Případová studie: Inteligentní textilie na bázi grafenu

Nahlédněte do realizace projektu výzkumu a vývoje společnosti GrapheneUP ve spolupráci s ČVUT, na který jsme získali finance z dotační výzvy TRIO ve výši 11,5 mil. Kč. Projekt byl realizován v letech 2019 – 2021.
Divinova

Veronika Divinová

31. 5. 2023
Graphene up

Společnost GrapheneUP je přední výrobce grafenu se sídlem v České republice. Počátek naší spolupráce sahá do roku 2015, o čtyři roky později jsme zahájili dvouletý projekt, jehož výsledkem je rozšíření portfolia nabízených produktů o inteligentní textilie a inkousty na bázi grafenu.

 

Nově vyvinuté inkousty na bázi grafenu, a textilie z nich vyrobené, jsou výjimečné svým širokým spektrem vlastností. Uplatnění inkoustů najdeme v současné době především v textilním průmyslu, ale již při samotném výzkumu a vývoji bylo objeveno několik dalších oborů, kde lze nové inkousty využívat. Významnou přidanou hodnotou inkoustů je praktické a snadné zapojení do standardních výrobních procesů.

Vlastnosti inkoustů na bázi grafenu

UV ochrana

Antibakteriální a antivirové vlastnosti

Vysoká odolnost a pevnost

Elektrická vodivost

Odvod vodní páry a tepla

Rozptyl tepla

Neutralizace pachů

Šetrnost k životnímu prostředí

Co předcházelo získání dotace ve výši 11,5 mil. Kč?

Na začátku všeho stál nápad a chuť inovovat

 

Náš dlouholetý klient přišel s inovací ve smyslu experimentálního vývoje, spočívající ve vývoji nových produktů s využitím grafenu, jehož výrobě se dlouhodobě věnuje. Výsledkem projektu měl být funkční vzorek – chytré tričko vyrobené s použitím grafenu a také zařízení na aplikaci grafenu na textilní materiály.

Přihláška do soutěže – příprava podnikatelského záměru

 

Při přípravě přihlášky do veřejné soutěže jsme vypracovali podnikatelský záměr popisující jak východiska, tak parametry projektu vč. řešitelského týmu, etap řešení a rozpočtu, a pak zejména záměr vývoje a očekávané přínosy. Prokazovali jsme soulad s Národní RIS3 strategií a s cíli stanovenými dokumentem Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

 

Vyhotoveny byly rovněž mj. marketingová studie k předpokládaným výsledkům projektu, rozpočet projektu nebo smlouva o spolupráci s partnerem projektu.

Naše účast ve veřejné soutěži skončila úspěšně. Dotaci jsme získali, a společnost GrapheneUP ve spolupráci s ČVUT tak mohla začít realizovat svůj projekt.

Realizace projektu

 

Začínáme s výzkumem a vývojem, a to dle věcné náplně řešení projektu, který je součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory uzavřené s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Tento plán se skládá ze tří etap, které odpovídají kalendářním letům.

1. rok – výzkum, vývoj a výroba specifického grafenu

2. rok – vývoj pilotního výrobního zařízení, vzorky a experimenty

3. rok – výroba reálných vzorků a testování

Společnost GrapheneUP realizuje úspěšně projekt dle zadání a ve stanoveném čase. Během projektu však dochází k odchýlení se od jednoho dílčího cíle projektu (upuštění od vývoje výrobního zařízení a přesun k použití inkoustů na standardních zařízeních), a to na základě přehodnocení situace a zvolení jiného a efektivnějšího postupu. Toto rozhodnutí jsme pomohli klientovi náležitě odůvodnit před poskytovatelem dotace a kompletně jsme vyřídili veškerou související administrativu, která se ke změně postupu vázala.

Jak se dále GRANTEX podílí na realizaci projektu?

 

Jsme k dispozici při čerpání rozpočtu, podáváme žádosti o změnu čerpání v jednotlivých letech, komunikujeme s poskytovatelem dosažení vedlejších výsledků (články v publikacích), pomáháme při kontrole na projektu, spolupracujeme na ročních i závěrečných zprávách, kompletujeme přílohy ke zprávám, kontrolujeme přehled čerpání rozpočtu i finanční vypořádání.

Vyhodnocení projektu

 

Celý projekt byl zakončen výrobou proof of concept, který je funkčním vzorkem demonstrujícím vlastnosti a použitelnost vyvinutých inkoustů na bázi grafenu v praxi. Vznikl tak první výrobek – sportovní triko s aplikací inkoustu na bázi grafenu.

Výčet hlavních benefitů tohoto „inteligentního“ trička je široký – odvádí pot, neutralizuje pachy, člověk se v něm nepřehřívá a chrání před UV zářením. Inkousty dokonce získaly certifikaci OEKO-TEX®.

 

Účast na Závěrečném oponentním řízení s MPO jako poskytovatelem dotace provázela prezentace projektu řešitelským týmem. K vidění bylo také použití různých variant inkoustů v praxi – bezdotyková navigační tabule centra Prahy, měření UV záření, polévání vodou a další názorné ukázky využití grafenu, které doplnily zvídavé dotazy oponenta poskytovatele dotace.

Dle slov přítomné komise je velkou škodou, že společnost GrapheneUP nezařadila do projektu také patent, protože by poté mohli udělit nejvyšší hodnocení pro vynikající výsledky mezinárodního významu.

Výzkum a vývoj splnil veškeré očekávání klienta. Výstup projektu překračuje technické parametry dosud známých řešení, a to ve světovém měřítku. Tento projekt byl pro společnost zásadním nastartováním zavádění inovací vyšších řádů a tvorby celosvětově unikátních produktů. Vážíme si toho, že jsme mohli být součástí takto významného úspěchu, který sahá daleko za hranice České republiky.

Rádi byste také získali dotaci na výzkum a vývoj? Napište nám. Naši dotační speciliasté s vámi nezávazně zkonzultují váš projekt a v případě zájmu vás i jím provedou. Během spolupráce na vašem projektu neseme rizika spolu s vámi.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

Petra Bendlová

Petra je projektovou manažerkou a věnuje se zejména období realizace a udržitelnosti projektu. S klienty nejčastěji řeší změny v projektech, žádosti o platbu a zprávy o průběhu realizace a udržitelnosti. V současné době se věnuje projektům zaměřeným na výzkum a vývoj, digitalizaci, úspory energie vč. FVE, ICT, okrajově zemědělství a lesnictví.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru