Příklady dotačních projektů u klientů Renomia

Ohlédnutí za spoluprací v roce 2021.
Divinova

Veronika Divinová

10. 1. 2022

Vážení kolegové,

 

Chceme vám touto cestou poděkovat za spolupráci v roce 2021. Přestože se stále ještě poznáváme a vzájemně objevujeme benefity naší vzájemné kooperace, podařilo se nám ve velmi krátké době oslovit více než 130 vašich klientů a poskytnout jim konzultace k jejich plánovaným investicím či projektům. Některým již připravujeme žádosti o dotaci a koordinujeme jejich projekty, jiné jsme prozatím nasměrovali v jejich úvahách a pomohli se zorientovat v dotační problematice.

 

V článku níže jsme pro vás připravili výčet nejčastějších projektů, které s vašimi klienty řešíme.

ÚSPORY ENERGIÍ VE FIRMÁCH

Druhá polovina roku 2021 se nesla v duchu skokového růstu cen energií. Již tak velký zájem o dotační projekty zaměřené na opatření, která šetří energie, ještě vzrostl. Dotační výzva, v rámci které mohou firmy získat dotaci na realizaci energeticko – úsporných opatření, bude spuštěna v létě 2022. Principem těchto projektů je, že žadatel musí snížit celkové spotřeby energie a emise CO2. Aktuálně řešíme díky kolegům z Renomie 10 takovýchto projektů. Součástí služeb Grantexu je komplexní dotační a energetický management. Proto nyní u těchto klientů naši energetičtí specialisté počítají, na jakou velkou úspory energie mohou projekty dosáhnout.

 

O jaké projekty se například jedná?

 • Snížení energetické náročnosti provozu firmy, který se zabývá výrobou potravin. V rámci projektu dojde k výměně výrobní linky za novou – energeticky šetrnější. Dále projekt řeší využití odpadního tepla, výměnu rozvodů tepla v areálu, výměnu osvětlení a zavedení inteligentního měřícího systému na hlídání spotřeby energie.
 • Výměna chladící technologie u firmy, která se zabývá skladováním potravin. Náklady na novou chladicí technologii vychází na cca. 2 mil. EUR. Výměnou staré technologie za novou přitom dojde k roční úspoře na energiích v hodnotě cca. 2 mil. Kč.
 • Energeticky úsporná opatření na administrativní budově české stavební firmy. Projekt řeší zateplení celého objektu, výměnu oken, výměnu osvětlení. Odhadovaná investice je zatím 12 mil. Kč, přičemž dotace bude tvořit 50 % z rozpočtu.

FOTOVOLTAIKY

S tématem růstu cen energii souvisí i rekordní zájem firem o projekty na realizaci fotovoltaik. V 90 % případů je umístění panelů plánované na střechu podnikatelských objektů. Řešíme ale také projekty, kde se počítá s tzv. pozemními fotovoltaikami. Díky naší spolupráci s celou řadou partnerských firem umíme klientům nejen zajistit dotaci, ale i spočítat ekonomiku celého projektu, zajistit projektovou dokumentaci či stavební povolení.

 

Jaké projekty řešíme?

 • Plastikářská firma zabývající se vstřikováním plastů, forem a nástrojů instaluje FVE o výkonu 150 kWp. To představuje investici 3,4 mil. Kč. Díky zvýšeným cenám el. energie bude mít ale tento projekt méně než 6letou návratnost. Ročně tato FVE sníží náklady na elektřinu o více než 500 tis. Kč.
 • Zemědělské družstvo s živočišnou výrobou. Díky neustále ventilaci kravínů má toto družstvo konstantní spotřeby el. energie. Ročně platí za el. energii více než 3 mil. Kč. Relativně nově postavené kravíny mají ovšem dostatečné místo na stabilních střechách. V plánu je tak instalace FVE o výkonu 500 kWp. Investice 11,5 mil. Kč by se měla vrátit v horizontu 5 let.

DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE FIREM

Průmysl 4.0 spočívající v robotizaci, automatizaci a digitalizaci firem je velkým trendem a je tak silně reflektován i dotačními programy. Firmy podnikající v ČR si uvědomují, že pokud k této změně nepřistoupí, nebudou mít v budoucnu (v některých odvětvích již nyní) šanci se prosadit v konkurenčním prostředí. Níže krátce popíšeme projekt klienta Renomie, který se v následujících letech chystá realizovat projekt na svoji digitální transformaci.

Jedná se o firmu s více než 100 letou historii, která se zabývá výrobou manipulačních prostředků a dalších kovových výrobků.

Základním aspektem projektu je propojení 5 výrobních linek s informačními systémy, které řídí chod celé firmy. Výrobní linky budou osazeny HW pro odvádění výroby, čtečky a senzory a budou díky tomu schopné autonomně komunikovat s informačním systémem.

 

Jaké jsou hlavní výhody takového projektu?

 • Lepší plánování zakázek – management firmy má všechna data dostupné hned a online. Přesně vědí, v jaké fázi se nachází rozpracované zakázky. Pokud přijde prioritnízakázka, velmi snadno a přesně mohou vše přeplánovat (respektive to za ně udělá chytrý informační systém – umělá inteligence).
 • Bezpapírová výroba a sklady – vše bude evidováno online. Zmizí vyplňování průvodek, výrobní dokumentace bude v digitální podobě.
 • Prediktivní údržba – senzory umístěné na lince umí včas vyhodnotit, že může dojít k potenciální poruše stroje. Problém se tedy vyřeší dříve, než skutečně nastane.

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

Když jsem v souvislosti s konkurenčním bojem na trzích zmiňoval Průmysl 4.0, další podporovanou oblastí v tomto směru je výzkum, vývoj a zavádění inovací do firem. Podniky, které samy vyvíjí a následně vyrábí vlastní inovativní produkty, díky kterým se prosadí na nových trzích, mají na poli dotací zelenou.

 

Jedním z klientů Renomie je společnost, která se pohybuje v oblasti energetiky. Disponují vlastním týmem výzkumných pracovníků. Současným trendem v úsporách energiích jsou tzv. „chytré domácnosti“ nebo „chytré fabriky“. Právě v tomto duchu se nese projekt klienta. Cílem je vyvinout chytrý systém založený na umělé inteligenci, která umí autonomně energeticky řídit továrnu.

 

V rámci dotačního projektu pak tato firma získá dotaci 60 % na mzdy svých vývojářů po dobu 2,5 let. 

Pokud vás příklady výše zaujaly a máte pocit, že podobné projekty a investice řeší i vaši klienti, není nutné se obávat je s tématem dotací oslovit. Veškeré detaily s vašimi klienty probereme my. To, co na spolupráci s vámi všemi velmi oceňujeme, jsou vaše výborné vztahy s klienty. Kolegové z Renomie, kteří jsou směrem k nám nejaktivnější, neřeší s klienty detaily dotačních programů., spíše v rámci dialogu s klienty zjistí, jestli je téma dotací zajímá a pokud ano, my se o ně již postaráme.

 

Zároveň máte možnost se na nás kdykoli obrátit a zeptat se na to, co vás zajímá. V této souvislosti vás chceme také informovat o zrušení tzv. dotační poradny, která z našeho pohledu nesloužila účelům, ke kterým jsme ji zaváděli. V praxi se ukázalo, že je daleko efektivnější, když nám vždy rovnou zavoláte nebo napíšete a dotazy vašich klientů řešíme hned a napřímo.

ZÁVĚREM VÁM VŠEM PŘEJEME ÚSPĚŠNÝ ROK 2022, VE KTERÉM SE TĚŠÍME NA PROHLUBOVÁNÍ NAŠÍ VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

  *povinné pole

  Přejít nahoru