Nová povinnost pro dotační projekty nad 50 mil. Kč

Nově dnem 15. 7. 2021 pro příjemce dotace nad 50 mil. Kč vzniká povinnost pořádat akci tzv. Open Days. Její podstatou je informovat veřejnost o realizovaných projektech podpořených z Evropských fondů, a to konkrétně z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Divinova

Veronika Divinová

20. 7. 2021
adeolu-eletu-e7rlgujjazc-unsplash

Pojďme se blíže podívat, co Open Days obnáší.

 • Povinnost pořádat tuto akci je stanovena pro příjemce u projektů se schválenou dotací přesahující výši 50 mil. Kč.
 • Příjemce dotace uspořádá akci nejpozději před podáním 3. Zprávy o udržitelnosti.
 • Open Days a povinná publicita s tím spojená mají motivovat další potenciální žadatele k využití podpory z evropských fondů (Evropské strukturální a investiční fondy).

Jak je potřeba akci publikovat?

 

 • Příjemce o akci informuje ideálně 5 pracovních dnů předem na svých webových stránkách či jiných místech sloužících k uveřejňování informací (např. úřední deska obce, inzerce v tištěném médiu, sociální sítě apod).

Je třeba zajistit přítomnost média a publikování zprávy o uskutečnění akce. Zpráva musí obsahovat informaci o podpoře projektu či operace z EU fondů, resp. z OP PIK.

 

 • Pokud příjemce není schopen akci uskutečnit, zveřejní zprávu o dokončení projektu pomocí inzerce v tištěném či elektronickém médiu. Pro regionální tisk, je stanoven rozsah na velikost minimálně 2x A5, pro celostátní pak  minimálně 1x A5.

Koná-li se akce, doloží příjemce:

 • Fotografie z konání akce
 • Zprávu o konání akce – odkaz na web příjemce či jinou platformu, kde byla zpráva zveřejněna
 • Publikovanou zprávu regionálního/celostátního média – kopie zprávy u tištěného média a/nebo odkaz na web tohoto média

Je-li akce promována pomocí inzerce, doloží příjemce:

 • Kopii inzerce u tištěného média a/nebo odkaz na web tohoto média.

Jaké jsou další podmínky?

Účastníci:

 • Počet účastníků akce není limitován.
 • Příjemce na akci pozve prostřednictvím MS2014+ zástupce Řídicího orgánu OP PIK (dále jen „ŘO OP PIK“), a to minimálně 5 pracovních dní před konáním akce.
 • Kromě výše popsaného a účasti médií je pozvání dalších účastníků plně na rozhodnutí pořadatele akce.
  TIP: Doporučuje se pozvat zástupce obce, pracovníky, kteří se podíleli na realizaci, veřejnost apod.

 

Místo konání:

 • Místo realizace, místo dopadu, případně i sídlo příjemce, pokud není místo realizace a dopadu pro veřejnost dostupné či jich je více než 1.

 

Doporučení:

 • MPO pořadateli doporučuje, aby sestavil harmonogram akce a v případě účasti zástupce/ů MPO na akci, by měl příjemce vyhradit prostor zástupci řídícího orgánu k projevu.

V případě dotazů k podobě a náležitostem publicity se na nás neváhejte obrátit, rádi vám s touto novou povinností pomůžeme.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole

  Přejít nahoru