Modernizace zdrojů a technologií – dotace ENERG ETS vyhlášena

Dotace na snížení konečné spotřeby energie anebo snížení emisí oxidu uhličitého ve výrobním nebo zpracovatelském procesu. Čerpejte podporu pro váš podnik, s přípravou žádosti vám rádi pomůžeme. S námi se dotace vyplatí.
Divinova

Veronika Divinová

30. 6. 2021
alexander-tsang-ppn1zrqrceg-unsplash

Byly vyhlášeny výzvy Modernizační fondu na podporu opatření směřující ke zlepšení energetické účinnosti a snížení produkce skleníkových plynů v průmyslové výrobě pro zařízení zařazená v EU ETS. Celková alokace činí 7,4 mld. Kč. Příjem žádostí začne již 19. 7. 2021. Nezaváhejte a začněte s přípravou své žádosti o podporu včas.

Kdo může být příjemcem:

 • Subjekty provozující zařízení v EU ETS na území České republiky

Kolik můžete získat?

 • 30–80 % ze způsobilých výdajů projektu – odvíjí od typu žadatele, velikosti podniku a regionu
 • Maximálně 5 mil. EUR 

Na se podpora vztahuje?

 • Snížení konečné spotřeby energie/primární energie anebo snížení emisí CO2 ve výrobním či zpracovatelském procesu, pomocí rekonstrukce nebo obměny zařízení na výrobu a rozvod energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení její účinnosti nebo změny fosilní palivové základny či typu energie. 

Typy podporovaných projektů:

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje energie (včetně rozvodů energie) se změnou fosilní palivové základny nebo typu energie na

 • obnovitelné zdroje energie (dále jen OZE), vždy v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla (dále jen vysokoúčinná KVET)
 • energetické využití odpadů (komunální odpad, průmyslový odpad, tuhé alternativní palivo z komunálního odpadu a z odpadů kategorie ostatní, čistírenské kaly), vždy v kombinaci s vysokoúčinnou KVET
 • elektrickou energii z OZE (např. elektrokotel)
 • energii odpadního tepla, vždy v kombinaci s vysokoúčinnou KVET

Rekonstrukce nebo náhrada OZE, pokud se bude jednat o kombinaci s vysokoúčinnou KVET, v rámci realizace uvedených typů prioritních projektů je možné podpořit:

 • Vodíkové aplikace
  • pořízení elektrolyzéru nebo jiných technologií výroby tzv. zeleného vodíku (méně než 36 g CO2/MJ)
  • technologie pro zpracování, transport a využití vodíku v energetice, dopravě nebo průmyslové výrobě (např. akumulace energie, palivové články, spalování vodíku nebo syntetických vodíkových paliv, náhrada procesních emisí využitím vodíku, technologie konverze vodíku pro snazší manipulaci apod.)
 • Zavedení prvků efektivního řízení nakládání s energií
  • instalace systémů měření a regulace
  • zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie
  • implementace energetického managementu
 • Snížení energetické náročnosti budov, kde probíhá výrobní či zpracovatelský proces

Systémy pro akumulaci energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu řešícího snížení konečné spotřeby energie nebo emisí CO2.

Rádi byste dotaci získali? Stále platí, že podporu získá pouze precizně nachystaný a zpracovaný projekt.

Náš tým odborníků je připraven vám se všemi fázemi projektu pomoci, neváhejte se na nás obrátit.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole

  Přejít nahoru