Vybudujte zázemí pro svůj výzkum a vývoj s Potenciálem

Bez ohledu na velikost podniku můžete získat 50% dotaci na stroje, technologie, SW či HW pro svůj vlastní výzkum. Nezaváhejte, příjem trvá jen do 30. 8. 2021. S přípravou vám rádi pomůžeme.
Divinova

Veronika Divinová

21. 6. 2021
asian-scientists-working-vaccine-creation

Byla spuštěna oblíbená výzva Potenciál. Ta podpoří zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Program má za cíl prohloubit spolupráci soukromých společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi. Tím vzniknou nová  pracovní místa, což povede i k rozvoji znalostní ekonomiky.

 

Můžete podpory využít i vy?

O dotaci můžou žádat malé a střední podniky, velké podniky a podniky ze 100 % vlastněné veřejným sektorem. 

 

Každý žadatel smí předložit pouze jeden projekt a jeho realizace se musí uskutečnit na území ČR mimo hl. m. Prahu. Projekty musí být ve shodě s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci ČR.

 

Kolik můžete získat? 

Počítá se s minimální výší 2 mil. Kč a maximální 100 mil. Kč, bez ohledu na velikost podniku či místo realizace je šance získat 50 % celkových způsobilých nákladů.

K čemu je dotace určena:

  • Podpořit lze dlouhodobý hmotný majetek, náklady na investice do budov (novostavby a stavební úpravy, resp. technické zhodnocení místa realizace) a dlouhodobý nehmotný majetek za předpokladu, že tento majetek splňuje podmínky dané výzvou.
  • Výstavbu lze provést i na pozemku, který nepatří přímo žadateli, ale vlastní ho ze 100 % mateřská nebo dceřiná společnost žadatele. Podobně to platí pro technické zhodnocení staveb, plus zde musí být žadatel v dlouhodobém nájmu. Pamatujte také na to, že drobný hmotný či nehmotný majetek nemůžete zařadit do minimální investice, je vždy posuzován jako nezpůsobilý výdaj.

Pokud máte zájem se ve své firmě více zaměřit na výzkum a vývoj a zvýšit tak svůj náskok před konkurencí, neváhejte nás kontaktovat ohledně komplexního poradenství v procesu získání dotace, jsme tu pro vás.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru