Úvod do výzkumu a vývoje 1. díl – pohled do praxe

První díl série článků, která vás v následujících týdnech provede výzkumem a vývojem a jeho praxí v českých podnicích. Ukážeme vám, že výzkum a vývoj není pouze o laboratořích a přelomových objevech, a naopak je dnes součástí již většiny výrobních podniků.

Ondřej Horčička

20. 2. 2023
navrh-bez-nazvu-2023-02-17t135425026-1 (1)

Aktivity výzkumu a vývoje v podniku jsou dnes významně podporovány prostřednictvím dotací. Důvodem je snaha probudit výzkum a vývoj v podnicích, který je dnes v českém pracovním prostředí stále často opomíjen. Přitom se jedná o klíčovou aktivitu k budování dlouhodobě stabilní pozice na trhu a strategických konkurenčních výhod. Dlouhodobě se bez inovování portfolia produktů, služeb a procesů neobejde žádný podnik. A věřte, že nastartovat výzkum a vývoj ve vašem podniku může být jednodušší, než jste si dosud mysleli.

Výzkum a vývoj není pouze o laboratořích a pracovnících v bílých pláštích

Když se řekne výzkum a vývoj, tak si často vybavíme laboratoře a laboratorní nebo výzkumné pracovníky. Praxe je však úplně jiná, a to dokonce natolik, že velká část podniků výzkum a vývoj praktikuje a nemá o tom tušení.

 

Aktivity výzkumu a vývoje mohou být takové, kdy vylepšujeme například naše stávající produkty, služby nebo procesy, a to v rámci standardního provozu. Zuzana Koutná, dotační specialistka výzkumu a vývoje v GRANTEXU s 15letou praxí popisuje, kdo se nejčastěji v podnicích podílí na výzkumu a vývoji: „Na výzkumu a vývoji v podniku běžně pracují specialisté kvality, technologové, konstruktéři, ekologové, vedoucí údržby a spousta dalších běžných pozic, které na první pohled s výzkumem a vývojem nemají nic společného.

Jinak řečeno, spousta podniků praktikuje aktivity výzkumu a vývoje a vůbec o tom nemá ponětí. Přitom díky dotaci mohou získat dotaci na významnou část provozu podniku – mzdy současných zaměstnanců, současné režijní náklady (energie, nájem, servis, údržba apod.) nebo například nákup materiálu, a to bez nutnosti budovat cokoliv nového.

Dotaci můžete získat na každou fázi výzkumu a vývoje

Pokud byste rádi nastartovali proces výzkumu a vývoje ve vašem podniku úplně od začátku, jistě vás potěšíme informací, že podpora se vztahuje na každou fázi výzkumu a vývoje – počínaje pořízením laboratoří a vybavení, přes samotnou realizaci projektu až po zavádění inovací do praxe.

Základní vlastnosti výzkumu a vývoje

Pokud vás toto téma oslovilo, pojďme si představit základní vlastnosti výzkumu a vývoje, abyste dokázali lépe pochopit, o jaké aktivity se v praxi jedná. Je důležité zmínit, že i když výzkum a vývoj je ve skutečnosti mnohem rozšířenější obor, než si spousta z nás myslí, tak musí vždy splňovat 5 základních rysů.

PRVEK NOVOSTI

Cílem každého projektu výzkumu a vývoje je získávat nové poznatky, a to v porovnání se stávající úrovní poznání. Abychom dokázali zodpovědně říci, že realizujeme projekt výzkumu a vývoje, měli bychom úroveň nových poznatků směřovat minimálně nad rámec dosavadních známých řešení – minimálně nad úroveň vašeho podnikání, v ideálním případě však nad úroveň celého oboru. 

 

Ovšem je důležité zmínit, že se vůbec nemusí jednat o žádný přelomový objev. Naopak, velmi často se jedná dokonce o detaily, které dělají z projektu činnosti výzkumu a vývoje. Samotné hledání a posuzování prvku novosti je velmi individuální a je vhodné využít znalosti specialisty, který vám pomůže tento prvek najít a správně definovat.

KREATIVNÍ ČINNOST

Dalším základním znakem rozlišujícím projekty výzkumu a vývoje je, že pro dosažení stanovených cílů volíme nové vlastní postupy, tedy nekopírujeme postupy aplikované např. v jiných obdobných projektech. Každý projekt tedy vyžaduje vlastní přínos výzkumného pracovníka spočívající v aplikaci vlastních nových nápadů. 

PRVEK NEJISTOTY

Samozřejmostí je, že pokud se snažíme dosáhnout zcela nových poznatků v porovnání s dosavadní úrovní poznání, lze očekávat, že pravděpodobnost dosažení stanoveného výsledku by neměla být 100%. Stejně tak nejsme u projektu schopni předem stanovit požadovanou časovou i nákladovou dotaci, která je nezbytná pro dosažení výstupů a mohou se tak v průběhu měnit. 

SYSTEMATIČNOST

Činnost výzkumu a vývoje by měla být prováděna systematicky, tedy na základě předem stanovovaných plánů, o jejichž naplňování jsou následně postupně pořizovány záznamy tak, aby bylo možné z nich vyvozovat závěry pro plánování dalšího postupu. 

PŘEVODITELNOST A REPRODUKOVATELNOST

Činnost výzkumu a vývoje by měla vést k takovým výstupům, které je možné převést na v praxi využitelné produkty či služby, případně reprodukovat (tedy znovu využít) při další výzkumné a vývojové činnosti vlastní anebo jiných výzkumných týmů. Reprodukovatelnost je důležitá zejména v případě negativních výsledků, které lze využít v takovém případě použít jako výchozí poznatky při plánování a realizaci dalších úkolů výzkumu a vývoje. 

Praktický příklad

Podívejme se na příklad, který vám pomůže lépe rozeznat projekt výzkumu a vývoje.

 

Výchozí situace: Mechanický soustruh pro obrábění kovových dílců s ruční obsluhou a upínáním obrobku

 

Jak by projekt výzkumu a vývoje nevypadal?

 

Dosažení vyšší rychlosti procesu obrábění díky technické úpravě obráběcího zařízení výměnou pohonné jednotky za výkonnější umožňující dosažení vyšších pracovních otáček vřetena. 

 

O projekt výzkumu a vývoje se nejedná, protože postrádá znak kreativní činnosti/přístupu – jedná se o obměnu založenou na znalosti mechaniky pohonného systému obráběcího zařízení a jejích funkčních vlastností a prosté opakování funkčního principu. 

 

Projekt současně postrádá (nebo obsahuje jen minimálně) prvek nejistoty – tím, že projekt staví dosažení výsledku na již osvědčeném funkčním principu zařízení a jeho pouhém vylepšení, nelze předpokládat, že by se výsledku nepodařilo dosáhnout. 

 

Jak by naopak mohl vypadat projekt výzkumu a vývoje?

 

Dosažní vyšší rychlosti procesu obrábění díky změně principu fungování soustruhu. Nahrazení principu obráběcího vřetene pracujícího v jedné ose za systém vřetena pohybujícího se ve více osách, díky čemuž bude možné realizovat více obráběcích úkonů na jedno upnutí obrobku do zařízení.

O projekt výzkumu a vývoje se jedná, protože splňuje všech 5 základních rysů.

 

  • Prvek novosti – dosažení vyšší rychlosti procesu obrábění oproti dosavadním možnostem běžných soustruhů. 
  • Prvek kreativní činnosti – nelze použít dosavadní principy/postupy, projekt vyžaduje využití nových technologických postupů, aby bylo možné zajistit pohyb vřetene ve více osách. 
  • Prvek nejistoty – nelze s jistotou říci, zda se podaří výsledku dosáhnout a s jakými potřebnými vstupy – např. zda bude možné výsledku dosáhnout pouze zajištěním vyšší pohyblivosti vřetena či pohybem dalších součástí obráběcího zařízení apod. 
  • Systematičnost – za předpokladu, že postup bádání bude řádně plánován, zaznamenáván a vyhodnocován. 
  • Převoditelnost a reprodukovatelnost – splňuje výsledek je bez větších problémů možné využít v tržně uplatnitelné produkci, stejně tak jako výchozí poznatek pro další bádání – například ze 3-osého obrábění posouvat úroveň poznání dále na 5-osé apod.

Pokud byste měli dotaz k projektu výzkumu a vývoje, nebo k jeho financování, neváhejte se na nás obrátit. V našem týmu najdete několik dotačních specialistů z oblasti výzkumu a vývoje, kteří vám rádi předají tipy přímo z praxe.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Ondřej Horčička

Ondřej je partnerem pro oblast dotačního poradenství. Pomáhá českým firmám a municipalitám správně identifikovat a pojmenovat potřebu využití veřejné podpory. Konzultuje s nimi, jak nastavit její uplatnění, aby sloužila k jejich rozvoji i v budoucích letech. Aktivně šíří povědomí o této problematice mezi odbornou i laickou veřejností. Podílí se na tvorbě seminářů a workshopů, které s problematikou veřejné podpory souvisí.
Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

Související články

ÚVOD DO VÝZKUMU A VÝVOJE 5. DÍL – ROZPOČET

10. 7. 2023

Poslední díl série článků na téma výzkum a vývoj zakončujeme plánováním rozpočtu. Jedná se o etapu plánování, kterou se nevyplácí podcenit v jakémkoliv dotačním projektu.

ÚVOD DO VÝZKUMU A VÝVOJE 4. DÍL – PLÁNOVÁNÍ

21. 6. 2023

Ve čtvrtém díle článku věnovaném výzkumu a vývoji se zaměříme na to, jak správně naplánovat projekt, který čerpá dotační podporu. Získejte jak teoretické znalosti, tak i praktické tipy od našich dotačních specialistů.

ÚVOD DO VÝZKUMU A VÝVOJE 2. DÍL – PŘÍLEŽITOST PRO MALÉ I VELKÉ PODNIKY

13. 3. 2023

Ve druhém dílu Úvodu do výzkumu a vývoje se dozvíte, kdy je ideální doba na investování do výzkumu a vývoje a jakou rozdílnou úlohu hraje v podnicích malé a velké velikosti.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru