Podpora zavádění produktových a procesních inovací

První výzva na podporu zavádění produktových a procesních inovací OP TAK má pro žadatele přichystánu až 1 mld. Kč na investiční výdaje spojené se zaváděním procesních a produktových inovací do praxe.
Divinova

Veronika Divinová

8. 9. 2022
inovace-vyzkum-2

První výzva na podporu zavádění produktových a procesních inovací OP TAK má pro žadatele přichystánu až 1 mld. Kč na investiční výdaje spojené se zaváděním procesních a produktových inovací do praxe.

Kdo může o dotaci žádat:

O dotaci mohou žádat podniky na území mimo hl. m. Prahu – rozhodující není sídlo podniku, ale skutečné místo realizace projektu, jako je například adresa provozovny.

 

 • Podnikatelské subjekty
 • Malý podnik (do 50 zaměstnanců)
 • Střední podnik (do 250 zaměstnanců)
 • Malá společnost se střední tržní kapitalizací (max. 499 zaměstnanců)

Na co lze žádat - způsobilé výdaje:

Hmotný majetek

 • Technologie
 • Stavby (max. 20 % z výdajů na technologie)

Nehmotný majetek (max. 50 % z nákladů projektu)

 • Software
 • Práva k užívání duševního vlastnictví

Služby

 • Certifikace produktů

Velikost dotace a míra podpory:

Procentuální výše podpory se liší na základě velikostí podniků a také regionů, ve kterých se jednotlivé podniky nachází.

 

 • Minimální výše dotace je 1 mil. Kč
 • Maximální výše dotace je 40 mil. Kč

Základní podmínky dotačního titulu:

 • V projektech musí být využity výsledky výzkumu a vývoje (vlastního, vzniklé ve spolupráci nebo v podobě transferu technologie).
 • Výzkum a vývoj spojený se zaváděnou inovací musí být již dokončen a daná technologie musí být vyzkoušena v relevantním prostředí.
 • Realizace projektu kdekoli na území ČR mimo Prahu.
 • Žadatel musí mít uzavřená alespoň 2 účetní období a naplňovat základní ekonomickou bonitu.

Jak připravujeme projekty v GRANTEXU:

Dotační tituly zaměřené na podporu výzkumu a vývoje patří k jedněm z nejkomplexnějších a stejně tak je tomu i v případě programu Inovace. Celý projekt zahajujeme precizní analýzou nejen projektu jako takového, ale i subjektu žadatele. Prioritou je pro nás poskytovat našim klientům takové poradenství, které pro ně má nejvyšší přidanou hodnotu, což bohužel někdy znamená i doporučení od daného titulu odstoupit, a ušetřit tak podniku časové, někdy i finanční, náklady spojené s přípravou žádosti.

 

Předtím než se tedy pustíme do přípravy dotační žádosti, vždy ověřujeme způsobilost žadatele projektu a provádíme předběžné hodnocení na základě zveřejněných hodnotících kritérií. S výsledky této analýzy následně seznamujeme klienta, představujeme mu predikci z hlediska šancí na schválení dané žádosti, konkrétně určujeme potenciální kroky vedoucí ke zlepšení šancí na schválení a v součinnosti s klientem stanovujeme další postup. Pokud společně dospějeme k závěru, že má smysl žádost připravovat, následuje období průběžného zhotovování příloh, konzultací a samozřejmě přípravy podnikatelského záměru, jakožto klíčové přílohy žádosti. Jakmile máme veškeré dokumenty zkompletovány, je připravena dotační žádost v informačním systému a žádost podána. Samotné vyhodnocení způsobilosti záměru a žadatele může být v určitých případech otázkou i více než několika týdnů, následuje sestavování výzkumně-vývojového týmu, nastavení spolupráce mezi spolupracujícími subjekty nebo například příprava rozpočtu.

Pro kvalitní přípravu dotační žádosti do programu Inovace je tak zapotřebí vyšší časový fond než na standardní dotační žádosti. Přestože se tedy v tuto chvíli může zdát, že na přípravu a podání žádosti je dostatek času, důrazně doporučujeme zahájit přípravu co nejdříve.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

  *povinné pole

  Přejít nahoru