Odstartovaly IROP výzvy – sociální služby a sociální bydlení

Nově spuštěné dotační tituly jsou zaměřené na zkvalitnění a zvýšení dostupnosti sociálních služeb a sociálního bydlení na území České republiky.
Divinova

Veronika Divinová

5. 10. 2022

S žádostí neotálejte

Obě výzvy jsou vyhlášené jako průběžné. Co to pro vás znamená? Žádosti o dotace se vyhodnocují průběžně a celková výše dotace se postupně vyčerpává. Tyto výzvy proto při vyčerpání celkového rozpočtu mohou být uzavřené dříve, než je oficiálně stanoveno. Pokud proto víte, že takový projekt realizovat chcete nebo jej již dokonce realizujete, podejte žádost o dotaci co nejdříve.

 

Pokud jste projekt sociálních služeb nebo sociálního bydlení již realizovali, nebo realizaci zahájili, je poté možné žádat o dotaci na způsobilé výdaje, které jste vydali od 1.1.2021 dále.

Výše dotace závisí na vašem regionu

Podívejte se, zda vaše obec spadá do přechodového regionu nebo méně rozvinutého. Podle toho se odvíjí rozmezí podpory pro váš projekt. Konečná výše dotace je závislá na formě žadatele. Žádat lze na celém území ČR mimo Prahy.

Sociální bydlení

Až 100 % dotace na stavbu, pořízení či rekonstrukci bytů a bytových domů, vč. základního vybavení.

Sociální služby

Až 100% dotační podpora určená na nákup objektů zařízení a vybavení za účelem zlepšení nabídky a kvality sociálních služeb v přechodových regionech ČR.

Sociální služby

Tento dotační titul lze využít na nákupvýstavbu či modernizaci sociálního zařízení, a to jak ambulantníhoterénního či pobytového. Nejedná se pouze o pořízení budov a zařízení, ale také automobilů. Nezbytné však je, aby výsledek projektu sloužil výhradně přesně definované skupině sociálně slabších osob. A to konkrétně u vybudování nových kapacit musí být podpořené služby zajištěny do 6 měsíců od ukončení realizace a v případě zkvalitnění materiálně technické základny soc. služeb – od data ukončení realizace projektu.

Na jako výdaje se vztahuje dotace?

Do způsobilých výdajů se počítá v plné výši to, co je přímo a neodmyslitelně spjato s realizací projektu, jeho účelem a cílem. Mezi způsobilé výdaje patří např. výdaje na nákupvýstavbu či rekonstrukci budov, dále nákup stavbymajetku či vybavení staveb či pomůcky s odůvodněnou vazbou na poskytování sociálních služeb. U koupi pozemku se započítává částka do výše 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt (v určitých případech je tato hranice na 15 %).

Do způsobilých nákladů dále řadíme nepřímé náklady, mezi které patří i příprava žádosti o podporu. Ta zahrnuje například dotační poradenství, právní služby, studii proveditelnosti, zpracování zadávací dokumentace k veřejným zakázkám, organizaci zadávacích a výběrových řízení.

Sociální bydlení

Výzva je vytvořena za účelem pořízení nových kapacit dlouhodobého nájemního bydlení splňujícího parametry sociálního bydlení. Dotaci lze použít na nákup objektů, bytů a pozemků, a to včetně nezbytného základního vybavení a nábytku, nebo na rekonstrukci sociálního bydlení.

Výše nájemného

 

Výše nájemného sociálních bytů, které jsou pořízené z dotačních prostředků, se řídí regulacemi. Provozovatel bytu nesmí od nájemníka požadovat jakoukoliv výši kauce a max. výše nájemného je stanovena na 78,20 Kč/m2.

Podmínky dotace

Sociální bydlení musí být využíváno lidmi z cílových skupin, jejichž čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek průměrné měsíční mzdy.

 

Bydlení se musí nacházet v zastavěné nebo zastavitelné oblasti s občanským vybavením. Nájemní smlouva se s nájemci podepisuje min. na 1 rok a max. na 2 roky s tím, že lze smlouvu prodloužit. První nájemní smlouvu je nutné podepsat do 4 měsíců od ukončení projektu.

Důležitá je v tomto případě udržitelnost, která je 20 let. Po tuto dobu je nutné naplňovat účel projektu a nabídnout osobám využívající sociální bydlení podporu formou sociální práce.

Chcete mít jistotu, že podáte úspěšný projekt? Ozvěte se nám, rádi Vám se získáním dotace pomůžeme.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru