Nová dotace na technologie pro koloběh a úsporu vody v průmyslu

Nová dotace na úsporu vody! MPO (Ministerstvo obchodu a průmyslu) podpoří prostřednictvím programu Národního plánu obnovy investice do nových technologií a procesů umožňující recyklaci vody ve výrobních podnicích.
Divinova

Veronika Divinová

30. 5. 2022
Nova-dotace-na-technologie-pro-kolobeh-a-usporu-vody-v-prumyslu

MPO podpoří prostřednictvím programu Národního plánu obnovy investici do nových technologií a procesů umožňující recyklaci vody ve výrobních podnicích, zejména v odvětvích s vysokou spotřebou vody, jako je potravinářský, papírenský, chemický a textilní průmysl či energetika. Dále také instalaci uzavřených cirkulačních okruhů a procesy optimalizace spotřeby vody v rámci samostatného výrobního procesu. 

Voda v průmyslu

V řadě výrobních činností je využívána jako médium voda. Všechny procesy jsou tím pádem závislé na vodě, její kvalitě, množství, složení, tvrdosti, teplotě a dalších vlastnostech. Důležitá je také vodivost a teplota vody.

 

Přestože většinou sama o sobě nezajišťuje samotný výrobní proces, bez vody výroba nepojede. Nejčastěji se voda používá k chlazení, v procesech oplachů jako pára, nebo v podobě čištění či jako součást chemických látek.

 

Pokud voda a její koloběh ve společnosti nezajišťuje přímo samotný produkt či proces, je zpravidla i oběhový systém vody, její zdroje a technologie v procesu reinvestic až na konci žebříčku priorit. Často se stává, že procházím společnosti, kde jsou nejmodernější výrobní linky či postupy, ale zařízení jako např. neutralizační stanice je přes 10 let staré, často nevyhovuje kapacitám nových technologií ve výrobě a šedá voda jako výstup stěží plní povolené limity.

Co se také mění, je možnost neustále čerpat čistou vodu, nebo její vypouštění v povoleném množství.

S příchodem změn klimatu se mění i pravidla, a proto bude do budoucna kladen větší důraz na koloběh vody nejen v přírodě, ale především v průmyslu. Připravte se na změny včas!

Výzva a dotace 40 % na investice pro všechny

Nově vyhlášená výzva (od 1. 5. 2022) je jednou z prvních vyhlášených výzev v rámci NPO, spadá pod komponentu „Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda“. Výzva je kolová, tedy důraz při výběru projektů bude kladen na kvalitu zpracování žádosti, příloh a na splnění parametrů.

 

Alokace 1 mld. Kč je celkovou alokací pro toto téma v rámci programu a dané komponenty, další výzvy se tak zatím neplánují.

Zajímavá je i míra dotace, která je stanovena jednotně na 40 % z celkových způsobilých výdajů pro všechny žadatele na celém území ČR, a to včetně Prahy. Minimální výše dotace je od 1 mil. Kč až do maximální výše 25 mil. Kč. Způsobilé výdaje jsou investičního charakteru se zaměřením na úsporu vody.

 

Pozor na aktivity projektu. Hlavní zaměření musí být na úsporu vody a její využití. Co určitě nesmí být hlavním předmětem dotace, je zaměření na změnu parametru vody na vstupu. V rámci výzvy nebudou podpořeny projekty, které u navrhovaných opatřeních neprokáží vodním auditem úsporu vody ve výši minimálně 5 % nebo 100 m3/rok.

Vodní audit

Aktivity se dělí na úspory vody a na její recyklaci. Nevíte si rady se zařazením svého záměru ani neznáte parametry a charakteristiku jednotlivých technologií?

 

Podmínkou získání 40% dotace je vodní audit, který je povinnou přílohou žádosti o dotaci. Pro tyto potřeby byla vydána nová metodika, která parametry a obsah vodního auditu popisuje. Ministerstvo průmyslu a obchodu chce cestou tzv. vodních auditů předcházet dopadům sucha na podnikatele.

 

 „Vodní audit je komplexní analýzou vodního hospodářství daného subjektu. Zabývá se primárně vodními zdroji, využitím vody v podniku i nakládáním s odpadní vodou. Je plně kompatibilní a vzájemně se doplňuje s metodikou MŽP,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha. (zdroj: www.mpo.cz)

Vodní audit musí vypracovat zpracovatel = osoba nebo skupina osob, z nichž alespoň jedna z nich splňuje všechny následující požadavky:

  1. má vysokoškolské vzdělání technického směru a zároveň
  2. alespoň 5 let praxe v oboru projektování, provozování, vývoji nebo testování vodohospodářských zařízení (úpravny vody, čistírny odpadních vod) nebo technologického dozoru nad nimi
  3. jedná se o osobu, nebo subjekt nezávislý na hodnoceném podniku

    (zdroj: Nmet-METODIKA HODNOCENÍ VYUŽÍVÁNÍ VODY NA ÚROVNI PODNIKŮ)

Značka Odpovědného hospodaření s vodou

Díky vodnímu auditu můžete také získat značku Odpovědného hospodaření s vodou Ministerstva životního prostředí. Odpovědné hospodaření s vodou (dále jen OHV) je jedním z dobrovolných nástrojů Ministerstva životního prostředí, sloužící k ochraně vodních zdrojů.

 

Firmy a podniky mají prostřednictvím značky OHV možnost deklarovat, že s vodou nakládají udržitelným a environmentálně šetrným způsobem. Na základě odborného hodnocení získají značku OHV organizace, které dobře hospodaří s vodou ve smyslu ekonomickém a environmentálním, a to jak uvnitř vlastní organizace, tak zároveň svým přístupem a působením navenek, čímž uplatňují principy společenské odpovědnosti v oblasti nakládání s vodou. (zdroj: www.mzp.cz)

Využíváte ve vašem výrobním procesu vodu v jakékoliv formě, řešíte povolení, limity vypouštění, zdroj nebo parametry vody? Uvažujete o investici do úspor nebo koloběhu vody?

 

Výzva pro získání dotace na úspory vody bude otevřena do 30. 9. 2022, takže se nám neváhejte ozvat a zahájit tak přípravy na získání dotace včas.

Chcete mít jistotu, že podáte úspěšný projekt? Ozvěte se nám, rádi vám se získáním dotace pomůžeme.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

Neseme odpovědnost spolu s vámi

Za naše služby nám náleží odměna až po úspěšném získání vaší dotace. Realizujeme proto pouze takové projekty, které mají vysokou šanci na úspěch. Nemarníme zbytečně váš čas a neslibujeme vám nemožné. Naprostá otevřenost je klíčovým pilířem naší spolupráce.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru