Q&A: Tepelná čerpadla a fotovoltaiky s dotací (pro firmy)

Plánujete pořízení tepelného čerpadla, výstavbu fotovoltaické elektrárny, nebo komplexní snížení energetické náročnosti vašeho podniku? Připravili jsme pro vás odpovědi na několik častých otázek, které naše klienty v souvislosti s dotacemi často zajímají.

Tereza Kubešová

26. 4. 2024
Fotky web (2)

Tepelná čerpadla (výzva Úspory energií)

Na jakou výši dotace při pořizování tepelného čerpadla dosáhnu?

Změnou oproti předchozí výzvě Úspory energií je aktuální navýšení podpory. Ta původně dosahovala max. 60 % z celkové pořizovací ceny. Nyní mají zejména malé podniky šanci získat podporu až ve výši 80 %. Kromě velikosti podniku je důležitých faktorem při posuzování výše dotace také lokace (výzva je platná pro celou oblast České republiky s výjimkou Prahy). Konkrétní výše dotace se pohybuje v rozmezí od 500 tis. Kč do 200 mil. Kč. Je proto důležité si předem spočítat, jak vysoké budou vaše uznatelné náklady, abyste po odečtení dotační podpory splnili minimální hranici.

Lze si pořídit tepelné čerpadlo s dotací i samostatně?

Předchozí podmínky výzvy Úspory energií umožňovaly pořídit si tepelné čerpadlo (i jiné obnovitelné zdroje energie) samostatně. V aktuální výzvě ale došlo k zásadní změně a pořízení tepelného čerpadla spadá do tzv. vedlejších podporovaných aktivit a nelze čerpat dotaci jen na jeho pořízení. To znamená, že výměna zdroje energie musí být jen jedním z opatření, jak snížit energetickou náročnost projektu. Hlavními aktivitami jsou například výměna oken, osvětlení, zateplení. Projekty musí dosáhnout na minimální úsporu 30 % z primární energie, která nepochází z obnovitelných zdrojů. To, zda projekty skutečně přinášejí po realizaci deklarovanou úsporu, je nutné doložit energetickým posudkem.

V GRANTEXU začínáme spolupráci vypracováním energetické analýzy. Jde o návrh řešení úsporných opatření na míru tak, aby byl pro váš podnik co nejefektivnější a zároveň jste získali co nejvyšší dotační podporu. Následně po realizaci zajistíme i vypracování energetického posudku.

Jaký typ tepelného čerpadla zvolit?

Při pořízení tepelného čerpadla je důležité myslet nejen na počáteční investici, ale také na to, že v provozu bude dalších 15 až 25 let. Zásadní je tedy nejen kvalita samotného zařízení, ale také profesionální instalace a servis. Naši externí odborníci radí vybírat obezřetně dodavatele, který posoudí vaše potřeby. Ne vždy jsou totiž shodné s tím, co různé firmy nabízejí. Prodejci často operují při doporučení zařízení s termíny jako hluk nebo sezónní topný faktor. Ty však nejsou pro porovnání rozhodující, protože normy umožňují různé nastavení měření.

 

Ředitel společnosti GT Energy Richard Beber radí, že základním vodítkem při výběru kvalitního zařízení je soustředit se na energetickou třídu. Ta by měla být A+++ pro 35 °C systémy nebo A++ pro 55 °C systémy. Dále doporučuje při rozhodování neopomenout následující faktory:

 

 1.  Neuvažujte o tepelném čerpadle jen jako o zdroji vytápění, ale také o zdroji tepla pro ohřívání vody, a zároveň i zdroji chladu. Myslete na celý jeho potenciál (např. oproti bojlerům se dostane až na třetinovou spotřebu energie).
 2.  Myslete na návrh, instalaci i provoz. Ze zkušeností plyne, že nejčastější problémy s tepelnými čerpadly nesouvisí s vlastní technologií, ale s nedostatečnou kvalifikací osob, které instalaci a provoz zajišťují.
 3.  Zvolte takový typ tepelného čerpadla, který nejlépe vyhovuje pro daný projekt z hlediska dlouhodobého využití. Nejvyšší účinnosti dosahují čerpadla typu země/voda, i když realizace může být náročnější. Druhé v pořadí jsou čerpadla typu vzduch/voda – jejich instalace je rychlá a snadná. Méně běžnými typy jsou čerpadla voda/voda (vhodné ve specifických podmínkách) a vzduch/vzduch.

Na co si dát při výběru pozor v souvislosti s dotacemi?

Jako žadatelé o dotaci jste zodpovědní za výběr dodavatele. Jak správně zvolit? První krokem jsou pozitivní reference. Zjistěte si vždy dopředu ověřené zkušenosti s danou firmou. Druhým krokem je nechat si zpracovat 2 až 3 nabídky od různých odborníků. Po porovnání zjistíte, která varianta je nejefektivnější z hlediska vašich konkrétních potřeb. Vyberte si tedy kvalitní čerpadlo, ale myslete také na profesionální zajištění instalace a následné optimalizace provozu.

Fotovoltaiky (výzvy RES+ č. 1, RES+ č. 2, Úspory energií)

Jaké jsou aktuální dotační možnosti pro výstavbu firemních FVE?

Volba vhodného dotačního titulu závisí na tom, co konkrétně a v jaké lokalitě chcete realizovat. Aktuálně nabízí možnost získat dotaci na samostatné pořízení fotovoltaické elektrárny pro firmy např. výzva RES+ Č. 1/2024 pro FVE. Je určená pro pořízení FVE včetně bateriové akumulace s výkonem min. 50 kWp (v Praze min. 10 kWp) a max. 5 mWp. Změnou oproti předchozí výzvě je podmínka, že maximální přetok do distribuční sítě může být 30 %. Míra podpory je max. 50 % způsobilých výdajů, reálně se pohybuje kolem 30 %. Pro instalaci fotovoltaických elektráren s výkonem nad 1 MWp je určena výzva RES+ č.2/2024.

Dotační výzva Úspory energie je vhodná, pokud zvažujete nejen pořízení a instalaci fotovoltaiky, ale rádi byste zefektivnili celý energetický management. Může jít například o zateplení budovy, výměnu oken, osvětlení apod. Fotovoltaiku nelze v tomto případě pořídit samostatně. Projekt musí dosáhnout na snížení energetické náročnosti a FVE se na této úspoře může podílet pouze max. ze 30 %. Pro ověření dosažené úspory je v rámci udržitelnosti projektu nutné doložit energetický posudek.

Lze o dotaci na fotovoltaiku pro firmy žádat i zpětně?

Ano, je to možné. Ačkoliv to u dotačních výzev není běžné, podmínky výzvy RES+ č.1/2024 umožňují získat dotační podporu na fotovoltaickou elektrárnu, která byla instalovaná od 1. 1. 2023.  Výše dotace je v tomto případě omezena částkou 200 tis. euro.

Jak lze urychlit vyřízení stavebního povolení pro výstavbu FVE?

Standardně trvá zajištění stavebního povolení 3 až 5 měsíců. Jsou různé faktory, které tuto dobu mění. Co se týče aspektů, které celý proces mohou zkomplikovat, jde podle zkušeností konzultačních firem především o následující aspekty:

 • Nepřesný odhad prostorových možností střech/pozemků.
 • Špatná identifikace budov z hlediska majetkoprávních vztahů apod.
 • Nekvalitně připravené vstupní podklady (např. projekt objektu pro výstavbu FVE, statické posudky budov).
 • Požárně bezpečnostní řešení stavby. V případě prostoru, který je komplikovanější s ohledem na bezpečnost, může jeho zajištění přípravu zdržet i o několik měsíců.
 • Statický posudek – statický stav budov a střech, který nesplňuje původní přesvědčení. Řešením je hledat nové možnosti ve spolupráci se statiky tak, aby projekt mohl být realizovaný, ale splňoval bezpečnostní podmínky.

Urychlení stavebního povolení může pomoci včasná a důkladná příprava těchto dokumentů. Zkušení profesionálové vědí, s jakými problémy se projekty nejčastěji potýkají a na co si dát pozor. Veškerou dokumentaci zajistí pečlivě a kvalitně. Proto při spolupráci volte vždy firmy s dlouhodobou zkušeností a ověřenými referencemi.

Jak zajistit, aby rezervovaný výkon byl 30 % instalovaného výkonu?

V rámci výstavby projektu je nutné předem propočítat, jak splnit podmínku maxima rezervovaného výkonu, aby zároveň nedocházelo ke zbytečným ztrátám. Podmínky jednotlivých projektů jsou různé. Nechte si předem od zkušených odborníků spočítat, jaký by měl ve vašem konkrétním případě instalovaný výkon být, a zvažte výhody a nevýhody jednotlivých možností.

 

Zkušenosti našich externích spolupracovníků ukazují, že ekonomicky nejvýhodnější řešení je, pokud klient spotřebuje maximum elektřiny ve vlastním provozu (neplatí ani silovou, ani distribuční část). Obecně lze doporučit instalovaný výkon až o 30 – 40 % větší než je reálný odběr podle obecného výpočtu. Zohledňují se tak další aspekty jako je výkon FVE s ohledem na počasí, orientaci systému podle světových stran, sklon nebo konkrétní lokalitu.

S čím vám v GRANTEXU pomůžeme?

V oblasti energetiky máme dlouhodobé zkušenosti a našim klientům šetříme čas i starosti. Nabízíme kompletní řešení od prvotní energetické analýzy, která vám zhodnotí současné energetické hospodaření a nabídne možná úsporná řešení. Následně připravíme dotační žádost spolu se všemi potřebnými dokumenty. Ani úspěšným získáním žádosti naše spolupráce nekončí, klienty provázíme také realizací a následnou udržitelností projektu 

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Tereza Kubešová

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole

  Přejít nahoru