Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 6. díl

Akční plán směřuje především na podporu výzkumných kapacit, rozvoj udržitelné dopravy nebo zajištění kapacit mateřských a základních škol, ale i mnohého dalšího. Více o možné podpoře měst a obcí se dozvíte v našem článku.
Divinova

Veronika Divinová

8. 2. 2021
na-co-se-mohou-tesit-obce-a-mesta

AKČNÍ PLÁN STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 21+ NA ROKY 21 A 22

Vláda v lednu letošního roku schválila důležitý implementační dokument podporující rozvoj regionů v rámci naplnění cílů Strategie regionálního   rozvoje ČR 21+ (dále jen SRR). Výhodou tohoto Akčního plánu je princip tzv. územní dimenze, která se zaměřuje na efektivní využití dostupných   zdrojů při řešení problémů v konkrétním regionu či rozvíjení jeho potenciálu.

 

Co se týká finančního rozměru, tak Akční plán počítá v příštích dvou letech s využitím celkové sumy 56 miliard Kč na projekty spolufinancované z operačních programů pro období 2014-2020 plus dalších 8 miliard Kč na schválení nových projektů v rámci národních dotačních titulů. Územně zacílené výzvy pro nové programové období 2021-2027 ještě nejsou zcela specifikovány. O upřesnění podmínek možné podpory v regionech vás budeme informovat v blízké době.

 

Akční plán by měl hlavně podrobněji definovat způsob  naplňování  strategických  a  specifických  cílů, také typových  opatření  SRR  2021+  a  Koncepce  rozvoje  venkova  do  podoby  jednotlivých aktivit, jejichž prostřednictvím stanoví  jasný  způsob  jejich naplnění,  zdůvodní potřebnost,  určí  hlavní  odpovědnosti  za  aktivitu  (nositele a realizátory) a odhadne jejich finanční náročnost a měřitelnost. 

Počítá se s pokrytím pěti ze 6 strategických cílů SRR, těmi jsou:

  • Metropolitní území
  • Aglomerace
  • Regionální centra a jejich venkovské zázemí
  • Hospodářsky a sociálně ohrožená území
  • Veřejná správa v regionálním rozvoji

Pro krajská města a jejich zázemí, tedy české metropole a aglomerace, nový Akční plán bude znamenat hlavně podporu výzkumných kapacit, rozvoj udržitelné dopravy nebo zajištění kapacit mateřských a základních škol. Počítá se také s bytovou výstavbou pomocí revitalizace brownfieldů, se zajištěním kapacit sociálních služeb pro seniory nebo v oblasti životního prostředí s rozvojem systémů zeleně a zadržováním vody v krajině či s likvidací kontaminovaných míst.

Regionální centra, tedy vlastně bývalá okresní města včetně jejich venkovského zázemí, budou cílit na zajištění dostupnosti poradenství podnikům. Cílem je stabilizovat či rozvíjet dopravní obslužnost především ve špatně dostupných lokalitách nebo zajistit dostupnost primární zdravotní péče, např. praktických lékařů  nebo zubařů zejména ve venkovských oblastech. V prioritě vzdělávání se zde Akční plán zaměří na rozvoj a obnovu infrastruktury a vybavenosti škol a školských zařízení a na rozvoj dostupnosti vzdělávání především v oblastech sociálně vyloučených. Podpořit životní prostředí bude možné prostředictvím pozemkových úprav směřujících ke stabilizaci krajiny.

 

Hospodářsky a sociálně ohrožená území na periferii či území, kde došlo k významné ztrátě pracovních míst a odlivu vzdělanějších obyvatel. V těchto oblastech žije momentálně 25 % obyvatel Česka. Tam i nadále bude směřovat zvýšená podporu státu v podobě zvýhodňování v řadě dotačních titulů z národních i evropských rozpočtů. V oblasti životního prostředí Akční plán pomůže s revitalizací bývalých vojenských újezdů či likvidací kontaminovaných míst.

 

Akční plán jsme rámcově představili a v některém z příštích článků se dozvíte podrobnější informace, o konkrétních možnostech čerpání finančních prostředků a v jaké výši.

CHCETE-LI ČERPAT DOTACE Z AKČNÍHO FONDU, NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBRÁTIT. PŘIPRAVÍME ZA VÁS CELÝ PROJEKT.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru