci ledna 2021. V tuto chvíli tedy mají potenciální žadatelé dostatek času, aby si své projekty promysleli a kvalitně připravili. Na realizaci samotného projektu poté máte až 3 roky.

Proč na přípravě projektu spolupracovat se společností GRANTEX?

S programem The Country for the Future máme bohaté zkušenosti. Pětina všech úspěšných projektů v předchozí výzvě pochází z dílny naší společnosti. Díky spolupráci s odborníky na problematiku Průmyslu 4.0 mají naše projekty vysokou technickou úroveň. Poradíme vám také s tím, jak nastavit rozpočet, který se nedrží zbytečně při zemi, ale zároveň nelítá v oblacích.

 

V nadcházející třetí výzvě očekáváme velký zájem ze strany žadatelů. Pokud vás tento program zaujal, neváhejte se nám co nejdříve ozvat. Rádi zdarma zkonzultujeme možnosti programu pro váš projekt.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole

  Přejít nahoru