Jak pomáhají naši dotační specialisté?

V rámci naší dotační divize se nesoustředíme pouze na přípravu žádostí o dotace, snažíme se pro naše klienty identifikovat maximum dotačních příležitostí a následně hledat ta nejefektivnější řešení, jak dotaci správně uplatnit.
Divinova

Veronika Divinová

10. 6. 2019
pexels-sora-shimazaki-5668765

Na začátku všeho byla modernizace výrobní linky

Když jsme s klientem v roce 2016 měli první společnou schůzku, naše dotazy směřovaly tak, jako vždy, směrem k investičnímu plánu v rámci střednědobého horizontu. Proč? Odpověď je jednoduchá. Všem klientům, se kterými spolupracujeme, vždy doporučujeme, aby o dotaci uvažovali primárně jako podporu svých reálně plánovaných záměrů. Ze zkušenosti totiž víme, že u projektů, jejichž spouštěčem je právě dotace a které nenavazují na reálné potřeby, se následně často příjemci dotací dostávají dříve či později do problémů s naplňováním závazků, které z každého dotačního projektu vyplývají.

Ve druhém kroku jsme investiční plán uspořádali dle rozsahu investic. Ve vztahu k celkové finanční výkonnosti společnosti klienta jsme doporučili pro dotační podporu uvažovat takové investice, u kterých existuje významný potenciál pro dosažení celkové ekonomické smysluplnosti. U každé dotace je totiž nutné počítat s nemalými transakčními náklady, které jsou pro její získání neodmyslitelné.

 

Ve druhém kroku jsme investiční plán uspořádali dle rozsahu investic. Ve vztahu k celkové finanční výkonnosti společnosti klienta jsme doporučili pro dotační podporu uvažovat takové investice, u kterých existuje významný potenciál pro dosažení celkové ekonomické smysluplnosti. U každé dotace je totiž nutné počítat s nemalými transakčními náklady, které jsou pro její získání neodmyslitelné.

  • Finanční a časové investice do projektové přípravy
  • Náklady spojené s administrativou
  • Náklady ušlých příležitostí

Výsledkem tohoto výběru bylo zaměření pozornosti na nutnou obnovu výrobní linky, jejímž cílem byla její optimalizace pro neustále se rozvíjející výrobní program klienta, ale rovněž požadavek na zlepšení ekonomiky provozu za účelem zvyšování konkurenceschopnosti.

 

Získali jsme dotaci na 100 mil. Kč investici do výrobní linky.

Boj s omezením

Měli jsme tedy identifikovanou vhodnou potřebu – investice necelých 100 mil. Kč do obnovy části výrobní linky pro výrobu sklářských produktů – sklářské pece. Byl před námi tedy nelehký, byť zcela jasný úkol – najít vhodnou možnost, jak takovou investici dotačně podpořit.

Vzhledem ke skutečnosti, že společnost klienta zaměstnává několik tisíc zaměstnanců v rámci ČR i svých poboček v zahraničí, bylo jasné, že podporu pro malé a střední podniky můžeme z dalších úvah rovnou vynechat. Následovala proto série několika otázek a zkoumání přínosů projektu, které nás nakonec přivedly na jasné řešení. Díky tomu, že původní linka byla v provozu již více než 10 let, jedním z hlavních benefitů její modernizace je zásadní snížení konečné spotřeby energie při výrobě a tím i provozních nákladů. Jako nejvhodnější se pro podporu projektu ukázal program Úspory energie z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Jako na drátkách

Následně už vše probíhalo dle našich standardních postupů. Po získání potřebných vstupních podkladů jsme ve spolupráci s partnerskými energetickými auditory zajistili zpracování energetického posouzení záměru, zpracovali jsme podnikatelský záměr k projektu a zkompletovali další povinné přílohy k projektové žádosti, kterou jsme následně kompletně předložili v rámci otevřené dotační výzvy. Během postupného hodnocení žádosti ze strany poskytovatele dotace jsme několik měsíců zajišťovali potřebná doplnění i komunikaci k projektu. 

Snaha přinesla ovoce

Díky velké snaze a příkladné spolupráci klienta se po několika měsících podařilo dosáhnout očekávaného výsledku, předložená projektové žádost v programu Úspory energie byla schválena a k projektu bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Obraťte se raději na specialisty, ať nemusíme dotaci vracet.

Získáním dotace projekt nekončí, aneb nikdo nezůstane bezprizorní

Velice často se na nás obracejí zdrcení žadatelé, že měli na svém projektu kontrolu, která objevila menší či větší nesrovnalosti a poskytovatel chce po nich vrátit část nebo celou původně proplacenou dotaci. Říká se, že každý problém má své řešení. V takových to případech lze s využitím opravných prostředků a vhodně zvolenou argumentací dopady vzniklých sankcí minimalizovat. Na druhou stranu je ale vždy lepší problémům předcházet, než je řešit. Proto vždy důrazně doporučujeme nepodceňovat podmínky dotace a závazky, které pro jejího příjemce vyplývají.

Jsme rádi, že v našem případě klient „nehazardoval“ a rozhodl se využít nabídky další spolupráce v rámci tzv. dotačního managementu. Díky tomu se nemusí téměř o nic starat. Vždy je včas upozorněn na nezbytné povinnosti, nemusí hlídat termíny a potřebné podklady připravuje dle jasných instrukcí našich projektových manažerů.

A co ekonomika?

Pokud jste se s příběhem seznámili až sem, určitě Vás bude zajímat, zda se projekt klientovi skutečně vyplatil. Posuďte sami:

  • Ušetřili jsme klientovi 30 mil. Kč, které jsme získali z dotací
  • Snížili jsme spotřebu energie o 20 % u nové sklářské pece
  • Uspořili jsme 5 mil. Kč na provozních nákladech

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru