Příběh úspěšného žadatele – dotace Potenciál

Chcete vyvíjet, ale nemáte na čem? Jste malý nebo střední podnik? S Potenciálem postavíte a vybavíte výzkumné středisko, anebo prototypovou dílnu. Umíte si představit projekty, které by mohly být podpořené z dotačního programu Potenciál? Zde je jeden z nich.
Divinova

Veronika Divinová

5. 5. 2021
filipa-saldanha-ttodr8tytuu-unsplash

POTŘEBOVAL URYCHLIT PŘECHOD OD PROTOTYPŮ K SÉRIOVÉ VÝROBĚ

Klient spadající mezi střední podniky se chtěl vymanit ze závislosti na vývojových partnerech a tím významně zkrátit přechod k sériové výrobě. Taktéž se nechtěl spokojit jen s dalšími a dalšími nákupy transferů technologií. Jeho podnik se zabývá výrobou podmořských komponent pro zařízení určená k těžbě ropy a plynu.

 

Přesněji jde o svařované konstrukce, mezi které patří pomocné systémy pro plynové turbíny a třeba i tlaková potrubí. K tomu, aby se odklon od partnerů nestal historickým fiaskem, bylo nutné vybudovat výzkumné a vývojové pracoviště se špičkovými parametry. V klientově zájmu bylo vyvíjet takové materiály a taková konstrukční řešení, aby výsledné produkty vydržely nejnáročnější podmínky. Pro jeho záměr byl relevantní program Potenciál. Vyšla mu žádost o dotaci?

NOVÁ KREV

Založení výzkumného a vývojového (VaV) pracoviště s sebou neneslo jen potřebu nákupu technického vybavení, ale i najmutí nových zaměstnanců. Úzká spolupráce s ČVUT má nést ovoce v podobě uplatnění absolventů technických oborů, kteří v rámci nově vzniklého VaV pracoviště budou moci naplno rozvíjet studiem nabyté vědomosti a dovednosti. Pro obsluhu technologie na přípravu zkoumaných materiálů pak mají stačit 2 noví zaměstnanci, tentokrát učňovského či středoškolského vzdělání.

VAV STŘEDISKO, KTERÉ BY ZÁVIDĚL NIKOLA TESLA?

Rentgen se nehodí jen na zjišťování zlomenin kostí. V RTG kabině může podnik ověřovat kvalitu materiálů. Kabina pro tlakové zkoušky zase testovaný materiál zatíží a prověří simulacemi extrémních podmínek. Výzkumné středisko by se neobešlo ani bez svařovacích kleští orbitální soustavy, ani bez řezací/úkosové pily, ohýbačky, polohovadla a dalších nástrojů nezbytných pro plnohodnotný vývoj.

O JAK VYSOKOU DOTACI SE UCHÁZEL?

Celkové náklady nezbytné pro pořízení výše jmenovaného vybavení (tzv. způsobilé výdaje) projektu představovaly 22 280 000 Kč, což při 50% dotaci představuje podporu ve výši 11 140 000 Kč.

ČEHO CHCE DOCÍLIT?

Podnik predikuje, že díky výstavbě VaV střediska dosáhne meziročního navýšení tržeb o 20 %. Vedle tržeb z kontraktů s dlouhodobými odběrateli ze zahraničí, počítá i s novými trhy, kde dříve nefiguroval (Asie, Jižní Amerika). Klient chce díky VaV středisku lépe optimalizovat výrobní procesy, posunout technologickou úroveň vlastních produktů a spotřebu nejen materiálu, ale i energií a mzdových nákladů. Dotaci už získal. Teď mu držíme palce, aby výzkumníci dosáhli všech cílů, které pozitivně ovlivní celosvětovou konkurenceschopnost jeho produktů.

3 KROKY, JAK SE STÁT ÚSPĚŠNÝM ŽADATELEM V PROGRAMU POTENCIÁL

Věříte, že i vy máte nápad, který by se mohl stát příběhem úspěšného žadatele v programu Potenciál? Pak jistě nebude ke škodě poznat 3 základní kroky, jak se k němu dopracovat.

KROK 1: Je váš podnik oprávněným žadatelem?

 • Máte za sebou 2 účetní období?
 • Máte dostatečné finanční zdraví?
 • Jaký jste podnik podle definice Evropské komise? Malý či střední?
 • Máte odpovídající ekonomickou činnost CZ – NACE?

KROK 2: Splňuje váš projekt kritéria dotace?

 • Splňuje projekt podmínku minimální výše dotace 2 mil. Kč?
 • Máte správně strukturované výdaje projektu?
 • Chcete např. koupit pozemek či pořídit novostavbu? Založit nebo modernizovat výzkumné centrum? Pořídit stroje či jiné zařízení nehmotného majetku? Uznatelné náklady jsou až do výše 40 %.

KROK 3: Jak zvýším svou šanci na úspěch?

 • To, jestli získáte dotaci, závisí na počtu bodů, které vaše žádost posbírá u jednotlivých hodnotících kritérií.
  Pokud se zaměříte na ty následující, můžete získat vyšší bodové ohodnocení:

  • Hodnotí se účelnost a efektivnost. V projektu se nevyplácí nic podcenit, ale ani přecenit. Pouze přiměřeně tržním cenám nastavený rozpočet je správnou cestou k úspěchu (dle Ceníku stavebních prací).
  • Zajišťovali jste si dříve výzkum a vývoj nebo jste si licencovali technologie sami?
  • Máte zkušeného, nejlépe smluvně zajištěného partnera z oblasti VVI, který vám pomůže projekt realizovat?
  • Víte, jaké bude mít vaše VaV centrum uplatnění na trhu?

Zvládnete vypracovat úspěšnou žádost sami? Nebo se raději poradíte s odborníky, pro které jsou dotace denním chlebem? S námi se zorientujete.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole

  Přejít nahoru